Norske banker tar seg for godt betalt og tilbyr for dårlig service innenfor formuesforvaltning.

Fisher Investments Norden (se faktaramme nederst) etablerer seg nå i det norske markedet, og de norske og nordiske bankene får en ny konkurrent å bryne seg på i forvaltning av nordmenns sparepenger. Ifølge investeringsrådgiveren rammes kundene både av bankenes måte å forvalte på og den servicen som tilbys.

– Den typiske banken har mange produkter, men er ikke ekspert på noen ting. Bankene tilbyr en rekke tjenester som kan virke attraktive på kundene, men sjelden utmerket service eller den nødvendige spesialiseringen for å lykkes med porteføljeforvaltning. I tillegg eksisterer det ofte interessekonflikter, og bankene tar høye provisjoner, sier analysesjef Michael Hanson i Fisher Investments (se faktaramme).

Les mer om Fisher Investments Norden og få regelmessige oppdateringer om aksjer og investering.

Egeninteresse

Analysesjef i Fisher Investments, Michael Hanson.

– Så bankene selger produkter som de tjener mest på selv som følge av incentivordninger?

– Ja! er det klare svaret fra Hanson.

– Mange bankrådgivere har incentiver av å selge produkter fremfor å investere til det beste for kundene. Bankene er opptatt av å skape inntekter, som i hovedsak kommer av å selge produkter og tjenester. Derfor er bankene oppmuntret av å foreslå produkter for kundene som gir de høyeste provisjonene, fremfor produkter som samsvarer med kundenes investeringsmål, utdyper han.

– Vi sier ikke at alle bankrådgivere oppfører seg på denne måten, men de har definitivt incentivet til å gjøre det, poengterer Hanson.

Fisher-gruppen hevder altså at bankene gir for dårlig personlig oppfølging.

– Til tross for et bredt spekter av produkter, mener vi at servicenivået i bankene ofte ikke er godt nok. Det skyldes blant annet at rådgiverne skal ivareta svært mange kundeforhold, som vanskeliggjør tett oppfølging. I tillegg har bankrådgiverne flere roller å ivareta, som gjør det vanskelig for dem å sette av nok tid til hver enkelt kunde, hevder Hanson.

Se hva Fisher Investments Norden kan tilby og få regelmessige oppdateringer om aksjer og investering her!

Begredelig

Fisher-gruppen påstår rent ut at bankene i Norge og Norden tilbyr «begredelig service».

– Ja, vi mener servicenivået i bankene er for dårlig på en rekke områder. Ettersom bankrådgiverne har flere ansvarsområder, får de ikke satt av nok tid til å opprettholde den personlige kontakten med kundene. En konsekvens av dette er at rådgiverne ikke alltid er oppmerksomme på endringer som kan inntreffe hos kundene, slik at porteføljene ikke endres tilsvarende, svarer Hanson, og fortsetter:

– Ved interessekonflikter kan rådgiverne prioritere egne interesser først, som å selge produkter. I tillegg er de såkalte bankrådgiverne primært selgere og ikke rådgivere.

 

Et ankepunkt mot bankene i Norden er at de er for lite proaktive mot kundene og tar seg for godt betalt.

– Etter vår oppfatning betaler kundene for mye for det lave servicenivået de får i bankene. Kundene bør som minimum kunne forvente en proaktiv kommunikasjon fra sin investeringsrådgiver, men han har på seg for mange hatter og har ikke tid til å gi kundene den personlige oppfølgingen de fortjener.

Fisher-gruppens hovedkvarter i Camas, Washington.

Kan ikke nok

– Er den generelle bankkompetansen for lav, både når det gjelder produkter og marked?

– Ja, mange bankrådgivere har rett og slett ikke den tilstrekkelige kompetansen om produktene og markedene som kundene forventer. Rådgiverne har ikke tid til å analysere markedene godt nok, fordi de har mange andre arbeidsoppgaver. Selv om rådgiverne vet om produkter som kan hjelpe kundene til å nå deres langsiktige investeringsmål, er det interessekonflikter ved at rådgiverne selger bankenes egne anbefalte produkter.

De nordiske bankenes høye og lagdelte kostnader og gebyrer får gjennomgå.

– Dessverre er det få investorer som vet hvor mye de virkelig betaler for finansiell rådgivning. Flere provisjoner og kompliserte avgiftsstrukturer er vanlig og gjør det vanskelig for investorer å forstå hvor mye de faktisk betaler. Et eksempel er at noen banker tar suksesshonorarer hvis porteføljene gjør det spesielt bra. Dette oppmuntrer bankene til å ta større risiko, men fører også til at kundene ikke får full glede av meravkastningen, svarer Hanson.

