Gi produktet mer verdi ved å inkludere ekstra tjenester. Dette er grunnen til at progressive ledere innen bygg- og anleggsbransjen nå har innsett at tjenestefisering kan gi stor fortjeneste.

Skrevet av: Kenny Ingram, global industridirektør for construction i IFS

Når vi snakker om bygninger, handler tjenestifisering om eiendomsforvaltning. En kontrakt som sikrer at bygningen  alltid er tilgjengelig. Det kan typisk være en fem-til-ti års kontrakt med byggherren, som inkluderer å bygge og deretter vedlikeholde bygget Og i visse tilfeller utvides til å inkluderevidere utbygging eller oppgradering  ved fremtidig behov.

Kunder er villige til å betale for at deres investeringer opprettholder verdien. Byggeselskaper som definerer tjenestefisering som den del av forretningsmodellen fra første stund kan inkludere dette i hver eneste prosjektfase, fra design til leveranse, til kontinuerlige tjenester. Fordelene er åpenbare for entreprenører og selskaper i byggebransjen. Man kan sikre større inntekter, bedre marginer, høyere kundetilfredshet og mer bærekraftig forretningsvirksomhet ved å inkludere innovativ service for eiendomsforvaltning som en del av leveransen.

Innen andre bransjer har utviklingen fra å fokusere på produkter til å inkludere tjenester blitt veldig populært. Konseptet «servitization» ble først benyttet av forfatter Sandra Vandermerwe og Juan Rada i boken «Servitization of business: Adding value by adding services» fra 1988.

Forskningen underbygger trenden

Byggebransjen har vært trege på omstilling. I 2012 havnet de på sisteplass i PWC’s rangering over digitaliseringens fremgang i industrien. I dag derimot er det millioner av datapunkter forbundet med byggprosjekter. Mange opplever store utfordringer rundt å utnytte disse så de gir verdi.  Noe som har øktetterspørselen etter BIM-løsninger (Building Information Modeling). Digitale versjoner av bygg som gir tjenesteleverandører  fremstilling av de fysiske og funksjonelle delene i et bygg i real tid.

Det gir mye bedre grunnlag for å skissere opp en service tjenestemodell. En undersøkelse fra Universitetet i Cambridge, gjennomført i 2015, viser til flere grunner for at mange selskaper nå omfavner tjenestefisering.

Økt inntjening: Flere selskaper opplever opp imot 10 prosents økt omsetning fra service, i tillegg til en reduksjon i vedlikeholdskostnader på nærmere 30 prosent.

Økt ytelse: Levetiden og leveransekapasiteten på selve produktet blir bedre. Rapporten slår utvilsomt fast at ny teknologi gjør tjenestefisering vesentlig enklere. Og jo enklere noe er å ta i bruk, jo høyere er sannsynligheten for at man gjør det.

Økt innsikt: Gjennom økt datainnsamling fra sensorer som registrerer alt av volum, kvalitet eller kort fortalt; all relevant bruksinformasjon. Leverandører vil tjene på bedre innsikt i produktene de leverer. Det gjør allerede store selskaper som Apple og Google. Ingenting står i veien for at vi ikke kan gjøre det samme innen bygg- og anleggsbransjen.

Pass på at du ikke blir hengende etter

Mange bedrifter mangler likevel grunnleggende IT-løsninger for å kunne utnytte disse teknologiene. De har en rekke ulike systemer som ikke snakker sammen, der det vil være vanskelig å ta i bruk ny teknologi.

IFS har levert løsninger til bygg- og anleggsbransjen i lang tid. Gode forretningssystemer gir en effektiv og kostnadsbesparende IT-grunn struktur for de som ønsker å ta steget videre og tilby driftstjenester og service. Våre kunder kan fortelle flere suksess historier om hvordan disse verktøyene har sikret at de klarer å følge med på siste trender og omstille seg for å tilpasse seg endringer i bransjen.

Les mer om våre produkter og tjenester

Se på Rolls Royce, som leverer en «power by the hour» løsning for sine jetmotorer. Dette konseptet har bidratt til at Rolls Royce nå henter mer enn 50 prosent av sine inntekter fra tjenester. For å sitere Professor Tim Baines, ved Aston Business School i et intervju med Raconteur:

«Dersom du pusser opp hjemme og skal ansette en maler, vil du helst betale dem for tiden det tar å gjøre jobben inkludert materialkostnader, eller ville du helst ha en fast pris for den komplette jobben med et avtalt resultat? Det handler om risiko. Er den veldig høy, er leverandøren best rustet til å ta den. Ikke kunden.»

Les mer om hvordan IFS jobber med tjenestefisering innen byggebransjen!