Markedssjef i Storebrand Pluss, Jakob Vårdal.

 

Dersom du eier din egen bedrift kan det være ekstra lønnsomt å sette seg godt inn i pensjonssparing. Høres dette forferdelig avskrekkende ut? Leser du gjennom dette er du et godt stykke på vei mot den mest effektive sparingen for deg og din bedrift.

Det første du må tenke på når skal spare til pensjon er lønn. Det er det viktigste elementet i pensjonsberegningen. Alle har sine egne behov, og det er svært ulikt hva folk ønsker å ta ut i utbytte, lønn eller spare.
– Lønn er grunnlaget for pensjonsopptjening. Tar du bare utbytte er dette altså ikke grunnlag for pensjonsopptjening. Pensjonsordninger i bedrifter gjelder for lønn inntil 1 111 000kr(12G), og over 12G får du uansett ikke opptjening, sier markedssjef i Storebrand Pluss Jakob Vårdal.
Med andre ord er det viktig å ta ut lønn og ikke bare utbytte.
For deg som er eier av og leder i din egen bedrift er dette spesielt viktig for å få mest mulig ut av valgene du gjør. Dette kan utgjøre store forskjeller. Visste du for eksempel at du ikke får pensjonsopptjening i Folketrygden på lønn over 657 000 kroner (7,1 G)?

De fleste tenker uttak av lønn kun i forhold til skatt

Fra og med inntekståret 2016 ble trinnskatten justert fra 27% til 25% for alminnelig inntekt. Denne skatten erstatter toppskatten på høye inntekter, og er viktig å ta høyde for når du skal tilpasse deg for å få spare best til pensjon.
I utgangspunktet tenker folk vanligvis på lønnen de tar ut i forhold til skatt. Her er det mange som glemmer å tenke pensjon. Det er viktig å ta ut nok lønn slik at man klarer seg godt i hverdagen, samtidig som du tenker langsiktig og har med pensjon i regnestykket. Storebrand kan rådgi deg slik at du får best mulig tilrettelagt pensjonssparing i forhold til dine behov.
Det finnes et utall faktorer som spiller inn når du skal spare så gunstig som mulig til din pensjon. Du kan spare skatt ved å bruke bedriften din som «sparebøsse» eller sparer privat i aksjefond. Dette er gunstig dersom du har muligheten til å spare over flere år.

Forholdet mellom lønn, utbytte, overskuddet i bedriften og arbeidsgiveravgiften er altså viktige å tilpasse når du skal spare best mulig til pensjon.

Har du overskudd i bedriften, kan du forvalte denne ekstra smart med tanke på pensjon

Generelt er det viktig å huske på at dersom din bedrift går med overskudd gjelder det å forvalte dette overskuddet på best mulig måte. Her gjelder det å ha flere tanker i hodet på en gang, og pensjon bør absolutt være en av dem.
Selvstendig næringsdrivende kan ikke spare mer enn 4 % av lønn i pensjonsordningen i sin bedrift. Derfor kan det være smart å utnytte mulighetene til å spare i eget selskap der fritaksmodellen gir skattefritak på gevinster fra aksjer og aksjefond.

Lignende muligheter finnes også for rentesparing. Det kan du for eksempel gjøre i en Fondskonto slik at du slipper årlig skatt på renteinntektene, slik du ville fått i en bank. Da har du også muligheten til å justere utbetalinger i forhold til over- og eller underskudd i bedriften for tilpasse skatteplikt.

Forholdet mellom lønn, utbytte, overskuddet i bedriften og arbeidsgiveravgiften er altså viktige å tilpasse når du skal spare best mulig til pensjon. Det er som regel svært lønnsomt over lang tid å justere lønnen noe ned, fordi det er 43% marginalskatt på lønnen over lønnstrinn 3 (ca. 565 000 kr).

Det som til syvende og sist avgjør er hvordan du velger å tilpasse deg, er selvsagt opp til deg og dine behov. For mange er et ønske om å pensjonere seg tidlig viktig, mens for andre er det viktig å kunne stå i jobb så lenge som mulig, Uansett hva du ser for deg, hjelper Storebrand til med å få mest mulig ut av pensjonssparing for deg og din bedrift.

Den enkle huskelisten du er nødt til å gå gjennom er altså:

• Lønnsnivå og skatt på lønn
• Arbeidsgiveravgift på lønn
• Innsalgspunkt for pensjonsopptjening (lønn inntil 7,1G/12G)
• Utbytte vs. lønn og skatt
• Forvalte overskudd i bedrift – fritaksmetoden for aksjer og aksjefond, hvordan plassere rentepengene på en god måte?

Er dette fremdeles forvirrende? Storebrand Pluss gir alltid personlig rådgiving som omfatter blant annet dette.

Ønsker du å snakke med en Storebrand Pluss-rådgiver?
Ring 45 95 65 25 mellom 08.00 – 16.00.

 

Dette er Storebrand Pluss

Pensjonsrådgivning: Du får en personlig rådgiver som på en enkel måte gir deg oversikt over pensjonen din. Sammen setter dere opp en skreddersydd pensjonsplan som sikrer at du når dine pensjonsmål.
•Tett oppfølging: Endringer i livssituasjonen kan påvirke din økonomiske situasjon. Dersom det skjer endringer er vi der for deg. Du kan når som helst ta kontakt med din rådgiver.
•Nyttig informasjon: Vi forstår at pensjonsreglene kan virke komplekse – og vi holder deg derfor oppdatert på viktige tema som kan påvirke deg og bedriften din.

5,012 total views, 3 views today