Amund Fjeldstad gjennomgår praktiske closingteknikker.
Amund Fjeldstad gjennomgår praktiske closingteknikker.

innhold_annonsor2

Closing kan læres.
Da vi satte opp kurset om closing visste vi at av erfaring at dette var noe de fleste selgere ikke hadde så mye fokus på som ønskelig, sier Amund Fjeldstad, partner i Fjeldstad & Partners.

Når vi spør selgere hva de bruker tiden sin på, får vi mange interessante svar. Men akkurat closing er det overraskende få som nevner.

Hva tror du dette kommer av?
Jeg tror det handler om at closing tradisjonelt sett er noe som tilhører sluttfasen i en salgsprosess. Det vi prøver å formidle er viktigheten av å tenke closing allerede fra første kundemøte. Da vil hele prosessen bli enklere for begge parter, forklarer Fjeldstad.

Det er praktisk og lett anvendelig læring som selgere kan ta med seg ut fra kurset og bruke med en eneste gang

Hva er det som er så viktig med å tenke closing fra så tidlig som første kundemøte?
Dersom du gjør det, vil du være bedre rustet til å takle kundens innvendinger. Prinsippene vi gjennomgår handler om å forstå kundens beslutningsprosess, å unngå at avtaler trekker ut i tid, forstå pris- og forhandlingsteknikk, og ikke minst å vaksinere mot og håndtere innvendinger. Da har man tidlig lagt et grunnlag som gjør closingen lettere senere i salgsprosessen, sier han.

Hvordan gjør man dette rent praktisk?
Det vi fokuserer på i våre kurs er å gi så konkrete og virkelighetsnære tips og råd som overhodet mulig. Det er praktisk og lett anvendelig læring som selgere kan ta med seg ut fra kurset og bruke med en eneste gang. De får med seg et sett med prinsipper og en bok som er en steg-for-steg guide gjennom programmet og for trening i ettertid.

Hva slags tilbakemeldinger har dere fått på seminaret?
Det viser seg at det er et stort behov for denne typen trening i markedet. Closing er noe som appellerer til alle typer selgere, KAMer og salgsledere, og som er viktig å trene på, på en konkret og praktisk måte. På våre seminar snakker vi om realistiske scenarioer, selgerne får møte andre de kan utveksle erfaringer med, og trene med. Tilbakemeldingene viser at flere og flere bedrifter ønsker bedre kontroll på closing-prosessene sine. Vi gleder oss til å kjøre på med nytt kurs 16.juni!

Til nå har begge seminarene i Oslo vært utsolgt. Se videoen under for en liten smakebit og Les mer på www.fjeldstadandpartners.no