Foto: Philipp Dimitri/Westend61/Offset.com

 

Mange bedrifter leverer overskudd hvert eneste år, men overskuddet havner ofte på en bankkonto til lav rente, selv om bedriften ikke har behov for umiddelbar tilgang på pengene. Gjelder dette deg bør du lese nøye videre.

Når bedriften plasserer overskuddet eller andre midler på en bankkonto får pengene negativ realavkastning som betyr at overskuddet man har jobbet hardt for, taper seg i verdi(kjøpkraft).

Les mer om Storebrand Pluss her!

Markedsansvarlig i Storebrand Pluss Aleksander Hannisdal.

– Flere og flere bedrifter ønsker derfor alternativer til bankkontoen og den lave renten forteller markedsansvarlig for Storebrand Pluss, Aleksander Hannisdal. Det kan være at deler av overskuddet bør investeres på andre måter, samtidig som man opprettholder rask tilgang på pengene.

Her er tre gode råd for investering av bedriftens overskudd:

1. Aksjeplassering bør investeres gjennom aksjefond kjøpt direkte, slik at hele gevinsten faller inn under fritaksmetoden og selskapet dermed unngår skatteplikt.

2. Renteplassering bør investeres gjennom en fondskonto. I fondskonto kan du kjøpe og selge fond uten at det utløser skatt. Her finnes gode alternativer til bank (også med garanti), og bedriften slipper å skatte av renteinntektene før pengene blir tatt ut av fondskontoen.

3. Hvilket av disse som passer best, kommer an på tidshorisonten og risikoen bedriften er villig til å ta. Resultatet er ofte en kombinasjon av bankkonto, rentefond og aksjefond forklarer Hannisdal. Reglene er kompliserte og kan det være vanskelig å få full oversikt. Ta kontakt med en av Storebrands rådgivere som har spesialkompetanse om investering for bedrifter.

Hannisdal tror mange bedrifter lar være å plassere overskuddet i fond fordi man tror det er mer tidkrevende og komplisert. – Det er nok en feiloppfatning. Vi tar oss av jobben og oppfølgingen, så det er lite bedriftene trenger å gjøre selv.

● Les om Storebrands unike konsept for bedriftsledere og eiere her: Dette får du som Pluss-medlem
● Les mer om hvordan investere bedriftens overskudd?
● Vil du snakke med en rådgiver? Fyll inn navn og nummer her.