Fra venstre Svein Bø i TeleComputing og Italo Chirico i Fabricom.
Fra venstre Svein Bø i TeleComputing og Italo Chirico i Fabricom.

innhold_annonsor2

– Ved å sette ut IT-driften og benytte skyløsninger fra TeleComputing har vi spart betydelige kostnader. Vi har også fått en sikrere løsning enn da vi driftet servere og systemer selv, sier Italo Chirico i Fabricom.

Chirico er direktør for Engineering & Technology i Fabricom, et selskap som leverer tverrfaglige tjenester innen olje, gass og energi. Tidligere hadde de eget serverrom og stor IT-avdeling. Men da serverparken var moden for utskifting for noen år siden, valgte selskapet å benytte seg av TeleComputings skytjenester, i stedet for å investere i eget utstyr. De har også outsourcet driften av IT-systemer og brukerstøtte.

– Det er bedre at noen som er spesialiserte på dette tar seg av IT-driften. Det gir oss mulighet til å fokusere på vår kjernevirksomhet, sier Chirico.

Stor interesse for skyløsninger
TeleComputing er en ledende tilbyder av skytjenester, sentraliserte IT-driftsløsninger og IT-outsourcing på det nordiske markedet. Konsernet har totalt 900 ansatte i fire land, og 800 bedriftskunder i Norden. I Stavanger-regionen har selskapet 70 ansatte fordelt på to kontorer. Daglig leder for TeleComputing i Stavanger, Svein Bø, forteller at de opplever stor pågang fra kunder som vurderer å bytte ut det tradisjonelle serverrommet med moderne løsninger.

– Vi merker et skifte i markedet. Det er en økende interesse for skyløsninger, og stadig flere bedrifter ser at det er dyrt og tungdrevet å ha en stor IT-avdeling, sier Bø.

Et av TeleComputings kontorer i Norge ligger i høyhuset Forum Jæren på Bryne. De luftige omgivelsen passer godt når f.v. Svein Bø i TeleComputing og Italo Chirico i Fabricom diskuterer skyløsninger.
Et av TeleComputings kontorer i Norge ligger i høyhuset Forum Jæren på Bryne. De luftige omgivelsen passer godt når f.v. Svein Bø i TeleComputing og Italo Chirico i Fabricom diskuterer skyløsninger.

Sparer penger i nedgangstider
For Fabricom har det vært en fordel å ikke sitte med dyr serverløsning og IT-avdeling. For også de har fått merke nedgangstidene i oljebransjen, og har vært nødt til å redusere bemanningen.

– Da har vi hatt anledning til raskt å skalere ned IT-kostnadene i takt med tallet på ansatte. Vi betaler ikke for mer enn det vi faktisk bruker. Hadde vi hatt egne systemer ville vi hatt faste, høye kostnader, sier Chirico. Han forteller at de har kuttet 30 prosent i administrasjonskostnadene knyttet til IT.

– Det har gjort oss i stand til å vinne viktige kontrakter i et tøft marked, sier Chirico. Han understreker at de også kan skalere opp antallet brukere etter behov.

– I enkelte prosjekter henter vi inn ressurser fra kontorene våre i utlandet, og de kobler seg raskt opp mot TeleComputing-skyen. Løsningen gjør det svært enkelt å ha flere brukere for en periode, og gjør også at vi er forberedt på vekst når markedet blir bedre, sier Italo Chirico.

Fabricom er et av selskapene som har spart kostnader ved å velge IT-løsninger fra TeleComputing. Fra venstre Svein Bø i TeleComputing og Italo Chirico i Fabricom.
Fabricom er et av selskapene som har spart kostnader ved å velge IT-løsninger fra TeleComputing. Fra venstre Svein Bø i TeleComputing og Italo Chirico i Fabricom.

Fleksibel og sikker tilgang
Håndtering av data stiller strenge krav til sikkerhet. Svein Bø forteller at mange av TeleComputings kunder ønsker at de ansatte skal ha enkel tilgang til arbeidsplassens systemer, uten at det skal gå på bekostning av datasikkerheten.

– Vi er blitt vant med å ha tilgang til det vi trenger fra ulike enheter, og forventer å kunne koble oss opp mot jobb både hjemmefra og når vi er ute og reiser. TeleComputings tjenester legger til rette for dette, men samtidig stiller det store krav til sikkerhet. Vi bistår kundene våre med å finne gode løsninger som gir sømløs tilgang til deres systemer, samtidig som sensitive data sikres, sier Bø.

Skylagring i fjellhall
Datasikkerhet er viktig når kunder setter ut IT-drift og velger skyløsninger.

– Bedrifter er utsatte for cyberangrep. For en intern IT-avdeling er det vanskelig å holde seg oppdatert på stadig nye trusler. Vi har et stort fagmiljø som følger dette tett, sier Svein Bø. Også fysisk sikkerhet er ivaretatt. For Fabricoms del betyr det at alle deres data ligger på servere i Green Mountains fjellhaller på Rennesøy. Datasenteret skal tåle jordskjelv og atombomber, og alle systemer er dobbeltsikret.

– Vi hadde aldri fått den samme sikkerheten med egne servere som det TeleComputing kunne tilby oss, sier Italo Chirico.

Les mer her