Atle Christiansen, daglig leder i Harvest. Foto: Brand Studio

 

Faktorfond erstatter forvaltere med maskiner og kutter fordyrende mellomledd.

Hittil har kunder som sparer i aksjefond kunnet velge mellom to typer fond: Aktive fond og indeksfond.

I et tradisjonelt aktivt fond forsøker menneskelige forvaltere å plukke aksjer som skal slå markedet. Forskning viser imidlertid at aktive fond over tid ikke skaper meravkastning.

Et indeksfond skal passivt «speile» avkastningen til en indeks, for eksempel Oslo Børs hovedindeks.

– Men nå har fondskunder et tredje alternativ, sier Atle Christiansen, administrerende direktør i Fronteer Solutions og leder i faktorfondet Harvest.

Hvem passer faktorfondet Harvest for?

– Faktorfond er en megatrend ute i verden, forklarer Christiansen.

En undersøkelse fra FTSE Russell viser at andelen institusjonelle investorer i Europa som satser på faktorfond, har økt fra 40 prosent i 2014 til 60 prosent i 2017.

I undersøkelsen kommer det frem at lave kostnader er et viktig argument for faktorforvaltning – noe som tyder på at det i stadig større grad foretrekkes fremfor aktiv forvaltning.

Nå er også faktorfond tilgjengelig for norske privatkunder, og mer enn tusen nordmenn har allerede investert i faktorfondet Harvest.

Les også: Dette sier kundene om Harvest

– Ved å erstatte mennesker med maskiner og kutte fordyrende mellomledd er faktorfond et bedre og billigere alternativ enn tradisjonelle aktive fond, fastslår Christiansen.

Kom i gang med sparingen!

Faktorfondet Harvest
Basert på forskning og vitenskapelige metoder, ikke subjektive vurderinger eller magefølelse. Utvalget av aksjer overlates til datamaskiner og smarte algoritmer. Det er ingen gebyrer ved kjøp og salg av andeler. Du betaler kun for forvaltningen. Fondet investerer i aksjer fra hele verden og følger Norges Banks Etikkråds anbefalinger. Her kan du lese mer om fondet og hvordan du enkelt kan komme i gang med investeringene.
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på https://www.harvest.online/start#information