Skreddersydd

Spørsmålet blir da hva Fisher Investments Norden kan tilby av formuesforvaltning som de norske bankene ikke kan.

– Kunder hos Fisher Investments Norden kan vente seg flere ting som skiller seg fra bankene. Proaktiv kommunikasjon, service i verdensklasse, personlige porteføljer skreddersydd for kundene, samt et konkurransedyktig og gjennomsiktig årlig forvaltningshonorar. Det gjør at interessene til firmaet og kundene er sammenfallende, svarer Hanson.

For å lære mer om hva du bør være oppmerksom på når du investerer gjennom banken, klikk her og få regelmessige oppdateringer.

*Å investere i aksjemarkedene innebærer risiko for tap. Det er ingen garanti for at investert kapital vil bli tilbakebetalt. Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidige resultater.

**Denne artikkelen utgjør Fisher Investments Norden, Fisher Investments Europe og Fisher Investments’ overordnede oppfattelse og bør ikke oppfattes som personlige investeringsråd, skatteråd eller som en fremstilling av deres eller kundenes resultat. Det gis ikke noen garanti for at vi fortsatt vil ha disse holdningene, og de kan endre seg når som helst på bakgrunn av nye opplysninger, nye analyser eller nye overveielser. Det gis heller ikke noen garanti for prognosenes riktighet i dette sammendraget. Alle tidligere eller kommende prognoser er ikke nødvendigvis like nøyaktige som prognosene her.

***Fisher Investments Norden er det sekundære foretaksnavnet som brukes av Fisher Investments Europe Limited i Norge. Fisher Investments Europe Limited er autorisert og regulert av det britiske Financial Conduct Authority (FCA Number 191609) og er registrert i England (foretaksnummer 3850593). Fisher Investments Europe Limiteds hovedkontor: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannia. Fisher Investments Europe Limiteds morselskap, Fisher Asset Management, LLC, som handler under navnet Fisher Investments, er etablert i USA og regulert av US Securities and Exchange Commission og fungerer som en underleverandør i henhold til en utkontrakteringsavtale.

Fisher Investments Norden er handelsnavnet brukt av Fisher Investments Europe i Norge, som har blitt kåret til Årets Formuesforvalter 3 år på rad av ADVFN.

Morselskapet, Fisher Investments, ble grunnlagt av investeringsguruen Ken Fisher i 1979, og per 30.06.2017 forvalter Fisher Investments, Fisher Investments Europe og tilknyttede selskaper over 699 milliarder kroner for mer enn 35,000 kunder verden rundt.

Fishers enkle investeringsfilosofi baserer seg på at tilbud og etterspørsel er de eneste faktorene som styrer verdipapirenes kurser. Kapitalmarkedene er relativt effektive til å regne inn all kjent informasjon i kursene. Merverdier fra aktiv forvaltning forutsetter derfor informasjon som ikke er allment kjent, eller at kjent informasjon tolkes på en annen og mer korrekt måte enn hos andre markedsaktører.

Fisher Investments Norden tilbyr kundene personlig porteføljeforvaltning, en enkel og transparent gebyrstruktur og representanter som møter kundene der det passer dem.

FISHER INVESTMENTS NORDEN

Fisher Investments Norden er handelsnavnet brukt av Fisher Investments Europe i Norge, som har blitt kåret til Årets Formuesforvalter 3 år på rad av ADVFN.

Morselskapet, Fisher Investments, ble grunnlagt av investeringsguruen Ken Fisher i 1979, og per 30.06.2017 forvalter Fisher Investments, Fisher Investments Europe og tilknyttede selskaper over 699 milliarder kroner for mer enn 35,000 kunder verden rundt.

Fishers enkle investeringsfilosofi baserer seg på at tilbud og etterspørsel er de eneste faktorene som styrer verdipapirenes kurser. Kapitalmarkedene er relativt effektive til å regne inn all kjent informasjon i kursene. Merverdier fra aktiv forvaltning forutsetter derfor informasjon som ikke er allment kjent, eller at kjent informasjon tolkes på en annen og mer korrekt måte enn hos andre markedsaktører.

Fisher Investments Norden tilbyr kundene personlig porteføljeforvaltning, en enkel og transparent gebyrstruktur og representanter som møter kundene der det passer dem.