Åge Korsvold fronter disruptivt fondsprodukt

Styreformann Åge Korsvold i Fronteer Solutions
Styreformann Åge Korsvold i Fronteer Solutions

Styreformann Åge Korsvold i Fronteer Solutions er overbevist om at faktorfond er fremtiden.

Korsvold er en erfaren finansmann og næringslivsleder, blant annet som konsernsjef i Storebrand fra 1994 til 2000 og adm. direktør i Christen Sveaas´ investeringsselskap Kistefos fra 2001 til 2011. Han var også leder for Orkla i halvannet år og har finanserfaring fra Fondsfinans og Procorp.

I 2012 etablerte Atle Christiansen og Bernt Brun Fronteer Solutions for å gi et rimelig og moderne investeringstilbud til norske sparere. Etter mye forarbeid lanserte de i juni 2016 det globale Faktorfondet Harvest. Faktorforvaltning innebærer kvantitativ og systematisk forvaltning og bruk av matematiske metoder for å løse praktiske utfordringer.

Åge Korsvold takket altså ja til å bli styreleder i Fronteer Solutions og begrunner valget slik:

– Det korte svaret er at jeg tror på produktet faktorfond. Det litt lengre svaret er at finanssparing blir stadig viktigere for folk flest og må utvikles for nye generasjoner. Det må bli enklere produkter enn det som tilbys i markedet, og produktene må ha lavere kostnader.

Tredje veien

Hva visste du om selskapet og de som sto bak?

– Jeg fikk presentert produktet og gjorde en hjemmelekse om teamet bak, og jeg forstår ideen. Fronteer var første aktør ute med faktorfond på nett i Norge mot mindre investorer, og faktorfond er egentlig den tredje veien, en mellomting mellom indeksfond og aktiv forvaltning, svarer Korsvold.

Da han ledet Storebrand, hadde han under seg ett av landets største kapitalforvaltningsmiljøer som investerte i aksjer for mange titall milliarder kroner ute og hjemme. Han sier at for store forvaltere som Storebrand, er det beslutninger om aktivasammensetningen som i stor grad bestemmer avkastningen over tid. Men innenfor de rammene som risikostyringen setter, er både indeksforvaltning og aktiv forvaltning viktige forvaltningsformer. For en privatperson kan disiplinen som følger med et faktorfond være en viktig del av risikostyringen for den enkelte.

Hva var de viktigste erfaringene du gjorde fra kapitalforvaltningen i Storebrand?

– Dette er jo lenge siden, men det viktigste elementet hos en så stor og profesjonell forvalter var risikostyringen, svarer Korsvold.

 

Økt regnekapasitet

– I ettertid har det vært mye akademisk forskning på dette området. Hovedårsaken til at faktorfond har skutt fart, er at økt regnekapasitet har muliggjort gode løsninger, sier styreformannen om utviklingen.

Hvilke ambisjoner mener du Fronteer Solutions skal ha på vegne av kundene?

– Det er bare én ambisjon, og det er å levere høyest mulig avkastning, justert for risiko og kostnader. Spesielt i de tidene vi er inne i nå med lave renter, utgjør kostnader en viktig del av avkastningen, svarer Korsvold. I Harvest ligger de årlige forvaltningskostnadene på lave 0,59 prosent, mens aktive aksjefond fort tar 1,5 prosent i årlig honorarer. Dette drøye prosentpoenget i merkostnader spiser mye av avkastningen over tid.

Korsvold peker også på at pensjonssparing blir viktigere, og at denne sparingen må være enkel for folk flest. Da må det utvikles billigere produkter, som Faktorfondet Harvest.

 

Innovative

Hva bli suksessformelen fremover?

– Det er avkastning, enkelhet og kostnader, det er der slaget står. Suksessformelen blir å levere avkastning over tid. De nye aktørene i markedet er innovative, og det er sjelden at markedslederne går foran. Men det ligger en kraft i et produkt som faktorfond, og internasjonalt er det en trend at også markedslederne kommer med slike fond. Over tid vil resultater gi gjennomslagskraft, så det blir suksessformelen for oss, sier Korsvold.

Si gjerne ja takk til vårt nyhetsbrev, så forteller vi mer!

3 GRUNNER TIL Å VELGE FAKTORFOND

  1. Et globalt faktorfond dekker alle relevante aksjemarkeder. Du trenger i prinsippet kun ett fond.
  2. Faktorfond er basert på vitenskap, ikke forvalters “magefølelse”.
  3. Lave kostnader. Automatisering og bruk av moderne teknologi gjør at et faktorfond kan drives til langt lavere kostnader enn et tradisjonelt aksjefond.
  • I et faktorfond vet man eksakt hvorfor man eier hver enkelt aksje ettersom de er valgt på basis av matematiske modeller og statistiske metoder. Faktorene kan også benyttes til å forklare fondets historisk avkastning og hvilke faktorer som har bidratt til mer- eller mindreavkastning.

Start din sparing nå!

FRONTEER SOLUTIONS
• Uavhengig norsk forvalter som tilbyr Faktorfondet Harvest via harvest.online
• Selskapet har konsesjon fra Finanstilsynet
• Automatisert forvaltning hvor utvalg av aksjer overlates til datamaskiner og algoritmer
• Metodikken er basert på nobelprisvinnende forskning og vitenskapelige metoder
• Selskapet eies av gründere og ansatte med Investinor som største eksterne aksjonær
• Åge Korsvold (Orkla, Storebrand) er styreleder