Kritiske faktorer for deg som investerer

Mange gjør enkle investeringsfeil når de planlegger pensjonisttilværelsen. Pensjon består av folketrygden, tjenestepensjon og egen sparing. De to første kalkuleres for deg, men egen sparing er eget ansvar og noe man bør tenke på før...

Nordmenn sparer i blinde

Nordmenn kjøper fond uten å kjenne til kostnadene og strategiene. Ved utgangen av juli var nytegningen i norske verdipapirfond i år hele 60 milliarder kroner. Nordmenn sparer i fond som aldri før, og viseadm. direktør...

Til angrep på bankene

Norske banker tar seg for godt betalt og tilbyr for dårlig service innenfor formuesforvaltning. Fisher Investments Norden (se faktaramme nederst) etablerer seg nå i det norske markedet, og de norske og nordiske bankene får en...

Om Fisher Investments Norden

Fisher Investments Norden har lokale representanter som forstår norske investorers behov og bekymringer og tilbyr dem forvaltningstjenester for å hjelpe dem med å nå målene sine for både investering og pensjon. Organisasjonen har en...

Fisher Investments Norden har lokale representanter som forstår norske investorers behov og bekymringer og tilbyr dem forvaltningstjenester for å hjelpe dem med å nå målene sine for både investering og pensjon.
Les mer

Les også

Positiv overraskelse at frykten for proteksjonisme ikke har ført til kursfall

Til tross for valget av Trump og Brexit, ser frihandelen ut til å vokse seg sterkere. Investorer som var bekymret for at proteksjonistiske følelser ville...

Til angrep på bankene