Fisher Investments Norden tror aksjemarkedet vil stige i overskuelig fremtid.

Det har vært mange rekordnoteringer i aksjemarkedene denne høsten. Aksjemarkedet har vært inne i en lang oppgangsperiode. Formuesforvalteren Fisher Investments Norden (se faktaboks) skriver imidlertid i sin seneste markedsrapport at oppgangsmarkeder ikke dør av alderdom. Markedene dør heller ikke etter å ha nådd et forhåndsbestemt maksimalt antall nye rekorder. De såkalte bullmarkedene ender derimot når investorene går tom for bekymringer, og virkeligheten ikke kan slå urealistisk høye forventninger. Korreksjoner kan komme når som helst, men de er tilfeldige.

Les den fullstendige markedsrapporten her og få regelmessige oppdateringer om aksjer og investering.

Å investere i aksjemarkedene innebærer risiko for tap. Det er ingen garanti for at investert kapital vil bli tilbakebetalt. Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidige resultater.

Sterke krefter

Fisher har foreløpig ikke gitt noen formell prognose for 2018, men skriver i rapporten at de globale aksjemarkedene later til å bli drevet av sterke krefter. Politikken utvikler seg fortsatt positivt, det er blant annet avtakende frykt for europeisk populisme.
Og etter hvert som den politiske tåken letter, vil investorene ifølge Fisher i større grad verdsette den robuste globale økonomien. Det er faktisk en høy global vekst, og indikatorer tyder på at denne veksten vil fortsette. Dessuten har den amerikanske sentralbanken begynt å trappe ned de kvantitative lettelsene, som vurderes som positivt.

 

Konsekvensene er at stemningen stiger, og det vil igjen drive kursene opp. Riktig nok står de europeiske investorene tilsynelatende med ett ben i optimismen, mens det andre benet henger igjen i skepsis, men etter finanskrisen i 2008 og 2009 har folk endelig gjenvunnet troen på aksjemarkedene. Den politiske usikkerheten faller, og gjeldskrisen i eurosonen forsvinner. Da burde skepsisen falle også i Europa.

God stemning

En god stemning er ifølge Fisher både normalt og gunstig under modningen av et oppgangsmarked. Den bidrar til å drive de solide avkastningene man gjerne ser i den siste tredjedelen av et oppgangsmarked. Optimismen vil derfor kunne vare mye lenger enn de fleste investorene antar. Fisher mener en portefølje i dagens marked burde være godt posisjonert for den kraftige oppgangen som er typisk for de senere stadiene av et bullmarked. Mot slutten er det normalt store vekstselskaper av høy kvalitet som gjør det best.

Her hjemme har valutabevegelser nok en gang dempet avkastningen til de norske investorene, som kan gjøre det vanskelig å forstå hvor godt det står til i de globale markedene. Men første kvartal har vist seg å være en god indikator for andre halvår, og i første kvartal gjorde teknologisektoren det igjen bedre enn resten av markedet. Ser vi på regionene hittil i år, var aksjemarkedene i Europa og de fremvoksende økonomiene lederne som drev de globale markedene opp. Markeder som USA sakket derimot akterut.

Stadig optimistisk

Konklusjonen fra Fisher er at selv om valutasvingninger noen ganger kan skjule styrken i de globale markedene for norske investorer, er forvalteren stadig optimistisk. De tror at oppgangsmarkedet vi er inne i vil fortsette, toppen er ennå ikke nådd. Men i takt med de stigende aksjekursene ser Fisher etter hva som kan utløse et nedgangsmarked, et såkalt bearmarked. Formuesforvalteren identifiserer de mest vanlige bekymringene for markedene som den usikre situasjonen i Nord-Korea, sentralbankene, de historisk høye kursnivåene og lengden i oppgangsmarkedet. Gledelig nok for investorene tror ikke Fisher Investments Norden at noe av dette har stor nok overraskelseseffekt eller omfang til å utløse et bearmarked.

Lær mer i den fullstendige markedsrapporten fra Fisher Investments Norden og med regelmessige oppdateringer om aksjer og investering.

Å investere i aksjemarkedene innebærer risiko for tap. Det er ingen garanti for at investert kapital vil bli tilbakebetalt. Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidige resultater.

Fisher Investments Norden er det sekundære foretaksnavnet som brukes av Fisher Investments Europe Limited i Norge. Fisher Investments Europe Limited er autorisert og regulert av det britiske Financial Conduct Authority (FCA Number 191609) og er registrert i England (foretaksnummer 3850593). Fisher Investments Europe Limiteds hovedkontor: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannia.

Fisher Investments Europe Limiteds morselskap, Fisher Asset Management, LLC, som handler under navnet Fisher Investments, er etablert i USA og regulert av US Securities and Exchange Commission og fungerer som en underleverandør i henhold til en utkontrakteringsavtale.

Denne artikkelen utgjør Fisher Investments Norden, Fisher Investments Europe og Fisher Investments’ overordnede oppfattelse og bør ikke oppfattes som personlige investeringsråd, skatteråd eller som en fremstilling av deres eller kundenes resultat. Det gis ikke noen garanti for at vi fortsatt vil ha disse holdningene, og de kan endre seg når som helst på bakgrunn av nye opplysninger, nye analyser eller nye overveielser. Det gis heller ikke noen garanti for prognosenes riktighet i dette sammendraget. Alle tidligere eller kommende prognoser er ikke nødvendigvis like nøyaktige som prognosene her.

FISHER INVESTMENTS NORDEN

Fisher Investments Norden er handelsnavnet brukt av Fisher Investments Europe i Norge, som har blitt kåret til Årets Formuesforvalter 3 år på rad av ADVFN. Morselskapet, Fisher Investments, ble grunnlagt av investeringsguruen Ken Fisher i 1979, og per 30.09.2017 forvalter Fisher Investments, Fisher Investments Europe og tilknyttede selskaper over 709 milliarder kroner for mer enn 40,000 kunder verden rundt.

Fishers enkle investeringsfilosofi baserer seg på at tilbud og etterspørsel er de eneste faktorene som styrer verdipapirenes kurser. Kapitalmarkedene er relativt effektive til å regne inn all kjent informasjon i kursene. Merverdier fra aktiv forvaltning forutsetter derfor informasjon som ikke er allment kjent, eller at kjent informasjon tolkes på en annen og mer korrekt måte enn hos andre markedsaktører. Fisher Investments Norden tilbyr kundene personlig porteføljeforvaltning, en enkel og transparent gebyrstruktur og representanter som møter kundene der det passer dem.