Faktorfondet Harvest – fremtidens sparemetode

 

3 GRUNNER TIL Å VELGE FAKTORFOND

  1. Et globalt faktorfond dekker alle relevante aksjemarkeder. Du trenger i prinsippet kun ett fond.
  2. Faktorfond er basert på vitenskap, ikke forvalters “magefølelse”.
  3. Lave kostnader. Automatisering og bruk av moderne teknologi gjør at et faktorfond kan drives til langt lavere kostnader enn et tradisjonelt aksjefond.
  • I et faktorfond vet man eksakt hvorfor man eier hver enkelt aksje ettersom de er valgt på basis av matematiske modeller og statistiske metoder. Faktorene kan også benyttes til å forklare fondets historisk avkastning og hvilke faktorer som har bidratt til mer- eller mindreavkastning.

Start din sparing nå!

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Enhver investering innebærer en risiko for tap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondets nøkkelinformasjon og prospekt på https://www.harvest.online/start#information