Ole Christopher Alnæs, pensjonsrådgiver i Storebrand Pluss i dialog med kunde.

 

For å oppnå ønsket pensjon, er planlegging viktig. For bedriftsledere med liten tid, er Storebrand Pluss kanskje løsningen.

Av VG Partnerstudio

Som leder eller eier av en bedrift går mesteparten av tiden med til andre ting enn å sjekke hvordan det står til med pensjonen. Og slik bør det vel strengt tatt være. Men det betyr ikke at du trenger å «havne bakpå». For med Storebrand Pluss har du muligheten til å spesialtilpasse pensjonssparingen din.

– Vi ser at disse personene ofte har behov for mer kompleks rådgivning både i kraft av deres rolle som leder i en bedrift, men også som privatperson med egne behov, sier Ole Christopher Alnæs.

Han er pensjonsrådgiver i Storebrand Pluss og jobber daglig med å rådgi bedriftsledere om hvilke grep og hensyn de bør ta når det kommer til pensjon.

– Temaene vi er innom er da planlegging mot alderspensjon, det å sikre seg mot uforutsette hendelser og håndtering av overskuddslikviditet – for å nevne noe. Men da disse personene som regel er ansvarlig for bedriftens kollektive pensjonsordning, er dette også en naturlig del av tematikken, forklarer Alnæs og legger til:

– Min erfaring er at ledere gjerne har en bedre forståelse av egen økonomi og pensjon enn gjennomsnittspersonen. Men jeg har til gode å møte noen som ikke har hatt godt utbytte av en gjennomgang med en rådgiver fra Storebrand Pluss.

Dette får du som plussmedlem!

Ikke alle har fått med seg hvor mye man faktisk kan spare til pensjon via bedriften, og at dette er sparing bedriften får fradrag for.

-Jakob Vårdal, markedsansvarlig i Storebrand Pluss

 

Fradrag for sparing via bedriften

Ifølge markedsansvarlig i Storebrand Pluss, Jakob Vårdal, bør bedriftsledere også vurdere om de skal justere bedriftens pensjonssparing, i tillegg til egen sparing.

– Ikke alle har fått med seg hvor mye man faktisk kan spare til pensjon via bedriften, og at dette er sparing bedriften får fradrag for. Skattemessig er dette gunstig.

For ledere er det også andre, mer spesielle tema, Storebrand gir råd om. For eksempel får man ikke pensjonsopptjening i Folketrygden på lønn over 657 000 kroner (7,1 G).

EN REKKE MULIGHETER: Jakob Vårdal, markedsansvarlig for Storebrand Pluss, er opptatt av mulighetsrommet norske bedriftsledere har når det kommer til pensjon. Foto: Storebrand

– Mange ledere ønsker, eller har, avtaler om førtidspensjon (gå av tidlig, journ. anm.), og trenger derfor å spare opp midler til denne perioden. Vi er også inne i en periode der en del bedrifter endrer pensjonsordning fra ytelse til innskudd, og dermed oppstår det gjerne behov for råd rundt for eksempel kompensasjoner. Tilleggspensjon utover vanlig pensjon er også et tema vi gir råd til ledere om, forteller Vårdal og legger til:

– For ledere som er bedriftseiere, er det viktig å ta standpunkt til forholdet mellom lønn og utbytte. Mange har gjerne tenkt på hvordan de skal tilpasse seg best mulig med tanke på skatt, men hvordan dette spiller inn på pensjonen sin har de færreste tenkt på. Vi hjelper med å finne riktige løsninger tilpasset kundens behov.

Ønsker du mer informasjon om hvilke muligheter du har når det kommer til pensjon – eller vil snakke med en kunderådgiver, besøk denne siden

Som bedriftsleder er du i en posisjon der du har mulighet til å øke både egen og bedriftens pensjonssparing. Hvilke valg har du, og hva lønner seg for deg og din bedrift?

1. Øke sparesatsen i pensjonsordningen
En god pensjonsordning er et viktig ansattgode og et virkemiddel for å rekruttere og beholde dyktige ansatte. I 2014 ble de maksimale sparesatsene for innskuddspensjon hevet. Mange bedrifter har benyttet muligheten til å gi de ansatte en enda bedre pensjonsordning. Du kan nå maksimalt spare inntil 7 prosent av lønnen for dine ansatte fra første krone til 12 G (litt over 1 080 000 kroner).
2. Etablere bedriftsbetalt Ekstrapensjon
Dette er en enkel og fleksibel pensjonssparing for deg og dine ansatte. Bedriften etablerer, administrerer og betaler ordningen for de ansatte. Det er enkelt å holde oversikt over sparingen i Bedriftsportalen. Sparingen skjer med beskattede midler og er å anse som lønn for den ansatte. De ansatte får imidlertid utsatt skatt på avkastningen. Det er kun avkastningen som blir gjenstand for beskatning, og det først ved utbetaling.
3. Privat sparing
Fremtidens pensjonister får vesentlig lavere pensjon i prosent av lønn på grunn av økende levealder. For de aller fleste er det nødvendig med egen sparing, selv om pensjonsordningen er god. Har du høy lønn må du ha et bevisst forhold til at opptjeningen i folketrygden stopper når lønnen er over 7,1 G (litt under 640 000 kroner). For å kompensere for bortfallet av opptjening i folketrygden kan du enten etablere egen sparing eller etablere tilleggssparing gjennom bedriften.
Som arbeidsgiver kan du spare inntil 7 prosent av lønnen for dine ansatte fra første krone til 12 G (litt over 1 080 000 kroner). I tillegg kan du spare 18,1 prosent av lønnen mellom 7,1 G og 12 G, siden lønn over 7,1 G ikke gir opptjening i folketrygden. Velger bedriften tilleggssparing, gjelder den for alle ansatte.

Som selvstendig næringsdrivende kan du opprette en innskuddspensjonsavtale på samme måte som en bedrift oppretter tjenestepensjon for sine ansatte. Gjennom innskuddspensjon har du mulighet til å spare til pensjon, samtidig som du reduserer skatten betydelig.

  • Du kan spare inntil 4 prosent årlig av personinntekt mellom 1 og 12 G
  • Bedriften din får fradrag for alle innbetalinger inntil 4 prosent, dette gjelder også for administrasjons- og forvaltningskostnader
  • Du blir ikke belastet med arbeidsgiveravgift på premien (gjelder eiere/ansvarlig deltaker av enkeltpersonforetak og ansvarlig selskap ANS/DA)

Har du drevet selskapet hele året, kan du etablere ordningen med tilbakevirkende kraft, slik at du får fullt fradrag for første året. Frist for innbetaling er 31. mars.
Innskuddspensjon er spesielt lønnsomt for deg med lønn over 7,1 G (640 000), fordi man ikke får opptjening i folketrygden utover dette beløpet.
Tjener du under 7,1 G kan det lønne seg å spare i Ekstrapensjon.

Ønsker du å snakke med en Storebrand Pluss-rådgiver?
Ring 45 95 65 25 mellom 0800 – 1600.

 

8,194 total views, 1 views today