Skytjenester og å sette IT-drift ut av eget hus er ikke en midlertidig trend, det er ingen grunn til å ”se vekk”. Det blir stadig viktigere å tenke gjennom fordelene. Det er ikke sikkert det er riktig for din bedrift å overlate ansvaret til en IT-leverandør og legge dataene dine i en sky, men det er sannsynlig. Uansett, det er grunn til å vurdere noen forhold som belyses i denne artikkelen.

I følge Gartner Group vil 80% av bedrifter søke lagringsløsninger i skyen for sine data i 2016 mot 30% i 2011 og etter alle solemerker vil andelen stige mot 95% de nærmeste årene. Den tidligere usikkerheten i markedet knyttet til risiko, høye kostnader og mindre kontroll over data har vist seg helt ubegrunnet.

I dag ser vi at veksten og tilbudet innen skytjenester for f.eks e-post, backup og CRM, har vist at det er blitt en naturlig del av businessen i mange virksomheter. Vi er nå på et stadie der alle lokale løsninger og egen programvare utfordres.

Samtidig som skepsisen til tilbudet er blitt borte har tilbydere opparbeidet seg tillit, både til bedriften og til tjenestene de tilbyr. Bedrifter har utfordringer knyttet til blant annet kompleksitet, kostnadsnivå, reliabilitet og risiko. Et utvidet behov for fleksibilitet i forhold til lagringskapasitet er et annet moment. Det er også et faktum at de lovmessige forhold skjerpes inn samtidig som brukernes krav og kompetanse øker, – de opererer i mange tilfeller på egen hånd og det er ikke sikkert du skal la det skje uten at du har et bevisst forhold til det.

Vi har samlet 7 viktige grunner til at du skal vurdere å sette ut serverdriften i din bedrift

– du bør stille deg følgende spørsmål:

 1) Har du egentlig plass til en server?

Servere plasseres ofte på et eget kott, mest mulig bortgjemt på et sted der den ofte er svært varm og minst mulig til bry. Dette er ikke en god praksis!

Selve ”hjernen” til data og noe som er så forretningskritisk og viktig for bedriften fortjener og krever noe bedre. Det må bygges et eget datarom. Et rom med datagulv, støydempende elementer, kjølesystem, kabelskinner med mer.

Kostnadene ved et slikt datarom og vedlikeholdet av dette kan fort overstige serverens kostnader og er i dag helt unødvendig. Dersom man plasserer serveren ut av huset og ”inn i skyen” er du kvitt dette problemet.

2) Besitter bedriften kompetanse nok til å håndtere den stadig økende  kompleksiteten?

Det holder som kjent ikke bare å kjøpe en server. Du må ha maskinvare, programvare, UPS (batteribackup), kjøling, backup-tjeneste, overvåking, prefailure varsling mm. Og hva med responstid ved feil?

Alt du skal ha og alt som skal spille sammen øker kompleksiteten – det stjeler av din tid og koster penger, – du må være kompetent for å gjøre dette riktig og det er ofte uforutsigbare kostnader forbundet med dette.

 

3) Er IT-drift en strategisk viktig kompetanse for din bedrift?

Utviklingen innen IT går fort og du må holde deg oppdatert. Det kreves svært god bredde- og dybdekompetanse innen IT for til enhver tid å vite at man har riktig IT-løsning. Har du server i eget hus, krever det i hovedsak to typer kompetanse – både ansaffelseskompetanse (slik at serveren er satt opp med de riktige komponentene) og driftskompetanse (for å sikre oppetid, sikkerhet, risikoeliminering mv).

Spørsmålet du bør stille deg er om denne kompetansen er strategisk viktig for din bedrift å ha i eget hus, eller om ressursene brukes bedre på annet vis, – på områder som er viktigere at dere tar hånd om selv.

Ved å sette ut serverdriften vil du til enhver tid nyte godt av kompetansen og erfaringen til leverandøren din. En IT-partner er dedikert til jobben sin og vil alltid ha forhold rundt din IT-drift som hovedfokus. Det er derfor de er til – dra nytte av det!

4) Er du beredt på ansvaret og risikoen som følger av å ha alt i eget hus?

Ved å overlate ansvaret til tjenesteleverandører kan du redusere den juridiske og forretningsmessige risikoen mange bedriftsledere møter i hverdagen. Det vil alltid være daglig leders ansvar at lovmessige forhold overholdes og at de kontraktsmessige forhold som er inngått med kunder og leverandører ivaretas, men det er lurt å søke støtte.

