Arv kan skape konflikter og uønskede resultater for dine etterkommere. Men løsningen er ofte enklere og mindre tidkrevende enn du tror. Her er advokatens ni grunner til å tenke på arv allerede nå.

– Arv uten testament kan fort ende opp i resultater som verken du, ektefelle, samboer eller barn ønsker. Og jo mer komplisert familiesituasjonen er, desto større er sjansen for at arveloven ikke legger grunnlaget for det oppgjøret du ønsker, sier advokat Elsa Charlotte Gil, som jobber som Premium-advokat i Nordea.

God planlegging av arv kan bidra til å unngå konflikter, usikkerhet og bekymring. Vi oppfordrer alle til å ha åpne diskusjoner om arv, og det man blir enige om bør dokumenteres.

Få hjelp til å fordele arv av Nordea Premium

Hun gir oss ni ulike scenarier hvor arveloven kanskje ikke gir deg den arvefordelingen du ønsker:

  1. Du har ikke livsarvinger (barn eller barnebarn)

Dersom du ikke har ektefelle/samboer eller barn, står du fritt til å testamentere formue og andre ting du etterlater deg til hvem som helst. Uten testament vil arven din i utgangspunktet bli fordelt til andre arvinger i slekten.

  • Ektefeller uten barn

Ektefeller uten barn arver kun halvparten av hverandre. Resten tilfaller avdødes slekt. I testament kan du tilgodese ektefellen din så mye du ønsker.

  1. Du er samboer uten felles barn

Selv når samboerne har levd sammen i mange år og hatt felles økonomi, vil samboerne ikke arve hverandre ved død. Da går arven i sin helhet til den avdødes barn fra tidligere forhold. Og den gjenlevende har ingen rett til å bli sittende i uskiftet bo. Sistnevnte innebærer at den gjenlevende samboeren enten må flytte fra boligen eller kjøpe ut arvingene. Hvis du ønsker å tilgodese samboeren din med mer enn loven krever, er det mulig med et testament.

  1. Du er samboer med felles barn

Din samboer blir knapt bedre beskyttet av loven når dere får felles barn, men litt bedre er det. Samboere med felles barn arver fire ganger Folketrygdens grunnbeløp (ca 400.000 kroner) og har bare rett til å sittet i uskiftet bo dersom de har felles bolig, hytte og bil. Uansett, et testament vil kunne skape forutsigbarhet og trygghet for både gjenlevende samboer, felles barn og særkullsbarn.

  1. Du har barn fra tidligere forhold

En kilde til bekymring og konflikt er gjerne arv som ny samboer/ektefelle mottar hvis den som er falt fra har barn fra tidligere forhold. I testamentet vil man kunne bestemme at arv som samboer/ektefelle mottar skal tilfalle førstavdødes barn når lengstlevende faller fra. Da sikrer man at barna får hele sin morsarv eller farsarv, men må «vente» på en del av den til et senere tidspunkt.

  1. Du ønsker en spesiell fordeling

Arv deles i utgangspunktet likt mellom arvingene basert på formuesverdi. Men ønsker du å bestemme hvem som skal overta barndomshjemmet eller familiehytta, kan du bestemme det i testament så lenge det ikke strider med barnas pliktdelsarv. I dag kan pliktdelsarven begrenses til 1 million kroner pr. barn, men dette er foreslått økt til 2,5 millioner kroner pr. barn i forslaget til ny arvelov. En spesiell fordeling av arven kan også avtales mellom foreldre og barn i forkant.

  1. Du gir – eller mottar – gaver og forskudd på arv

Ofte har barna større behov for penger til studier, bolig eller hytte i dag enn flere tiår frem i tid. Hvis ikke alle barna får samme beløp samtidig, hvilken betydning skal en gave få for fordeling av arv senere? Og med hvilken verdi? Få det inn i et gavebrev!

  1. Du har barn under 18 år

Dersom du skulle falle fra før barna dine er myndige, er det fylkesmannen som forvalter arven frem til barna blir myndige. Dette setter store begrensninger for forvaltningen av midlene. Dette kan du unngå ved å skrive testament og utpeke en forvalter for all arv utover minste pliktdelsarv. Du kan også begrense arvingenes tilgang til midlene i lengre tid enn til de blir 18 år.

  1. Du driver en familiebedrift

Eier du bedriften selv og ønsker at en av arvingene skal overta driften? Ofte vil det være vanskelig å dele verdiene av bedriften likt og samtidig gjøre det attraktivt for den ene arvingen å overta driften. Noen ganger er skjevfordeling det eneste rette. Dette kan du regulere med et testament eller en arveavtale.

Få hjelp til å fordele arv av Nordea Premium

Arv kan bli komplisert, særlig i moderne familiekonstellasjoner. Og det får gjerne stor betydning for arvingenes økonomi og familiefred. Dette er bakgrunnen for at Nordea har utvidet Premium-programmet til å inkludere gratis juridisk bistand til blant annet å opprette testament, samboeravtaler og ektepakter.

Premium – for deg som vil ha mer enn gode betingelser

Nordea Premium kombinerer gode betingelser med eksklusive fordeler som:

– Gratis juridisk rådgivning
– Personlig rådgiver
– Gratis tilgang til mer enn 1.000 flyplass-lounger
– Rådgivning fra pensjonseksperter
– Prioritet hos kundeservice

Det er knyttet krav til inntekt, plasserbar sparing eller lån for å bli Premium-kunde.