Roald A. Haugesten, partner Adacc Regnskap AS
Roald A. Haugesten, partner Adacc Regnskap AS

innhold_annonsor2
PowerOffice Go
, som ble lansert ved årsskiftet, er starten på en ny og enklere hverdag for alle som jobber med regnskap og fakturering. Oppgaver som før var arbeidskrevende og tok lang tid, håndteres nå i en skybasert programvare utført i et unikt og brukervennlig design som gjør innholdet enkelt å forstå.

Effektivitet i kundekjeden
Adacc Regnskap, er et autorisert regnskapsbyrå og rådgivningsfirma som holder til på vekstområdet Hasle i Oslo. Selskapet ble etablert høsten 2005 og drives av partnerne Berit Gatland, Roald A. Haugesten og Terje Haugen.

Selskapet tilbyr et bredt spekter av tjenester innen områdene regnskap, økonomi, finans og administrasjon og holder til i lyse og trivelige lokaler sentralt på Hasle i Oslo. Haslebedriften har hatt en god vekst i både antall kunder og ansatte og deres hovedintensjon er å vokse ytterligere.

Vi tok en prat med partner Roald A. Haugesten om PowerOffice Go, og hvordan verktøyet skal sikre effektivitet og bidra til vekst for både Adacc og selskapets kunder. «Det som skiller PowerOffice Go fra andre skybaserte regnskapssystemer, er brukervennligheten. Jeg har aldri sett lignende i min mangeårige fartstid innen regnskap.», innleder Haugesten.

En plattform som krever et minimum av forkunnskaper
Plattformen er designet for at kunder som ikke har erfaring med et regnskapssystem raskt skal kunne navigere og få oversikt. «Det er et interaktivt system der du jobber sammen med kunden. Intuitivt, lett forståelig og sexy, rett og slett!», forklarer Roald med stor entusiasme.

Lar kundene se og bli begeistret
Han forteller videre at noe av det morsomste med PowerOffice Go, er selve opplæringen. I Adacc tar rådgiverne selv ansvaret for introduksjonen, og inviterer gjerne kunder som velger å gå over til den skybaserte plattformen til en intro på kontoret. «Det morsomste når jeg kjører opplæring med en kunde, er å følge med på hvordan de reagerer på det som vises i presentasjonen. Det formelig lyser tidsbesparelse av øynene deres.», avslutter Roald.

Store transaksjonsmengder automatiseres
Samtlige av Roalds kunder som har fått presentert og tilbudt en overgang til sky, har sett fordelene og latt seg overbevise etter en times demonstrasjon. Så hører det da også med til historien at løsningen kun tilbydes de som har en fordel av overgangen. Har du store transaksjonsmengder, er PowerOffice Go helt klart den riktige løsningen for deg.

Frigir tid til kjernevirksomhet
Adacc anser PowerOffice Go som et viktig verktøy i rekrutteringen av nye kunder fordi systemet baserer seg på en høy grad av automatisering. Tiden som forbrukes på å føre regnskap går ned, kunden blir fornøyd, betalingsviljen går opp og konsulenten kan føre timer for rådgivning og ikke fordyrende rutinearbeid.
Skyløsningen er dermed en naturlig forlengelse av Addacs filosofi om at alle kunder skal oppleve en personlig og positiv kontakt med selskapet.

powerofficeGO_logo2

PowerOffice Go effektiviserer arbeidsflyten
Velger du å knytte deg til den unike skyløsningen, effektiviserer du både arbeidshverdagen internt og for dine kunder. Som PowerOffice Go partner, kan du krysse av for følgende funksjonaliteter.

Dashboard
Ta pulsen på virksomheten ved å se viktige økonomiske hendelser og trender i bedriften på ett sted. Du kan tilpasse dashboardet med interaktive grafer og widgets slik at det viser informasjon som du er opptatt av.

Regnskap
Alle arbeidsprosesser er strømlinjeformet og integrert. Oppnå papirløs bilagsflyt med elektronisk fortolkning, godkjenning og betaling. Budsjettering gir deg oversiktlig ressursplanlegging og oppfølging. Med PowerOffice Go får du full oversikt over regnskapet.

Tilbud, ordre og faktura
Fakturering i Go gjøres raskt, enkelt og effektivt. Spar tid med mulighet for å opprette fakturaer til en gruppe kunder, samt automatisk generering og sending ut fra en faktureringsplan. Innbetalinger hentes fra banken daglig og bokføres automatisk i regnskapet.

Rapportering
Rapportene er interaktive og alle kan spores ned til transaksjoner i systemet. Hold oversikt med saldobalanse, resultat rapport og en mengde andre viktige rapporter. Muligheter for rapportering på avdeling, prosjekt eller andre dimensjoner. Legg inn kommentarer og publiser rapporter til andre brukere.

Samhandling
Inviter brukere og gi dem riktig tilgang til nødvendige funksjoner. Tilgangsbegrensningene styres på rollenivå. Få rask tilbakemelding fra andre brukere om bilag, rapporter eller annet innhold. Alle brukere har tilgang til data i sanntid, noe som muliggjør en effektiv arbeidsdeling.

Les mer her