innhold_annonsor2

Det er ergerlig å måtte avstå når man egentlig har råd. I Komplett Bank får du likviditeten som gir deg nok handlingsrom.

Muligheten og friheten til å gjøre de gode valg, betinger ofte at man har likviditet. Noen ganger er likviditeten «like om hjørnet», i form av bonus eller utbytte. I mellomtiden må man kanskje utsette f eks å anskaffe den miljøvennlige og komfortable bilen Tesla. Med et Fleksibelt Lån i Komplett Bank kan du eliminere ventetiden. Banken gir deg muligheten til straks å gjøre det fornuftige kjøpet.

Fleksibelt Lån betyr likviditet nok til å foreta de disponeringene som du vet du har råd til; Barnas bryllup kan arrangeres innenfor de generøse rammer som forventes, og du kan trå til med en virkelig overraskelse på svigermors 70 års dag. Du kan også glede ektefellen med å si at shoppingturen til London allerede er booket, eller fremskaffe de kr 200 000, som du i utgangspunktet manglet der og da, for å sikre deg den optimale cabincruiseren til off-sesongens beste pris.

Du bestemmer selv hvor mye og hvor ofte du vil nedbetale lånet

Det virkelig gode liv handler mye om å ha forutsigbarhet i relasjon til sitt økonomiske potensiale. Med Fleksibelt Lån vil du oppleve hvordan rask tilgang på likviditet gir deg et godt handlingsrom.

Komplett Bank kaller sitt tilbud om lån for en ny og revolusjonerende måte å låne på;
Du bestemmer selv hvor mye og hvor ofte du vil nedbetale lånet. Det eneste banken ber om er en minimum månedlig betaling av renter og gebyr. Det er opp til deg selv å avgjøre hvor mye av lånet du til enhver tid vil bruke. Du belastes renter utelukkende for den delen av lånet som er benyttet. En av de virkelig store fordelene med Fleksibelt lån er at du også slipper å etablere et salgspant. Dermed, og såfremt du søker elektronisk, kan lånet utbetales på dagen. Du kan låne fra kr 10 000 til kr 400 000. Setter du til side noe av lånet som en buffer, vil du alltid ha likvide midler tilgjengelig.

SØK OM LÅN HER

Eksempel på lån og rente:
kr 65 000 over 5 år; Nominell rente 14,3 %, effektiv rente 16,9%
Etableringsgebyr kr 640. Totalt kr 94 333.

Komplett_BANK_logo_