Foto: Johner

 

Selvstendig næringsdrivende? Etablerer du en bedriftsbetalt pensjonsavtale innen 31. mars får du fradrag i 2016-regnskapet!

Av Agnes Elise Stray

Å være selvstendig næringsdrivende er på mange måter «a way of life». Alt vi som ansatte tar for gitt, må den selvstendige ordne selv: Organisering, offentlige krav, kontorleie – og bedriftens forsikringer. Dette kommer i tillegg til det som er selve jobben, som er det man er mest opptatt av egentlig.

Slikt blir det hektiske dager av, og det er derfor lett å glemme at det kommer en dag i morgen. Den dagen da du ikke lenger kan eller vil henge i stroppen og jobbe for den neste kontrakten; de såkalte pensjonsårene.

Etablerer du denne bedriftsordningen nå, og setter inn første sparebeløpet før 31. mars, vil fradraget komme med på ditt 2016 regnskap. Men da må du handle raskt!

La firmaet ditt spare til pensjon for deg

Som selvstendig kan du etablere en bedriftsbetalt pensjonsordning, altså en ordning der pensjonssparingen betales av firmaet. Denne ordningen gjelder også for enkeltmannsforetak, selvstendig eiere av aksjeselskaper og frilansere, men er også viktig å huske på for de som driver en inntektsbringende virksomhet i tillegg til annen jobb.

Pensjonsøkonomen forteller hvordan du etablerer pensjonsordningen:

– Du kjøper en helt vanlig innskuddspensjon, slik 1,3 millioner arbeidstakere i privat sektor har. Grovt sett behøver du kun bestemme deg for en ting, og det er hvor mye du vil spare. Maksimalt kan du spare 4 prosent av inntekten mellom 1G til 12G (92 500 til 1,1 mill. kroner). Pensjonssparingen din settes automatisk inn i en miks av fond som er tilpasset din alder. Lett som bare det! Ønsker du å bestemme over sparingen selv, klikker du deg inn på din egen spareside og bytter i vei. Skattefritt og gratis. Gøy!

Se oversikten over hva du som selvstendig næringsdrivende bør prioritere

Denne spareformen regnes som den mest lønnsomme man kan benytte seg av. Hver krone av sparingen er din, helt brutto.

– Knut Dyre Haug, pensjonsøkonom i Storebrand

Hva skal du leve av når du ikke kan fakturere timer lenger?

SMART PENSJONSSPARING: Benytt deg av skattegevinsten og start pensjonssparing gjennom firmaet ditt. Gjør du det innen 31. mars kan sparingen trekkes fra på 2016-regnskapet, forteller Knut Dyre Haug, pensjonsøkonomi i Storebrand. Foto: Storebrand

Heldigvis er svaret for alle; folketrygden. Den alderspensjonen vi får fra NAV er den viktigste inntektskilden for oss alle. Men vet du hvor mye du får? Dessverre er det altfor mange som synes det blir overraskende lite. I alle fall dersom man måler det opp mot inntektene man er vant til – og galopperende utgifter. For det er ofte sånn at utgiftene holder seg ganske så like. Veldig dumt, når inntektene går ned.

– Jeg skal ikke spekulere i hvorfor overgangen ofte er større for mange selvstendig næringsdrivende enn andre, men jeg ser at mindre enn 10 prosent av denne gruppen har etablert en pensjonsordning gjennom bedriften. Når vi samtidig vet at mange er mer opptatt av å ta ut relativt lav lønn, og heller tar ut ledige midler på annen måte, skyver de et problem foran seg.

Næringsdrivende må sørge for å ta ut «nok» lønn.

– Knut Dyre Haug, pensjonsøkonom i Storebrand

Tjen nok!

Før du vurderer å etablere en pensjonsordning gjennom firmaet ditt, må du først se på personinntekten din, nå og litt over tid. Næringsdrivende må sørge for å ta ut «nok» lønn. I denne sammenheng betyr dette lønn opp til 7,1G (658 000 kroner). Opp til dette nivået sparer du nemlig opp pensjonsrettigheter i folketrygden, tilsvarende 18,1 prosent av lønnen hvert år. Dette er den aller mest lønnsomme pensjonssparingen, og den foregår over skatteseddelen.

Det er først når du over tid har inntekt over dette nivået at du bør etablere en egen pensjonsordning.

Betyr det at de som tjener mindre enn dette ikke bør spare til pensjon?

– Absolutt ikke, men det er ikke sikkert du bør etablere denne sparingen gjennom firmaet ditt, understreker pensjonsøkonomen . Vanlig privat sparing kan da være like lønnsomt, sier pensjonsøkonomen.

Kontakt oss gjerne for skreddersydde råd tilpasset din situasjon!

Er dette lønnsomt?

Å spare til pensjon gjennom bedriften, regnes som den mest lønnsomme spareformen man kan benytte seg av. Hver krone av sparingen er din, helt brutto. Det er ingen skatt underveis, og når du skal leve av disse pengene er skattetrykket ofte mye lavere enn da du hadde arbeidsinntekt.

– Effekten av fradraget avhenger selvsagt av hvor stor næringsinntekten din er, men for de med ganske høy personinntekt kan vi lett si at effekten blir over 40 prosent!, sier Haug.

Fradraget kommer på 2016-regnskapet – men det haster!

Etablerer du denne bedriftsordningen nå, og setter inn første sparebeløpet før 31. mars, vil fradraget komme med på ditt 2016 regnskap. Men da må du handle raskt!

 

7,613 total views, 1 views today