Den norske kronekursen påvirkes ikke like mye av oljeprisen på det internasjonale markedet lenger, på godt og vondt, sier finansanalytiker Chris Kaino. FOTO: CMC Markets

 

Den norske kronen holder seg historisk svak, til tross for stigende oljepriser. Når er det riktige tidspunktet å kjøpe kroner – og hva må du følge med på når det gjelder kronekursen?

– Kronekursen er viktig å følge med på for alle som er opptatt av norsk økonomi. Den svake kursen kan ikke lenger sies å være et resultat av svake utsikter for økonomien. Farten i økonomien har kommet noe opp og det samme har oljeprisen. Frykt for fortsatt boligprisfall og lavere inflasjon har satt press på kronen. Kronekursen har svekket seg mot alle våre viktigste handelspartnere, forklarer finansanalytiker Chris Kaino i CMC Markets.

Her følger hans liste med ti ting alle valutatradere med respekt for seg selv må ha kontroll på:

1. Styringsrenten: Norges Banks hovedstyre møtes seks ganger i året for å evaluere styringsrenten, bankenes innskuddsrente. Styringsrenten er basert på målet om en stabil årlig prisvekst på 2,5 prosent og målet om høy og stabil sysselsetting og produksjon. Rentemøtene i 2017 og 2018 er satt til følgende datoer: 14. desember, 25. januar, 15. mars, 3. mai, 21. juni og 16. august.

2. Oljeprisen: Oljen har en sentral rolle i verdensøkonomien og siden Norge er en stor produsent av olje, er norsk økonomi sårbar for svingninger i oljeprisen. I globale nedgangstider faller som regel etterspørselen etter olje, noe som setter press på oljeprisen. Som en konsekvens svekkes norsk økonomi og normalt sett også kronekursen.

3. Importveid kronekurs: Norges Bank legger vekt på importveid kronekurs i forbindelse med rentesettingen. For øyeblikket er kronekursen på et av sitt svakeste nivå siden 70-tallet målt mot over 40 ulike valutasorter. Se graf under:

DEN IMPORTVEIDE KRONEKURSEN: Denne indeksen viser verdien av norske kroner målt mot et veid gjennomsnitt av valutaer i 44 land. Stigende indeksverdi betyr svakere kronekurs. KILDE: NORGES BANK

Lyst til å starte med valutahandel? Åpne en demokonto hos CMC Markets og prøv deg.

4. SSB.no: Statistisk Sentralbyrås nettside inneholder store mengder med relevant informasjon knyttet til blant annet Norges nasjonalregnskap og konjunkturer.
– Dårlige tall i form av høyere arbeidsledighet eller lavere brutto nasjonalprodukt kan svekke kronen, da dette ofte øker sjansen for at renten kuttes, sier Kaino.

5. Pengepolitisk rapport: Pengepolitisk rapport utgis av Norges Bank og er en viktig analyse som danner grunnlaget for fastsettelse av styringsrenten (utgis 3-4 ganger i året). Analysen tar for seg aktuelle markedsforhold og Norges Banks strategi for å møte utviklingen. Viktig i denne rapporten er også rentebanen, Norges Banks spådom for renteutviklingen i tiden som kommer. Nye rapporter offentliggjøres desember 2017 og mars, juni, september og desember 2018.

Valutahandel
Valutatrading er samtidig kjøp av én valuta og salg av en annen.
Valutaer noteres i kryss, som for eksempel Euro/US dollar (EUR/USD), og kunder kan spekulere i endringer i de relative kursene mellom de to valutaene. Når én valuta i krysset øker i verdi, styrker den seg mot den andre. Valutatrading er en populær måte å drive trading i finansmarkedene på, siden det er et 24-timers marked. Valutatrading åpner kl. 22.00 søndag kveld og fortsetter kontinuerlig til og med kl. 22.00 på fredag kveld.
Ved valutakryss kalles den første valutaen ofte basisvalutaen og den andre valutaen som noterings- eller den variable valutaen. I enhver kursnotering forteller tallet deg hvor mye du vil motta i noteringsvalutaen for én enhet av basisvalutaen.
Noteringen EUR/USD 1,16311 betyr for eksempel at 1 EUR byttes mot 1,16311 USD.
Kilde: cmcmarkets.no

