A royalty free image from the oil and gas industry of an oil worker in front of a drilling rig using a tablet computer.

 

Digitaliseringen innen olje- og gassbransjen endrer fullstendig måten service utføres på. Sensorbasert utstyr tilbyr snart mye mer enn kun forutsigbart vedlikehold.

Skrevet av: Colin Beaney, industridirektør i IFS

En mengde faktorer har drevet frem denne utviklingen innen service. Globalisering og  innovasjon utgjør to slike faktorer. En undersøkelse fra Universitetet i Cambridge viser at tjenestefisering i oljebransjen motiveres av at CO2-utslippene kan reduseres med opptil 15 prosent, og drivstofforbruket kuttes med 10 prosent.  Sammen kan dette gi store besparinger.

Tjenestefisering er ikke et nytt begrep innefor olje- og gassbransjen. Industrien har lenge ansett tjenesteleveranse og ressursforvaltning som to sider av samme sak. Selve begrepet stammer fra 1980-tallet og handler i bunn og grunn om å pakketere serviceavtaler med produkter for å øke verdien.

Flere tiår tilbake i tid introduserte flymotorprodusenten Bristol Siddeley konseptet «power by the hour» og ble senere kjøpt opp av Rolls Royce. Selv om konseptet har vært i bruk i over et halvt århundre har det fått fornyet interesse fra olje- og gassektoren.

Behovsbasert vedlikehold

Maskiner og utstyr kommer nå med sensorer som samler inn data om ytelse. Selv om bransjen generelt ikke har vært en leder innenforbruk av data, tar den nå igjen de som ligger på topp med stormskritt. Etter den siste økonomiske nedgangen har oljeselskaper måttet gjøre mer, med mindre ressurser. Dette får de til ved hjelp av teknologi. Så hva må egentlig til? Studien fra Cambridge viser til fem faktorer som må inkluderes i en moderne tjenestemodell:

Prediktiv analyse som kan forutse systemsvikter, fjernstyring for å løse problemer på avstand, bruksovervåkning for å tilby kundene skreddersydde løsninger, informasjonsformidling til ansatte og kunder via mobile enheter, og tilslutt mobile plattformer som gir ansatte tilgang til bedriftens systemer uavhengig av hvor de befinner seg.

Bransjen har ikke noe valg, dette er forutsetninger de må ta stilling til om de ønsker å overleve. Siden anlegg og driftsressurser nå har blitt intelligente, beveger selskapene seg over til å gjennomføre vedlikehold ved behov, når maskinene selv melder fra. Det gir en ny kirurgisk tilnærming til vedlikeholdet, der man kun reparerer noe når man vet med sikkerhet at det påkreves. En slik tilnærming sparer tid og penger.

Datadrevet boring

Ved å tilby en serviceavtale på utstyr vil leverandører nå kunne garantere oppetid. Dette endrer forretningsmodellene. Tidligere kjøpte man en maskin og deretter kjøpte man servicen nødvendig for å vedlikeholde den. Nå kan man heller lease maskinen og kjøpe selve funksjonen den leverer.  Ved å investere i utstyrets driftssikkerhet og ytelse, deles ansvaret mellom maskinvareleverandøren og  kunden som bruker utstyret. Dette endrer den etablerte praksisen som blant annet er benyttet i boreriggbransjen.

Det kanadiske selskapet Shawcor leverer service til kraft og energibransjen. Blant annet for isolering av rør og ledninger dypt under havet i subsea-anlegg. De har laget en såkalt Simulated Service Vessel. En digital representasjon av undervannsanlegg som simulerer rørtemperaturer, vanntrykk, varmeflyt og integriteten til isolasjonsmaterialene deres og hvordan de påvirkes av ytre faktorer. Ved å måle disse forholdene kan Shawcor rådgi ingeniørene som designer disse anleggene om termisk effektivitet og dybderatingen til isolasjonen deres.

Med såkalte ‘intelligente’ ressurser kan selskaper nå  gå over til å utføre vedlikehold når utstyret har et målt behov for det. Men sensorene gjør mer enn dette. Flere store selskaper undersøker nå hvordan man kan ta i bruk algoritmer kombinert med sensordata for å øke produktiviteten og redusere slitasjen på borerigger. Ved å skape en digital tvilling av boreprosjektet kan man identifisere ineffektivitet og feil før de inntreffer i virkeligheten.

For selskaper innen olje- og gass som vil skape et mer moderne og innovativt servicetilbud, er det essensielt med et omfattende forretningssystem og service management-system. IFS har levert dette onshore og offshore i mange år.

Den riktige programvaren er nøkkelen til å lykkes når man skal ta i bruk nye forretningsmodeller. Det må være en løsning som knytter sammen ansatte, prosesser og ambisjoner. Når man digitaliserer ressursene i bedriften er det spesielt viktig for olje- og gassektoren å ha en strategi som garanterer ytelse.  Tatt i betraktning at marginene blir mindre. Man kan ikke tilby nye og innovative kontrakter uten riktig fremgangsmåte og programvare som muliggjør en omstilling.

 

Les mer om hvordan tjenestefiseringen forandre olje- og gassektoren i vår whitepaper: Servitization: How it’s fueling change in the oil and gas industry”