Rammeavtaler, abonnement, løpende avtaler, retainere. Faste inntekter har mange navn – og enda flere fordeler. De smarteste har et robust system for å følge opp avtalene, inkludert å prisjustere dem. Få kontroll på inntektene og mest mulig ut av dine avtaler!

Stålkontroll på avtaler = økonomisk vekst

Hvor mye er bedriftens samlede rammeavtaler for 2018 verdt? Hvor mye er allerede betalt? Hva skal dere levere i løpet av året, i form av timer eller andre ting? Hvilke avtaler skal reforhandles i løpet av året?

Oppfølging av inntektene

House of Controls kunder bruker Complete Control til full oversikt over bedriftens avtaler og andre forpliktelser. Den samme løsningen kan gi den samme oversikten over bedriftens avtalefestede inntekter. Og som alltid: Full kontroll er kun et par tastetrykk unna. Smart?

I løpet av 2017 benyttet stadig flere Complete Control, til å følge opp sine faste inntekter. Kort sagt, de knytter sammen kundeansvarlig person (f.eks. key account manager) med dato for oppfølging, inkludert varslinger. En fellesnevner skiller seg ut blant tilbakemeldingene fra kundene våre: Complete Control kan erstatte mange tyngre systemer for oppfølging av kunder.

Noen har allerede flere år med gode erfaringer. Advokatfirmaet Kluge, for eksempel, var blant pionerene til å ta i bruk løsningen til House of Control også til å følge opp inntektssiden.

Fra SSB til bunnlinjen: Øk lønnsomheten!

House of Control har utviklet en modul som kvalitetssikrer oppfølging av prisene i dine avtaler. Prisindekser hentes automatisk hos Statistisk sentralbyrå (SSB), som har norske, danske, finske og svenske indekser tilbake til 1900.

Les om løsning for prisjustering

Tips til å følge opp inntektene

Det finnes mange måter å strukturere arbeidet med å følge opp inntektssiden. Det finnes 4 fellesnevnere:

Øk omløpshastigheten. Jo raskere det går fra ordretidspunktet til levering, desto bedre likviditet – siden de fleste kunder ikke betaler før levering. Gå gjennom dine prosesser for å finne måter å effektivisere leveransene.

Mersalg og kryssalg. Det er enklere og billigere å selge til eksisterende kunder. Har du tjenester, løsninger eller produkter av høyere verdi som kunden kan være interessert i? Kjenner kunden til hva som tilbys av andre deler av selskapet ditt?

Invester i de kundene som er mest lønnsomme. Du skal selvsagt ikke glemme “signal-kundene”, hvor kundeforholdet er en viktig del av bedriftens totale markedsføring. Men, det er mye å tjene på bedre fokus på produkter og kunder som er mer lønnsomme enn andre.

Følg opp kundene. Gjør alt du kan for at kundene fortsetter å kjøpe fra dere på en jevnlig basis. Finn ut hva som er de typiske årsakene når det motsatte skjer – og kunden faller fra.
Hvordan jobber dere med å følge opp inntektssiden? Ta kontakt med oss for en prat om effektive grep for en sterkere topplinje!

Hvordan jobber dere med å følge opp inntektssiden? Ta kontakt med House of Control for en prat om effektive grep for en sterkere topplinje!