 

6. Internasjonal handel: Handel med utlandet påvirker norsk økonomi i stor grad og dermed også kronekursen. Dersom vi eksporterer mer enn vi importerer, stiger etterspørselen etter den norske kronen og kronen vil mest sannsynlig styrkes. Dette kan dog gi en negativ effekt på sikt fordi utlendingene må betale mer for de norske varene og dermed kjøper de mindre fra Norge. Dette fører til mindre eksport, og kronen kan da svekkes på lang sikt.
– Hvis du har en formening om hvordan styrkeforholdet mellom Norge og våre handelspartnere vil utvikle seg, er det et godt utgangspunkt for å investere i valutamarkedet, sier Kaino.

7. Boligprisene: Norges Bank har tidligere vært noe avventende med å kutte renten grunnet eskalerende boligpriser og gjeldsutvikling. Men ettersom boligprisene har begynt å falle, kan det bli lettere å senke renten ytterligere.

8. Prisvekst: Inflasjon er begrepet for vekst i det generelle prisnivået og måles gjennom konsumprisene. Det vil si hva vi som bor i Norge betaler for varer og tjenester. Målet med pengepolitikken til Norges Bank er en årsvekst i konsumprisen på omtrent 2,5 prosent. Høy prisvekst påvirker kjøpekraften – vi får rett og slett mindre for hver krone enn tidligere. Dersom prisveksten i Norge er mye høyere sammenlignet med andre nasjoner, kan det gi utslag i at den norske valutaen styrkes. Inflasjonen måles av Statistisk Sentralbyrå (SSB), som legger frem ny statistikk den 10. hver måned.

9. Historiske data: Historiske svingninger i markedet kan gi en pekepinn på usikkerhet knyttet til en aksje, råvare eller valuta. Når du handler i valutamarkedet er det viktig med en handelsplattform som gir deg enkel og god oversikt over utviklingen i markedet. CMC Markets har en prisbelønnet plattform for valutahandel, der man også kan følge med på utviklingen i oljeprisen, rentebeslutninger, prisvekst og andre viktige nyheter. Husk at handel med valuta innebærer risiko for din kapital og tap kan overstige innskudd.
– En god handelsplattform hjelper deg også med risikostyringen. Ingen investor har noen gang tjent penger på hver eneste handel. Det gjelder å begrense tapene, samtidig som man også sikrer gevinst på gunstige nivåer.

10. Følg godt med på minst én valuta til – i tillegg til kronen: – Valuta handles i valutakryss, og da er det viktig å gjøre en god analyse av begge valutaene. Handler du amerikanske dollar mot kroner så hjelper det lite om du treffer i din analyse av kronen dersom du bommer tilsvarende på dollar.

Lyst til å prøve trading i aksjer, indekser, råvarer eller valuta? Åpne en demokonto hos CMC Markets eller ønsker du å søke om en livekonto med en gang?

Mobilappen finnes på App Store eller Google Play.

Kilder:
http://www.investopedia.com/articles/economics/08/determining-oil-prices.asp
http://www.bloomberg.com/energy
http://www.norges-bank.no/FAQ/pengepolitikk/
http://eeas.europa.eu/delegations/norway/eu_norway/trade_relation/index_no.htm

Informasjonen i denne artikkelen er basert på hva CMC Markets mener er pålitelige kilder. CMC Markets kan ikke garantere dens innhold. Synspunktene og konklusjoner uttrykt i denne artikkelen er ikke ment for enhver person og må ikke bli oppfattet som individuelle råd til å investere i finansielle instrumenter.