I et værhardt land som Norge er lakkbeskyttelse svært viktig, også for nye biler.

Været i Norge kan være tøft. Hver dag eksponeres billakken for en rekke slitasjefaktorer, som blant annet kjemisk forurensing, asfaltrester og piggdekkstøv, trafikkfilm og UV-stråler.
– I Norge er i tillegg veisalting og strøing den faktoren sliter mest på lakkeringen, slår Kjetil André Flor i Mitt Dekkhotell fast. Disse slitasjefaktorene vil over tid forringe lakkens beskyttende egenskaper og gjøre at den blir matt og utsatt for rust. Men det finnes forebyggende behandling til alle typer billakk. Ditec lakkbeskyttelse er utviklet gjennom 40 år og spesielt tilpasset nordiske forhold. Utviklingen startet i Sverige i 1978.

Mitt Dekkhotell tilbyr ulike typer bilpleie.

Ulike behandlinger

Som forbruker er det ikke lett å orientere seg blant de forskjellige lakkbehandlingene i markedet. Men behandlingene kan grovt deles inn i enkle og rimelige voksbehandlinger, kombinerte voks- og poleringsbehandlinger, samt mer omfattende lakkonserveringer.
– Lakkonservering inkluderer polering, mens voksen erstattes av et konserveringsprodukt for lang holdbarhet, sier Flor, som påpeker at mange sammenblander voksing og polering.
– Men dette er to helt forskjellige ting. Voksing er kun det beskyttende produktet man legger på til slutt når lakken er ren. Polering gjøres før voksing eller lakkonservering og er slipestoffet som fjerner de små slitasjeripene i lakken. Poleringsarbeidet er tidkrevende og utføres av en fagperson med inngående kjennskap til lakk. En ordentlig lakkbehandling tar ofte inntil en hel dags arbeid, sier han.
Den store forskjellen forklarer de store prisforskjellene på lakkbehandling. Hvis en leverandør ikke er konsekvent når han navngir de ulike produktene, kan en forbruker lett forveksle en enkel voksbehandling med en mer omfattende behandling som inkluderer polering.
– Sannheten er at dette er som epler og pærer og med stor prisforskjell, sier Flor.

Ditec

Ditec er Norges mest brukte lakkbehandling og har to lakkbeskyttelsesprodukter: Ditec Original og Ditec Ceramic Ultra. Begge variantene er et såkalt to-komponent produkt med høy bindeevne til lakken. Ceramic Ultra er noe dyrere, men har til gjengjeld enda høyere bindestyrke og lengre holdbarhet på grunn av det ekstra harde topplaget.
– Ditec dyprenser og gir en grundig polering, og den tetter og konserverer lakken, slik at man beholder den originale lakkvaliteten i årevis. Det er en avansert lakkbehandlingsmetode som krever både tid og nøyaktighet. Til gjengjeld er metoden meget effektiv og langvarig, forklarer Flor.
Forbehandlingen er omtrent lik for begge produktene og består av en 5-stegsprosess:
– Først avfettes bilen og ujevnheter, og slitasjeriper fjernes. Deretter dyprenses lakken helt ned i porene slik at det dannes et overtrykk. Så fylles og tettes porene med et aktiviserende stoff. Dette gjør at lakken blir seigere og sterkere mot blant annet steinsprut, forteller Flor. For Ceramic Ultra påføres til slutt et vannavvisende topplag.
Det gis seks års garanti ved behandlinger med Ceramic Original og ni års garanti ved Ceramic. Original krever en vedlikeholdsbehandling til i overkant av 2000 kroner hver 18. måned, mens Ceramic Ultra krever en såkalt kontrollvask/inspeksjon hvert år til snaue 900 kroner.

Lønnsomt

– Til sammenlikning anbefales det fra en rekke bilprodusenter at man eksempelvis ved polering og voksing gjennomfører en lakkbehandling minimum to ganger per år. Over en periode på tre år vil Ditec faktisk være lønnsomt i forhold til tradisjonelle behandlinger, sier Flor, og fortsetter:
– Poenget er at begge variantene bidrar til å bevare nybilglansen og å holde bilen pen og ren i år etter år. Ditec Ceramic Ultra krever ingen tradisjonell vedlikeholdsbehandling, kun en enkel kontrollvask med inspeksjon av det vannavvisende topplaget, sier han om det løpende vedlikeholdet.

Se Mitt Dekkhotells priser på bilpleie her!