Lånebasert folkefinansiering er en effektiv og hurtig voksende aktivaklasse. I England står långivere allerede i kø for å få lånt ut pengene sine på denne måten. Nå er dette mulig også i Norge!

 

Forbrukslån er noe av det mest lønnsomme banker og finansinstitusjoner kan investere i. Du som privatperson har derimot ikke kunnet investere dine midler i forbrukslån – før nå.

– Fenomenet kalles lånebasert folkefinansiering, og det har lenge vært en svært populær aktivaklasse i Europa, sier daglig leder i PERX Mona Jostedt. – Spesielt England, USA og Asia ligger langt fremme på området, og noen av aktørene som knytter privatpersoners penger sammen for å låne dem ut til andre privatpersoner, opererer med ventelister for nye investorer. Det skyldes blant annet at det er enkelt å forstå både risikoen forbundet med denne virksomheten og mekanismene bak avkastning, sier Jostedt.

Bli med på folkefinansiering og få økt avkastning på sparepengene dine!

Svært lønnsomt

Selv om det engelske navnet på denne aktivaklassen (“peer-to-peer lending”) indikerer transaksjoner mellom private likemenn- og kvinner, har også institusjonelle investorer plassert penger i dette. De ser nemlig at dette er en svært effektiv og rimelig måte å sette kapital i arbeid, med en forventet avkastning på 5-7 prosent.

I Norden er det våre svenske naboer som ligger lengst fremme på området. Carnegie og DNB Markets har blant annet bistått den svenske lånemarkeds-plattformen Lendify med å hente inn obligasjonslån på til sammen 700 millioner kroner.

Disse obligasjonslånene er sikret i lån gitt over Lendify-plattformen, og transaksjonene ble gjort ikke bare for å møte den sterke etterspørselen, men også for å gi institusjoner en anledning til å investere i folkefinansiering. Folkefinansiering av forbrukslån har med andre ord etablert seg som både aktivaklasse og finansieringsmetodikk, ikke bare for private.

Bli med på folkefinansiering og få økt avkastning på sparepengene dine!

-dette er første gang vi har hatt tid til å bruke bordtennisbordet, sier Andreas og ler!

Stort, voksende marked

Universitetet i Agder har, i samarbeid med andre universiteter i Europa, laget en rapport om markedet for alternative aktivaklasser de tre siste årene. Den seneste rapporten kom på tampen av 2017, og for tredje år på rad var lånebasert folkefinansiering det største markedssegmentet innen alternativ finansiering i Europa – med noe nær en dobling i volum fra året før.

I England ble det i løpet av 2017 formidlet gjennom ulike låneplattformer nye utlån for nærmere 35 milliarder kroner, og til sammen brakte dette samlet utlånsvolum til rundt 90 milliarder. Mye av veksten kom i fjerde kvartal, og til sammen er det nå mer enn en kvart million britiske forbrukere og småbedrifter som har lån av denne typen.

I Norge er dette markedet fortsatt lite utviklet, men nordmenn har ifølge Finanstilsynets seneste tall rundt 50 milliarder kroner i tradisjonelle forbrukslån – og en stor andel av disse refinansierer hvert år for å få bedre betingelser.

Bli med på folkefinansiering og få økt avkastning på sparepengene dine!

 

Kilder:

Ventelister i England:

https://blog.growthfunders.com/the-growth-of-uk-fintech-p2p-and-challenger-banks-leading-the-way

Lendifys obligasjonslån:

http://news.cision.com/se/lendify-ab/r/institutioner-investerar-400-miljoner-kronor-i-obligationer-som-sakerstalls-av-lan-som-getts-ut-via-,c2437146

Finanstilsynets kredittrapport:

https://www.finanstilsynet.no/contentassets/d6e0489fe4544be7a6438d6f166bfc6b/finansielt-utsyn-november-2017.pdf

The 3rd Cambridge European Alternative Finance Report

https://www.jbs.cam.ac.uk/fileadmin/user_upload/research/centres/alternative-finance/downloads/2018-ccaf-exp-horizons.pdf

Om veksten i det britiske markedet i 2017

https://www.crowdfundinsider.com/2018/01/127602-uk-p2pfa-peer-peer-lending-tops-3-1-billion-2017-q4-sees-considerable-growth-borrowers-shift-online-lending/