Chef

Mer fra Hegnar Agenda

Tar dere sikkerhet på alvor?

  DEBATT: Cybertrusler utfordrer norske virksomheters omdømme og verdier. AV: BENTE HOFF, LEDER STRATEGISK CYBERSIKKERHET, NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET (NSM) Trusselbildet forverrer seg, digitaliseringstakten øker, nye lover blir vedtatt...