Teknograd AS er et IT selskap som hver dag jobber for å sikre kundene de riktige IT-løsningene.
Teknograd

(Annonsørinnhold)
For de færreste bedrifter er IT-sikkerhet selve forretningsidéen– i seg selv er det lite verdiskapende. På den annen side er trusselbildet mot norske bedrifter stort og mulighetene for å bli utsatt for noe som kan gi fatale konsekvenser for bedriften stadig økende. Ansvaret ligger hos ledelsen, og den har som regel andre presserende ting som prioriteres. God IT-sikkerhet er svært viktig, og også en god investering som reduserer risiko, konsekvenser og tap av bedriftens egentlige verdier.

IT-sikkerhet er og blir er lederansvar

 Det gjelder både daglig leder og i et aksjeselskap –  også styret, men det er hjelp å få! Mange bedriftsledere har mye å gå på når det gjelder både å ha interne retningslinjer og -kontrollsystemer på plass, og ikke minst når det gjelder hva man gjør i praksis. Loven sier at man må ha alt på stell og kunne gjøre rede for rutiner og kontrollsystemer, men så er det hvordan dette etterleves i hverdagen som blir viktig

IT-sikkerhet handler ikke bare om backup, brannmurer, virusprogram og andre tekniske forhold det er en selvfølge at man har kontroll på (eller at IT-leverandøren din har det). IT-sikkerhet handler om så mye, både om menneskene som jobber hos dere – fra toppen og ut i organisasjonen og deres kunnskapsnivå, holdninger og vaner.  Det handler også om å sikre den enkeltes PC eller Mac (klienten). Det er gjennom denne de aller fleste sikkerhetstruslene kommer.

TeknogradNoen fakta i følge Microsoft:

  • 46% av truslene er ikke skadeprogramvare (malware) som kan sikres av virusprogram, men andre trusler.
  • 99,9% av hendelser som er skadelige kunne vært unngått dersom programvaren hadde vært oppdatert.
  • 23% av mottakere av e-post med uedle hensikter åpner disse. 11% åpner vedlegg (og hver av disse kan gi fatale konsekvenser for bedriften din.

 Vi i Teknograd ønsker å bidra til at norske bedrifter ligger på et riktig sikkerhetsnivå i forhold til behov, verdier og  trusler. Med enkle tiltak og et minimum av investeringer kan man beskytte seg mot opp mot 85% av de truslene man utsettes for. Ta kontakt med oss for en uforbindlig prat.

Det må i de enkelte tilfellene vurderes hva som er konsekvensene dersom man skulle bli rammet av uønskede hendelser. Eksempler på verdier som kan gå tapt eller komme på avveie kan være:

  • Patenter, budsjetter, produksjonsbeskrivelser, anbud, strategier mv
  • Teknisk infrastruktur (nettverk og servere)
  • Programvare
  • Økonomiske forhold
  • Personopplysninger og annen sensitiv informasjon som kan skade ansatte eller kunder

Tillit og kontroll – et konkurranseparameter

Sikkerhet er ikke bare nødvendig for å sikre verdier. Vi tror at det også blir et viktig konkurranseparameter fremover. Forvalter du kunders verdier, er det trolig at det vil bli et viktig tema i en salgsprosess.  Tillit er viktig og det vil du blant annet få gjennom å vise at du har orden i eget hus og kan dokumentere at kundens og dine egne verdier blir ivaretatt på beste mulige måte.

***

For å sikre at din bedrift kommer opp på et riktig sikkerhetsnivå ønsker vi å bidra til å øke kompetansen i bedriftenVi vet at du med relativt enkle midler kan du høyne nivået ditt betraktelig. Ta det første steget i dag og kontakt oss for en prat.

konsultasjon