Diversifisering er et av de viktigste prinsippene innenfor investeringer. Riktig utført gir diversifisering investorene mulighet til å redusere risikoen uten å gå glipp av langsiktig avkastning. Dette kan høres intuitivt ut: hvorfor investere for tungt i en liten del av markedet og risikere større opp- og nedturer for porteføljen, når du kan få mer stabile avkastninger over tid ved å spre investeringene dine over mange områder av markedet? Selv om mange investorer forstår dette prinsippet, er det likevel ett område mange investorer overser: global diversifisering.

Riktig diversifiserte aksjeinvestorer har aksjer i mange ulike bransjer, i tillegg til at de har aksjer fra mange land. Likevel er vår erfaring at mange investorer ikke har en tilstrekkelig global tilgang. Porteføljene deres fokuserer på aksjer i ett enkelt land eller én geografisk region – ofte deres eget hjemland.

Lær mer om hvordan du sikrer deg den pensjonsinntekten du trenger og få regelmessige oppdateringer om pensjon og investering.

Å investere i aksjemarkedene innebærer risiko for tap. Det er ingen garanti for at investert kapital vil bli tilbakebetalt. Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidige resultater.

Du har ingen hjemmebanefordel

På fotballbanen sies laget som spiller på hjemmebane å ha en fordel, da det spiller i kjente omgivelser og føler at det har støtte. Dessverre finnes det ingen hjemmebanefordel innenfor investeringer. Investorene kan finne trøst i å investere i selskaper som de kjenner, men legger man vekt på selskaper man kjenner, er risikoen at man får en konsentrasjonsrisiko, som betyr at man legger for mange av eggene i samme kurv.

 

Tenk deg at du for eksempel kun eide svenske aksjer. Da det svenske aksjemarkedet står for bare 1 % av de globale utviklede aksjemarkedene, har du dermed avskåret deg fra å få del i 99 % av de utviklede markedene globalt.(1) I tillegg er det slik at da det svenske markedet er dominert av verdipapirer innenfor finans og industri, har du trolig også begrenset eksponeringen din mot mange andre interessante sektorer – kanskje til og med uten å være klar over det.(2) En smalt fokusert portefølje gjør deg sårbar for endringer som kanskje bare påvirker det aktuelle landet eller regionen – så som politiske eller økonomiske endringer, en større naturkatastrofe, terrorangrep eller sikkerhetsbrudd.

Disse prinsippene gjelder også for andre land. Bortsett fra USA står ingen land for mer enn 9 % av de utviklede aksjemarkedene globalt. Det betyr at hvis du investerer for mye i ett land, kan porteføljen din være for konsentrert.(3)

En overflod av muligheter i utlandet

Et annet problem med for smalt fokuserte porteføljer, er at de kan gjøre at man går glipp av muligheter andre steder i verden. Det hører til sjeldenhetene at ett og samme land er blant de beste landene flere år på rad. Dette betyr at investorer med for høy konsentrasjon i hjemlandet kanskje begrenser sin egen avkastning. Det kan til og med komme år hvor aksjemarkedet i hjemlandet faller samtidig med at markedene i andre land stiger!

Investerer du kun i det du kjenner, går du kanskje glipp av veldig mye potensiell avkastning. Innovative produkter, tjenester og teknologier oppstår hele tiden over hele verden, og det samme gjelder nye selskaper og kunder som vil kjøpe dem. Verden bugner av investeringsmuligheter – vi synes ikke du skal gå glipp av dette ved å holde deg hjemme.

Lær mer i den fullstendige markedsrapporten fra Fisher Investments Norden og med regelmessige oppdateringer om aksjer og investering.

Aksjeinvesteringer innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.

Dette dokumentet uttrykker Fisher Investments Nordens og Fisher Investments’ syn, og skal ikke tas som personlige råd om investeringer eller skatt, eller som en fremstilling av disse selskapenes eller deres kunders resultater. Disse oppfatningene vil når som helst kunne endres på basis av ny informasjon, nye analyser eller en revurdering. Det garanteres heller ikke at prognosene våre er korrekte. Vi har bommet med prognoser før, og det vil vi sikkert gjøre i fremtiden også. Fisher Investments Norden er et handelsnavn brukt av Fisher Investments Europe Limited i Finland, Norge og Sverige. Fisher Investments Europe Limited er godkjent og under tilsyn av Storbritannias Financial Conduct Authority (FCA-nummer 191609) og er registrert i England (selskapsnummer 3850593). Fisher Investments Europe Limiteds hovedkontor: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, United Kingdom. Fisher Investments Europe Limiteds moderselskap, Fisher Asset Management, LLC, som driver virksomhet under navnet Fisher Investments, er registrert i USA, reguleres av amerikanske Securities and Exchange Commission og fungerer som underleverandør i henhold til en outsourcing-avtale.

———————————————————————————————

Kilder:
1: FactSet per 31/12-2017.
2: Ibid
3: Ibid