Super-support gir trygghet

Av Jostein Mosnes-Holmen, Foto: Fredrik Warbo

Tom Berget, leder av PearlCare
Tom Berget, leder av PearlCare
innhold_annonsor2
PearlCares aller viktigste oppgave er å sørge for at kunden får stabile systemer og en forutsigbar forretningshverdag med salgskanaler som fungerer til enhver tid. Når kundene har valgt løsninger fra Pearl Consulting, skal de ha visshet om at investeringene alltid vil lønne seg.

PearlCare omfatter drift, forvalting, support, videreutvikling og rådgivning. Leder av PearlCare, Tom Berget, er veldig bevisst på den viktige funksjonen som hans avdeling i Pearl Consulting har, og hva den betyr for Pearl og ikke minst for kundene som har satset på deres løsninger.

-Det dreier seg om å ta vare på kundene i den aller, aller viktigste fasen: Etter at investeringen er gjort og man skal ha payback. Det er et konsept som omfatter hele livssituasjonen våre kunder befinner seg i, uansett størrelse, vekst, bransje og kompetanse. Alle kundene er forskjellige, men felles for dem er at de har investert i nye løsninger, lagt om forretningen, lagt om prosesser og åpnet nye kanaler. Da er det vår oppgave å hjelpe dem med holde dette stabilt, og gi ledere og ansatte mulighet til å konsentrere seg om det de skal være gode på.

Berget understreker at denne jobben i etterkant knapt kan overvurderes.
-Vi er med og videreutvikler både system, prosesser og forretning, og vi skaper trygghet hos brukerne slik at de får valuta for pengene og kan drive god forretning med den løsningen de har valgt.

Berget sier at verdien av hva man her selger er stabilitet i forretningshverdagen, trygghet for de ansatte, samt alle brukerne.
-Utfordringen er ikke bare å få det tekniske til å fungere, men at de impliserte menneskene blir med på laget som en del av systemene.

Berget fremhever også viktigheten av nettkundene opplever en pålitelig teknologi:
-Våre kunder skal leve av sine kunder; eksempelvis de som handler i nettbutikken. Disse må fremfor alt tilbys et stabilt system, ellers hopper de av handelen. Vi anstrenger oss for å levere trygghet og forutsigbarhet, og vi tilbyr en veldig kostnadseffektiv modell. Konkurransen er knallhard, men vi ser at vi gir mye til en fornuftig pris, i den viktige og avgjørende fasen hvor alt er ferdig implementert og er klart for drift.

Pearl Consulting og PearlCare sine referanser bekrefter også at systemene de leverer, samt verdien av support, gir en rasjonell, effektiv og lønnsom drift.
-Kundene får muligheten til å øke sine inntekter dramatisk, både gjennom gode løsninger og gjennom en trygghet for at det de har kjøpt er stabilt og godt, slik at de kan fokusere på å selge mer.
De kan lansere kampanjer, nye produkter til rett tid i markedet, konkurrere med konkurrentene og sette riktige priser. Det er mange momenter som må fungere optimalt mot dagens fleksible kunder, som gjerne handler på nett mellom to TV-programmer.

– I et marked er det avgjørende å levere kvalitet og være fair i oppgjøret

Berget sier at god service og support står og faller med den enkelte medarbeider, og å anstrenge seg maksimalt for kunden.
-Vi er veldig opptatt av at våre medarbeidere skal være entusiastiske, yte topp service og være tilgjengelige. Vi vil fremfor alt unngå å bli en stor, rigid organisasjon som skyver ting rundt. Det har andre prøvd før. Det er et uttalt mål i Pearl Consulting å investere i kundene og ta vare på kundene i et langsiktig perspektiv. Vi har høye ambisjoner om å gi super-support, og vi sier at det er bedre å skru ambisjonene skyhøyt og kanskje ikke levere godt nok et par ganger, enn å skru ned ambisjonene. Det siste avler adferd vi ikke ønsker blant konsulentene, vi må være sultne.

Best mulig service og support er det primære for PearlCare også i de situasjoner hvor kunden ofte har hybride løsninger i form av systemer fra flere leverandører.

-Selv om kunden har en fragmentert løsning med flere leverandører, tar vi likevel totalansvaret. Våre kunder skal slippe å oppleve at leverandørene sitter og peker på hverandre og skyver problemene mellom seg. I en slik situasjon er vi ikke noe fordyrende ledd, vi skal tvert imot tilføre kunden verdi. Deretter kan vi råde kunden til på sikt hvordan optimalisere, og få en mer lønnsom systemportefølje. Men vi skal aldri selge noe til kunden som kunden ikke trenger.