Gullet i enden av regnbuen. Kalorifri sjokoladekake. En gratis lunsj. Dette er bare noen av tingene moderne mennesker ønsker seg – men ikke kan få. Her er en annen: En investeringsstrategi som er skreddersydd for å beskytte kapitalen og samtidig gi vekst. Uansett hvor fantastisk det ville være, kan ingen investering love å oppfylle disse målene. Beskriver du investeringsmålene dine som vekst med sikkerhet for kapitalen, mener vi at det er ganske sannsynlig at du må justere forventningene dine.

Lær mer om hvordan du sikrer deg den pensjonsinntekten du trenger og få regelmessige oppdateringer om pensjon og investering.

Å investere i aksjemarkedene innebærer risiko for tap. Det er ingen garanti for at investert kapital vil bli tilbakebetalt. Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidige resultater.

Grunnleggende har vi sympati med investorer som tror at sikkerhet for den investerte kapitalen kan kombineres med ønsket om vekst fornuftig. Hvis investeringen din faktisk har vokst i løpet av en viss periode, så har du tross alt ikke mistet det investerte beløpet. Det er imidlertid ikke slik investeringer fungerer. Alle investeringer er en avveining mellom risiko og avkastning. Generelt kan man si at investeringer med høyere avkastningspotensial typisk også opplever større kurssvingninger. For eksempel er det slik at selv om de globale aksjemarkedene historisk har steget i lange perioder, har de også opplevd kraftige kortsiktige fall.(1) Selv obligasjoner, som har lavere forventet volatilitet og lavere langsiktig historisk avkastning, er beheftet med risiko for tap – stigende renter, inflasjon, risiko for mislighold og andre faktorer kan få obligasjonskursene til å falle.

 

Sett som investeringsmål innebærer reell beskyttelse av kapitalen at man ikke tar risiko – som i praksis vil si å kun ha kontanter eller kontantlignende verdipapirer. Enhver annen investering har risiko for volatilitet – og for å falle. Men heller ikke denne tilgangen mener vi i praksis vil beskytte kapitalen. Selv om verdien av investorens konto sannsynligvis ikke ville svinge, ville investeringens kjøpekraft trolig falle over tid som følge av inflasjonen.

Selv om deler av denne diskusjonen kan virke vel akademisk, så tror vi at den har praktiske konsekvenser for den langsiktige investor. Som vi ser det, vil en forståelse av hvorfor beskyttelse av kapitalen og vekst er gjensidig utelukkende kunne hjelpe deg å unngå å falle for investeringssvindel. Mange av svindlerne som myndighetene har tatt de siste årene, utnyttet investorenes emosjonelle ønske om å sikre kapitalen og samtidig oppnå vekst. Den mest beryktede er kanskje Bernie Madoff, som lovet sine investorer 10 % årlig avkastning uten tapsrisiko. Investorer med forståelse for det umulige i å kombinere beskyttelse av kapitalen med vekst, tror vi lettere ville ha kunnet se at ingen investering kan levere en stabil avkastning på 10 % over tid uten å gi tap et eneste år. Det er umulig. Det ignorerer realitetene ved risiko. Denne kunnskapen tror vi er et viktig forsvar mot svindel.

Å forstå hvorfor sikring av kapitalen og vekst ikke er mulig samtidig, kan også hjelpe investorene til å sette seg mer realistiske investeringsmål. Det kan hende at en investor egentlig ønsker en vekstorientert portefølje med mindre forventet kortsiktig volatilitet enn en ren aksjestrategi – og i så fall ville en blanding av aksjer, obligasjoner og eventuelt andre verdipapirtyper kunne fungere. Eller det kan være at investoren ønsker å investere i aksjer, og aksepterer den medfølgende risikoen for tap, men håper å være i stand til å unngå deler av et bearmarked – hvilket er oppnåelig, i alle fall i teorien, selv om dette heller ikke kan garanteres. I så fall er forståelsen av at suksess i investeringer ikke avhenger av at man unngår bearmarkeder en viktig del av det å ha riktige forventninger.

Hvis du går rundt og tenker at målene dine er sikkerhet for kapitalen i kombinasjon med vekst, kunne du prøve en enkel øvelse for å justere dine mål og forventninger. Lag en liste over de primære målene for oppsparingen din – å finansiere dine pensjonsutgifter, å etterlate en arv til dine etterlatte eller en veldedig organisasjon, eller økonomisk trygghet for en yngre ektefelle, er alle sammen vanlige eksempler. Deretter vurderer du investeringshorisonten for kapitalen din, som er lengden på tiden som pengene dine må være investert og arbeide mot målene dine. Dette kan være resten av livet ditt – eller enda lenger, avhengig av dine mål og mottakerne. Tenk så på hvilke langsiktig forrentning som er realistisk for å nå disse målene, og vurder så hvilken risiko som vil være nødvendig for å nå denne forrentningen. Vet du dette, tror vi du kan vurdere disse avveiningene på en realistisk måte – og dermed hvilke investeringstyper som kan hjelpe deg å nå målene dine.

Finn ut hvilke andre vanlige investeringsfeil du burde unngå og få regelmessige oppdateringer om aksjer og investering.

Aksjeinvesteringer innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.

Dette dokumentet uttrykker Fisher Investments Nordens og Fisher Investments’ syn, og skal ikke tas som personlige råd om investeringer eller skatt, eller som en fremstilling av disse selskapenes eller deres kunders resultater. Disse oppfatningene vil når som helst kunne endres på basis av ny informasjon, nye analyser eller en revurdering. Det garanteres heller ikke at prognosene våre er korrekte. Vi har bommet med prognoser før, og det vil vi sikkert gjøre i fremtiden også. Fisher Investments Norden er et handelsnavn brukt av Fisher Investments Europe Limited i Finland, Norge og Sverige. Fisher Investments Europe Limited er godkjent og under tilsyn av Storbritannias Financial Conduct Authority (FCA-nummer 191609) og er registrert i England (selskapsnummer 3850593). Fisher Investments Europe Limiteds hovedkontor: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, United Kingdom. Fisher Investments Europe Limiteds moderselskap, Fisher Asset Management, LLC, som driver virksomhet under navnet Fisher Investments, er registrert i USA, reguleres av amerikanske Securities and Exchange Commission og fungerer som underleverandør i henhold til en outsourcing-avtale.

————————————————————————————–

Kilde 1: FactSet per 22/3-2018. Uttalelse basert på MSCI World Index sin avkastning med netto utbytte, 31/12-1969 – 21/3-2018.