De fleste bedrifter vil ikke inneha nødvendig prosesser og overvåkingssystemer for å ivareta dette. En god IT-leverandør vil sikre dataene dine, overvåke dem, følge opp backup og gjøre andre sikkerhetsrutiner som reduserer risikoen til et minimum. Dette ved siden av den menneskelige faktoren (som ofte er årsaken til feil), uautoriserte inntrengere, feil ved maskinvaren eller andre feilmeldinger du ikke vet hva du skal gjøre med. En god IT-leverandør vil forså disse og handle deretter.

teknograd_8105_900px

5) Hva med sikkerheten?

Dersom du overlater driften av serveren din til eksterne leverandører vil du kunne ”sove bedre om natten”! Sikkerhet må stå i høysetet og det kommer stadig nye sikkerhetskrav som det må tas hensyn til. De fleste leverandører vil kunne tilby deg samme, og mest sannsynlig bedre, sikkerhet for dataene dine enn om du har alt i eget hus. Grunnen er rett og slett at de prioriterer det, har nødvendig kunnskap, har de beste ressurser til det og de har robuste systemer som hindrer feil og uautoriserte inntrengere.

6) Nødvendig smidighet og skalérbarhet?

Mengden av data er voksende i de fleste bedrifter. Brukerne produserer mer data enn før, de jobber på flere ”devices” (nettbrett, mobil og pc) og mengden data som skal oppbevares og deles øker stadig. Kvaliteten på bilder og video stiger og krever bare mer og mer plass – og bildebruk bare øker og øker.

Et sentralt spørsmål i mange bedrifter er også hvor flink man er til å strukturere og å holde strukturen på lagring, – slik at bare det nødvendige oppbevares og at det som ikke trengs slettes.

Det er i dag svært vanskelig å forutse hvilken datalagring du trenger om kort tid og om et år eller to. Uforutsette ting oppstår slik at behovet økes med påfølgende behov for å skalere opp. På den andre siden legges mer og mer data ut i ulike skytjenester (e-post, fakturering og regnskap er der kanskje allerede) og dette vil sannsynligvis redusere behovet for egen datalagring over tid.

Med serveren plassert i skyen hos din IT-partner vil du kunne få umiddelbar hjelp ved endrede behov – raskt, enkelt og kostnadseffektivt, både ved å skalere lagringsbehovet opp og ned. Du kan få datatilgang helt etter eget ønske og betaler for det du har bruk for til enhver tid, uten å måtte gjette deg til hvor stort kapasitetsbehov bedriften har om 3-5 år.

7) Investeringer binder kapital, er det en utfordring?

Er det høyt fokus på kostnader og på bunnlinjen i bedriften? Er forutsigbarhet på kostnadssiden viktig? Oppleves IT-kostnaden for høy og er den en belastning for investeringsbudsjettet? Vet du hva husets IT-ansvarlig bruker av tid på ting det er unødig at han/hun bruker tid på (fordi han ikke kan det skikkelig og dermed ikke er effektiv nok) eller fordi han har mye viktigere ting han må gjøre og også kan bedre?

Ved å outsource IT-driften vil du høyst sannsynlig kunne redusere den totale kostanden og forbedre bedriftens inntjening. Ved å leie tjenester fremfor å kjøpe og eie dem selv, vil du eliminere unødvendige kostnader og oppleve å få forutsigbare kostnader over driften istedenfor. Du vil til enhver tid bare betale for det volumet du har avtalt og en fast kostnad pr hode vil gi deg oversikt og forutsigbarhet.

Vi slutter der vi begynte, dette gjelder de aller fleste bedrifter; Det er på høy tid å vurdere fordelene ved å flytte driften av serveren din ut av huset. Fordelene er mange og det er et relativt enkelt regnestykke å finne ut hvor mye det lønner seg. For en del er det greit å vente til serveren du har i huset i dag skal skiftes ut, men for mange vil det faktisk være like greit å gjøre det med en gang. Både fordi det lønner seg isolert sett og fordi alle fordelene overskygger ulempene og usikkerheten du har i dag.

Velger du å fortsette med server i eget hus, er to ting er helt sikkert – du må ha høy og bred kompetanse og du må ha et eget datarom!

velg ny it leverandør