IT-området er og vil være helt sentralt i digitaliseringen av virksomheten din. Det vil bli store endringer fremover, ingen vet helt sikkert hva som kommer til å skje, men det som er helt sikkert er at måten vi jobber på vil endre seg for alle. Det vil kreve en omstilling av deg som i dag er IT-ansvarlig og du må forstå konsekvensene av nye tjenester som kjøpes. Det er nok lurt å frigjøre deg fra den virkeligheten du har vært i en tid.

innhold_annonsor2

 

IT-siden i bedriftene er i endring der hovedfokus går fra rollen som sikrer at alt fungerer til lavest mulig pris til å administrere tjenester. Tjenester som på beste mulige måte skal bidra til videreutvikling, automatisering og effektivisering av bedriften. Våkne opp! – IT har aldri vært viktigere, men du må følge med på hva som skjer.

De neste årene vil det være helt avgjørende at IT sin rolle i bedriften blir synligere og tydeligere enn den antakelig har vært frem til nå. Det er avgjørende for deg som IT-ansvarlig og for bedriftens overlevelsesevne.

Mymayday.com/analyse – Strategi 2020 – IT mot nye høyder, sier det på denne måten: Siden årtusenskiftet har IT-tjenester endret karakter fra støtteverktøy til bærebjelker i virksomheter flest. Uten IT-verktøy og tjenester er organisasjonen hjelpeløs – totalt avhengig. En svak, underprioritert eller lite kompetent IT-funksjon er det samme som en svak virksomhet. Det vil ingen ledelse være bekjent av eller ta sjansen på. 

Helt fra starten må du sørge for å velge de riktige tjenestene,– de som støtter opp om utviklingen av bedriften din.

Før hadde dere antakelig datatjenester på ”bakrommet” som var tilpasset din bedrifts behov – nå er det standardløsninger som tilbys. Det er raskt og enkelt å kjøpe tjenester i skyen og det blir enklere og enklere å ta dem i bruk. Det kan ”alle gjøre”, men pass på!
.

 • Hva med oversikten over tjenester som kjøpes og hva med det totale bildet?
 • Bringer det bedriften videre i riktig retning?
 • Hva med sikkerheten, tilgangsstrukturen for brukerne og hva med kostnadsbildet?

Alt dette må du som IT-ansvarlig ha full oversikt over – hvis ikke kan det bli ubehagelig fremover.

shutterstock_129444167_imagelargeKompleksiteten stiger, jo flere tjenester som kjøpes!

Brukerne trenger like enkel tilgang til programmene som de er vant til. Vær oppmerksom på at det fort kan bli veldig komplisert med løsninger ”herfra og derfra” – hva for eksempel med alle passordene? Og hvem sitter med det egentlige ansvaret? Hva med tjenester som du fra før er vant med at utveksler data (f.eks ERP og CRM)? Integrasjoner eller mellomvare (løsninger som sørger for kommunikasjon mellom de ulike programmene) blir riktignok også en standard tjeneste etter hvert, men også det vil øke kompleksiteten og det vil bli fordyrende i forhold til det du i utgangspunktet så på som en rimelig løsning.

Brukerne må med

Mange behov er brukerstyrt og ofte opererer brukerne på egenhånd. De søker det lettvinte, de finner info, de lærer av hverandre og de deler. Dette er bra, men det betyr at IT-ansvarlige må være en del av dette også – forstå hva som skjer. Noen må holde oversikten over hva som er det det riktige og beste for bedriften. Du må lytte til behovene og brukerne må med, men de må ansvarliggjøres samtidig som vi må heie på de nye veiene de finner.

Hva bør du gjøre?

Det er som sagt vanskelig å vite hva som skjer fremover, men det er viktig å tenke gjennom og å følge med fra start, – for å kunne se mulighetene i fremtiden.

 • Vi anbefaler deg å tenke gjennom dagens situasjon og hva du ser for deg om for eksempel 2-3 år (et målbilde) og hva det kreves av endringer i forhold til i dag. Tenk f.eks over:
  • Hvem har hvilke roller?
  • Hvilken kompetanse besitter vi?
  • Hvilke tjenester har vi behov for?
  • Hva har eventuelt vært underprioritert til nå?
 • Søk hjelp i tide! Knytt til deg en IT-partner som kan fortelle deg hva du bør ha fokus på og som kan sette seg inn i dine og bedriftens utfordringer. En partner som forstår kompleksiteten og mulighetene som settes i gang i nær fremtid. – Og som kan gi deg gode råd slik at du er best mulig rustet til å gi ledelsen de beste rådene og godt fundamenterte regnestykker i forhold til hva som gir bedriftens best ROI på dine IT-kostnader fremover.

Som IT-ansvarlig bør du se på deg selv som en teknologimegler, – en fasilitator og en kreativ link mellom tilbydere og din bedrift. Du blir en kvalitetskontrollør og oppfølger. Den som sørger for at dere får det dere har avtalt. En annen viktig ting å forså er at dette er en kontinuerlig oppgave – ikke en rolle som bare trer inn når nye behov oppstår.

1