Med NHO i ryggen kan medlemsbedriftene oppnå markedets beste pensjonsavtale.

Gunstig

Medlemsbedriftene nyter prismessig godt av å ha NHO i ryggen, som har fremforhandlet gunstige betingelser.
– Ja, det er lave priser i våre standardløsninger, som følge lave administrasjons- og forvaltningskostnader. Ettersom NHO følger opp avtalen, kan medlemsbedriftene være trygge på at den til enhver tid er konkurransedyktig.

– Hvordan kontakter medlemsbedrifter Storebrand for informasjon om en kollektivavtale?
– De kan enten gå inn på hjemmesidene til NHO og se under «Medlemsfordeler», gå inn på Storebrands hjemmesider, eller ringe oss, svarer Nicolaysen.

Ønsker du å vite mer, kan du også klikke her!

Arne Nicolaysen, leder Bedrift Direkte i Storebrand Livsforsikring.Bærekraft

Bærekraft

– I tillegg prioriterer vi bærekraft i forvaltningen, noe vi er overbevist om vil gi en bedre forvaltning av pensjonsmidlene for fremtidens pensjonister. NHO jobber aktivt med et grønt skifte, og som verdens mest bærekraftige finansselskap, er Storebrand en god partner for NHO, sier Nicolaysen.

– Hvordan skjer den løpende oppfølgingen av kundene?
– Det er avhengig av hva bedriften trenger. Bedrifter som er på en minimumsavtale og vil bruke minst mulig tid til pensjonsspørsmål, har effektive og intuitive selvbetjeningsløsninger for tjenestepensjon, samt tilgang til et eget kundeteam. De litt større kundene får individuell oppfølging, med egen fast kundekontakt. De største bedriftene har egne kundeteam med dedikerte medarbeidere, og internasjonale bedrifter har internasjonale løsninger i kombinasjon med NHO Pensjon.

– NHOs utvidelse til NHO Pensjon har vært en stor suksess. I løpet av det seneste året er midler under forvaltning mer enn tredoblet fra 3 milliarder kroner til 10 milliarder

Det er ulike valg av tilgjengelige forvaltningsløsninger i NHOs innskuddsbaserte løsning.
– Hvordan bestemmes risikoprofilen for kunden?
– Dette er et valg den enkelte ansatte til syvende og sist må ta selv. For ansatte som ikke selv ønsker å velge, legger vi til rette vår løsning «Anbefalt Pensjon», som styrer den enkeltes risikoprofil ut i fra alder. Anbefalt Pensjon er en god løsning som de fleste velger, sier Nicolaysen. Han anslår aksjeandelen i NHO-porteføljen til i overkant av 50 prosent.

Bakgrunn

I 2015 gjennomførte NHO en grundig anbudsrunde blant norske pensjonsleverandører for å sikre medlemsbedriftene best mulig betingelser innenfor tjenestepensjon. Valget falt på Storebrand, som NHO har hatt et samarbeid med siden 2006. Den gang het tilbudet «NHO tjenestepensjon» og var rettet mot bedrifter som måtte etablere tjenestepensjon ved innføringen av lov om obligatorisk tjenestepensjon. Tilbudet var opprinnelig primært rettet mot små og mellomstore bedrifter, mens den nye avtalen «NHO Pensjon» er utformet for å være attraktiv mot samtlige NHO-medlemmer, også større bedrifter. Avtalen varer frem til 2021.

– NHOs utvidelse til NHO Pensjon har vært en stor suksess. I løpet av det seneste året er midler under forvaltning mer enn tredoblet fra 3 milliarder kroner til 10 milliarder, forteller Arne Nicolaysen, som leder Bedrift Direkte i Storebrand Livsforsikring.

Tillitserklæring

– Vi har strukket oss langt for å beholde NHO som kunde, og det er en stor tillitserklæring at vi fremdeles skal håndtere medlemmenes pensjonsordninger. NHO Pensjon var frem til 2016 en avtale for de små og mellomstore bedriftene, men traff ikke bedriftene med mer komplekse behov. Nå er det ingen begrensninger i hvilke løsninger som tilbys innenfor innskuddspensjon, og dette er et godt medlemstilbud for alle, sier Nicolaysen.

– Hvordan skiller NHO Pensjon seg ut fra andre kollektive pensjonsavtaler til bedriftene?
– Først vil jeg si at det er en stor fordel å ha NHO i ryggen, både for små og store medlemsbedrifter. Dette er en solid og god ordning som gir trygghet for den enkelte bedrift og de ansatte, svarer Nicolaysen, og fortsetter:
– Et sterkt NHO Pensjon er en garanti for de beste betingelsene og leveransene. At medlemmene slutter opp om avtalen, gir NHO en enda sterkere stemme og troverdighet når de uttaler seg på vegne av sine medlemmer i samfunnsdebatten.

– Hva kan Storebrand tilby som ikke andre pensjonsleverandører kan?
– NHO valgte Storebrand på grunn av svært gode betingelser, og fordi Storebrand representerte en trygghet for medlemmene med de klart mest fornøyde pensjonskundene siden Norsk Kundebarometer startet målinger i tjenestepensjonsmarkedet for over ti år siden. Vi ønsker å skape merverdi for både bedriften og den enkelte ansatte gjennom oppfølging av både leder og ansatt, der vi setter tjenestepensjonen inn i et helhetlig perspektiv både for arbeidsgiver og de ansatte. Det er viktig for oss å gi kunden hjelp og gode råd når han gjør beslutninger.

Ønsker du å vite mer, kan du også klikke her!