Lars David Klausen, salgs- og markedsdirektør i TeleComputing
Lars David Klausen, salgs- og markedsdirektør i TeleComputing

innhold_annonsor
Halvparten av bedriftene i Norge i privat sektor har helt eller delvis satt ut IT-driften. Fordelene er åpenbare og kostnadsbesparelsene store. Og når man slipper å bruke hjernekraften på drift av datasystemene, kan de kloke hoder isteden konsentrere seg om å utvikle bedriftens kjernevirksomhet.

Fallet og usikkerheten rundt oljeprisen har vært en katalysator for mange bedrifter for å vurdere kostnadene. Ved TeleComputing´s avdeling i Stavanger har man særlig merket seg dette. Og når attpåtil et så stort flaggskip som Statoil igangsetter et omfattende kostnadsreduksjonsprogram, følger gjerne andre selskaper etter – også de som ikke er direkte rammet, men som blir påvirket av det næringspolitiske klimaet.

TeleComputing er en av pionerne i Norge på outsourcing av IT-tjenester. Da selskapet startet opp på midten av 1990-tallet, tilbød man sentralisert drift fra et datasenter, det man i dag kaller en skytjeneste. Men kunden satt likevel igjen med mye egen IT-drift.

-Ti år senere så vi at våre kunder etterspurte en totalleverandør, som kunne ta hele ansvaret for bedriftens IT-drift. I dag tar vi totalansvaret hele veien fra den enkelte PC, via det trådløse eller kablede nettverket, gjennom kommunikasjonslinjer via Internett eller faste linjer, rett inn i datasenteret vårt, og fra vårt datasenter og ut i verden. Vi kan også være ansvarlig for lokale servere, videokonferanseløsninger og telefoni hvis kunden ønsker det, sier salgs- og markedsdirektør i TeleComputing Lars David Klausen.

-IT er ikke bestandig det første bedriftene velger å spare inn på, og mange ser ikke på IT slik de burde. Men IT-driften er definitivt et område hvor bedrifter kan redusere kostnadene sine betraktelig ved å tenke litt nytt og annerledes i forhold til hvordan man har håndtert IT-driften frem til nå.

En bedrift med f eks 400 ansatte har gjerne en IT-avdeling med 4-5 ansatte, som bruker mye av sin tid på daglig drift og support, det vi kaller IT-vaktmester oppgaver. Dette bør de isteden sette ut, fordi IT-spesialister som oss kan løse oppgaven både rimeligere, mer profesjonelt og med en høyere kvalitet. Det sier seg selv, i og med at TeleComputing har nærmere 900 ansatte som brenner for og jobber med dataløsninger hver eneste dag året rundt. Fra våre to moderne datasentre med over 12000 servere i Norge håndtere vi daglig IT-drift for mange hundre selskaper. Dette gir oss stordriftsfordeler som vanlige mellomstore bedrifter ikke er i nærheten av å kunne måle seg mot.

Stor innsparing og teknologiske fortrinn

Klausen appellerer både til lommeboken og fremskrittet; Bedriftene tilbys å flytte IT-driften fra et lite «IT-hjemmemiljø» til høyteknologi på nasjonalt nivå, som man også sparer penger på:

-Vi har store felles datalagringsløsninger, felles brannmur og sikkerhetsløsninger og felles dataromsfasiliteter. Dette må bedrifter med egen dataavdeling selv bære kostnadene for. Hos oss får man alt dette som en del av pakken, delt med mange andre. Dermed blir også utgiftene delt. Man betaler en fast pris per tjeneste eller bruker per måned, som inkluderer alt hva man trenger.

Finansdirektører liker tanken på at bedriften ikke trenger å investere i servere fremover; Servere som mister sin verdi i det øyeblikket man har plassert dem på datarommet. Som bare varer noen år før man må bytte dem ut med nytt utstyr, sier Klausen.

Frigjøre ressurser

-Den største enkeltbesparelsen er at man slipper å ha egne ansatte for IT-drift og support. Det betyr at IT-ressursene kan brukes til andre ting som er mye mer verdiskapende for bedriften, f.eks. IT-forretningsutvikling eller digitalisering. Da tar IT-avdelingen skrittet fra å være IT-vaktmestere til å bli en ressurs i bedriften, og IT-direktøren blir et medlem av ledergruppen som skaper merverdi og økt lønnsomhet. I dette ligger det et enormt potensiale som mange bedrifter ikke utnytter. Det er sjelden verdiskapende for en bedrift å drive med IT-drift og support. Slik tenker våre kunder, og de blir det stadig flere og flere av.

Lars David Klausen, salgs- og markedsdirektør i TeleComputing
Lars David Klausen, salgs- og markedsdirektør i TeleComputing

Noen eksempler?
-La oss ta et selskap med f eks 550 databrukere, som er usikker på fremtiden og ikke vet hvor mange ansatte man vil ha to år frem i tid. De vil hos oss kun betale en pris per bruker per måned. Hvis antall brukere går ned fra 550 til 350 til neste sommer, betaler man bare for 350. Og bedrer tidene seg og man ansetter flere, vet man eksakt hvor store IT-kostnadene blir. Dette gir en meget forutsigbar dynamikk og fleksibilitet.

En av våre kunder hadde opprinnelig en IT-avdeling hvor om lag 15 medarbeidere jobbet med drift og support. Dette er et selskap med virksomhet i flere europeiske land. De hadde en desentralisert løsning med datarom på hver location. Virksomheten er stor i norsk målestokk med ca. 1500 databrukere. Etter en grundig vurdering gikk de for en komplett løsning, som dekker komplett drift med alle nødvendige servere, og lisenser. Prisen for å sette ut tjenesten rakk ikke engang opp til lønnskostnadene for de 15 som til da hadde driftet systemene! For denne bedriften snakker vi om besparelser i millionklassen.

-Vår generelle oppfattelse og erfaring er at selskaper som har intern IT-drift, i nesten samtlige tilfeller kan redusere IT-kostnadene med minst 30 prosent ved å sette ut driften. Det er dette vi ser når vi går inn og bruker tid på analyse. Eksempelvis vår kunde, Mestergruppen, som la ned sin interne IT-drift. De oppnådde en kostnadsreduksjon på langt over 30 prosent.

Men Klausen påpeker at det ikke utelukkende er snakk om kostnader:

Hva, når bedriftens IT-geni slutter?
-Med ekstern IT-drift, er man heller ikke lenger avhengig av en kjerne med interne spesialister. Hva når «masterhjernen» på IT-avdelingen velger å forlate bedriften?

-Vi forplikter forutsigbarhet på et helt annet nivå.

Og det kanskje aller viktigste er at bedriften da kan fokusere hundre prosent på egen kjernevirksomhet. Vi sier bestandig til bedriftene, at å håndtere IT-driften selv skal man ikke gjøre, med mindre det ikke gir reelle konkurransefortrinn.