Disse grepene sikrer deg høyere pris når bedriften skal selges.

 

Er du mer gründer enn direktør? Har bedriften mer potensial enn kapital? Er internasjonalisering et for stort steg? Trenger dere tilgang til ny kompetanse eller teknologi? Nærmer du deg pensjonsalderen?

Det finnes mange grunner til å selge bedriften din – og minst like mange grep for å øke prisen du oppnår. Vi gir deg åtte gode tips for å få høyere pris.

Tillit til at det er en lønnsom investering

Hvordan påvirker du kjøpers betalingsvilje? De fleste og beste grepene handler om å bygge tillit til at din bedrift er en sikker og lønnsom investering. Det dreier seg om å synliggjøre en robust bedrift med kontroll, kontinuitet og potensial.

Bestill en demo i dag

Her er noen tips som vil hjelpe dere i en oppkjøpsprosess – og som vil være gunstige å følge for bedriften uavhengig av salg eller ikke. Tipsene er hentet fra et knippe rådgivningsfirmaer som jevnlig støtter sine klienter i oppkjøpsprosesser.

  1. Skynd deg langsomt. Begynn prosessen minst halvannet år før ønsket salgstidspunkt. Selger du huset “midt i oppussingen” går du sannsynligvis glipp av store verdier.
  2. Gjør deg selv overflødig. Avhengighet av deg eller et fåtall andre nøkkelpersoner øker risikoen og reduserer verdien av bedriften. Ansett mennesker som er “større enn deg”. Bygg kultur, struktur og et godt lederteam!
  3. Kutt unødvendige kostnader. Har du full oversikt over bedriftens eiendeler og løpende avtaler? Er alle like viktige for dere? Lavere kostnader reflekterer fokus og profesjonalitet.
  4. Få ned arbeidskapitalen. Lavere arbeidskapital tyder på effektiv drift og god likviditet. Aktuelle tiltak er å kutte lagertid, raskere fakturering, sikre at kundene betaler til forfall og – hvis du får det til – bedre vilkår hos leverandørene.
  5. Solid økonomistyring. Hvor god kontroll har dere med fremtidige forpliktelser og inntekter? Rask og presis oversikt styrker investorenes tillit til bedriften.
  6. Redusér inntektsrisikoen. Jo mindre avhengig av enkeltkunder desto bedre tillit til fremtidig inntjening; mange små er bedre enn én stor. Få på plass bindende avtaler for kundene, og ha struktur på oppfølging av løpende kundeforhold.
  7. Realistiske prognoser. Det er utsiktene til fremtidig cash flow som styrer prisen som kjøper er villig til å gi. Rimelige og sannsynlige prognoser som er mulig å oppnå, styrker kjøpers tiltro til ledelsen.
  8. Tydelige strategier og handlingsplaner. Sammen med punktene ovenfor viser det at bedriften har kontroll på rutiner og at den har realistiske ambisjoner for fremtiden.

Bestill en demo i dag

Kontroll gir tillit

Adm. direktør Lasse Sten i House of Control “tok egen medisin” før Viking Venture kjøpte seg opp i selskapet for et par år siden. Samtlige av selskapets fremtidige betalingsforpliktelser og kontraktsfestede inntekter var lagt inn i den skybaserte løsningen Complete Control.

Lasse Sten, adm. direktør i House of Control.

– Investorene fikk umiddelbart tillit til at vi hadde kontroll på både inntekts- og kostnadssiden. Vi kunne vise at vi hadde kuttet unødvendige kostnader og fått ned arbeidskapitalen, som reflekterte en solid økonomistyring. Med Complete Control var det også enkelt å vise investorene realistiske prognoser for de neste årene, sier Sten.

Complete Control er et brukervennlig og presist verktøy som raskt gir bedriften full kontroll på bedriftens eiendeler, kostnader, forpliktelser og fremtidige inntekter. Flere av deres kunder har allerede opplevd at det har vært svært lønnsomt i en oppkjøpsprosess.

Bestill en demo i dag – så får du vite hvordan du gjør bedriften verdifull for kjøpere.

MELD DEG PÅ NYHETSBREV
House of Control sender hver måned ut interessante artikler om ledelse, økonomi og styringsverktøy gjennom sine nyhetsbrev. Meld deg på vårt nyhetsbrev HER.