Daglig leder Jonas Andersson og partner Tom Olberg
Daglig leder Jonas Andersson og partner Tom Olberg

innhold_annonsor2

Delta på Forretningssystemer & HR 2015, Oslo 20.okt

En rekke bedrifter sliter med 15-16 år gammel IT-teknologi. På Skandinavias største konferanse og utstilling innen forretningssystemer møter bedriftene over 30 ledende leverandører av ERP- og HR-systemer. Det er også et forum hvor man kan utveksle erfaringer og hente inspirasjon.

Alle de ledende leverandørene av forretningssystemer tilstede på konferansen. Bedriftene får her en unik mulighet til å bli orientert om årets nyheter innen forretningssystemer. Det er også anledning til å booke individuelle møter med utvalgte leverandører. HerbertNathan & Co, som er Skandinavias ledende rådgivere innen forretningssystemer, deltar også, og gir gratis råd til deltakerne.

 Forum 4 IT er vertskap for konferansen. Daglig leder Jonas Andersson og partner Tom Olberg, påpeker situasjonen som mange bedrifter befinner seg i, hvor de har kommet «til veis ende» med utdatert IT-teknologi.

-Vi hadde som kjent en investerings-boom før tusenårsskiftet. Dette var for øvrig helt nødvendig av tekniske årsaker. En normal syklus er at man bytter systemer hvert 10.-15. år. Da var egentlig tiden inne til å skifte systemer i 2008/2009. Men så kom de dårlige konjunkturene, som for mange betød investeringsstopp. Fordi konjunkturene fortsatt har vært svake, har man nølt med nyinvesteringer. Man skulle ideelt ha skiftet systemer for 4-5 år siden, men sliter stadig med gammel teknologi.

“Veldig mange virksomheter har hatt de samme systemene i 15-16 år”

Andersson og Olberg fremhever at behovet for utskiftning er stort:

-Veldig mange virksomheter har hatt de samme systemene i 15-16 år. Dette er en bremsekloss for virksomheten. På konferansen legger vi opp til en bred orientering om fornyelse. I utviklingen ser vi bl a at den markedsledende modellen med et helintegrert forretningssystem, basert på en ERP plattform, utfordres kraftigere enn på lenge. Nisjeløsninger som leveres fra skyen kan lettere tilpasses, byttes ut eller erstattes, i takt med virksomhetenes behov for hurtig tilpasning og omstilling. Vi opplever forøvrig at det i mange virksomheter nå pågår et intenst forarbeid i prosessen med å fornye forretningssystemene. På konferansen vil bedriftene få grundig kjennskap til hva markedet tilbyr, delta på forelesninger, samt å treffe de rundt 30 utstillerne samtidig.

 Forum 4 IT har sendt ut invitasjoner til 5300 norske bedrifter. I Sverige har man arrangert tilsvarende konferanser siden 2004. I løpet av 11 år har det skjedd en markant utvikling teknologisk, ikke minst også i forhold til hvem som bruker teknologien.  

-For noen år tilbake var IT-sjefen «gatekeeper» og bestemte. Det var han som passet på serverne, at de var operative og at det var noe på backupen hver morgen. Etterhvert ble prosjektene dyrere og økonomiavdelingen ønsket et ord med i laget. Dermed overtok økonomiavdelingen mye av eierskapet og anskaffelsesprosessen med IT. Slik har det vært frem til et godt stykke forbi år 2000.

“Konferansen er en arena hvor bedriftene snakker med andre bedrifter”

 

Daglig leder Jonas Andersson og partner Tom Olberg
Daglig leder Jonas Andersson og partner Tom Olberg

Virkeligheten i dag er at markedssjefen kan laste ned en app, et CRM-system til mobilen sin, uten at IT-sjefen eller noen andre overhodet involveres. Nå er alle i bedriften blitt engasjerte brukere av forretningsystemet.

Dette påvirker hvem som er beslutningstaker, og hvem vi skal ut med budskapet vårt til. Det gjelder ikke lenger bare CEO, CFO og IT-sjefen, men blant annet markedssjefen og sjefen for Lean Production, kort sagt alle de som eier verdiskapende prosesser i virksomheten. Det er disse vi ønsker oss til konferansen. Det er menneskene som eier verdiskapningsprosessene som skal sørge for at bedriften blir lønnsom. De er samtidig kravstillere, og det er disse som er ansvarlige for å generere payback på investeringene. Dette reflekteres forøvrig av hvem som melder seg på til konferansene. Vi opplever at det nå gjerne kommer 4-5 sentrale personer fra hver bedrift.

Andersson og Olberg fremhever at konferansen ikke bare representerer et avansert fagmiljø men også er en møteplass for felles utfordringer.  

-Konferansen er en arena hvor bedriftene snakker med andre bedrifter, hvor man deler erfaringer og høster av andres erfaringer. På konferansen blir man ikke bare presentert for nye systemer, man får også høre eksempler på hva andre har gjort for å lykkes. Her kan man hente inspirasjon for å gjøre de riktige valgene.
Meld deg på her