Atle Christiansen (t.v) og Bernt Brun i Fronteer Solutions

Perfekt for pensjonssparing

 

Siden 2012 har Atle Christiansen og Bernt Brun jobbet for å gi et rimelig og moderne investeringstilbud til norske sparere. Etter mye forarbeid lanserte de i juni 2016 det globale faktorfondet Harvest. De var den første forvalteren som spesialiserte seg på faktorforvaltning for småsparere i Norge. Men fondet er minst like godt tilpasset institusjonelle investorer.
– Det skyldes det solide vitenskapelige grunnlaget, som gjerne er lettere for profesjonelle aktører å forholde seg til. Faktorfond kan være spesielt egnet for store kunder, fordi tilnærmingen for et slikt fond krever litt mer kunnskap. Det er ikke tilfeldig at samtlige såkalte «sovereign wealth funds” (SWF), inklusive Oljefondet, har omfavnet faktorforvaltning. Fondet er også enklere og billigere enn de fleste andre aksjefond.

Etter min vurdering vil det være fornuftig med en allokering til faktorfond på 33-100 prosent

Langsiktighet
– Faktorforvaltning går ut på å høste risikopremier i flere ulike dimensjoner enn vanlig aksjerisiko. Man kan hente en premie ved å kjøpe små aksjer,” billige” aksjer, momentumaksjer osv. Man er kjent med at høsting av aksjerisikopremie krever langsiktighet og evne til å stå igjennom midlertidige tilbakeslag. På samme måte vil også disse andre risikopremiene kreve en investor med disiplin og langsiktig perspektiv. Mindre kunder kan ha en tendens til å kjøpe det fondet som har gått bra forrige år, mens mer profesjonelle ofte har forståelsen og disiplinen til å være langsiktige. Ikke minst er mange store, institusjonelle kunder kostnadsbevisste, og der er vårt fond helt i tet, sier Brun, som selv har mangeårig erfaring fra forvaltning av Oljefondet.
Harvest vil ifølge Brun være konkurransedyktige overfor det institusjonelle markedet ved å kunne dokumentere det han kaller en dyp og grundig vitenskapelig basert tilnærming til forvaltning. I tillegg tilbyr Harvest lave 0,35 prosent i forvaltningskostnader til de store kundene. Faktorfond er også et perfekt produkt for langsiktig pensjonssparing. Vårt fond er designet for å ha noe mindre risiko enn aksjemarkedet for øvrig. For pensjonssparere er det kanskje spesielt viktig å ikke ha for mye nedsiderisiko, og denne egenskapen er derfor verdifull, slår Brun fast.

6 prosent

Harvest har siden oppstart 25. mai 2016 hatt en avkastning på omtrent 6 prosent. Brun sier det er mer enn hva man normalt kan forvente seg av avkastning ved aksjeinvesteringer i løpet av tre kvartaler.
– Sammenliknet med allment aksepterte aksjeindekser ligger vi om lag 3 prosentpoeng bak disse. Men som jeg har vært inne på, har vi normalt lavere risiko enn markedet forøvrig. Da aksjemarkedene tok av i forbindelse med det amerikanske presidentvalget klarte vi ikke å holde tritt med markedsutviklingen. Grunnen er at vi var fokusert på trygge aksjer med en god kontantstrøm, som typisk ikke vil ha samme oppside i perioder med sterk optimisme. Våre analyser viser imidlertid vise at denne filosofien over tid og gjennom markedssykluser gir veldig gode resultater.

Kjerne
Hvordan ser dere på aktiva-allokering for storkunder med tanke på et faktorfond?
– Kunden må selv bestemme seg for hvor mye aksjerisiko han er villig til å tåle. Siden vårt faktorfond er noe mindre risikabelt enn markedet for øvrig, kan man tillate seg en noe høyere aksjeandel dersom Harvest eller andre lavrisikofond utgjør en vesentlig del av aksjeporteføljen, svarer Brun.

Når det gjelder allokeringen mellom ulike stilarter innen aksjer, er faktorfondet Harvest designet for å være en «kjerne» i porteføljen, og som dekker alle geografier og sektorer.
– Det har en metodikk som roterer mellom de selskapene og segmentene vi anser som de mest attraktive til enhver tid. For de spesielt kostnadsbevisste kan kjernen bestå av en kombinasjon av faktorfond og indeksfond, sier Brun. Han mener også at kjernen i sin helhet kan bestå av faktorfond.
– Hvis man i tillegg har tilgang til aktive forvaltere innenfor spesielle segmenter som man tror vil levere meravkastning, kan dette utgjøre såkalte satellitter i porteføljen. Etter min vurdering vil det være fornuftig med en allokering til faktorfond på 33-100 prosent av den totale aksjeallokeringen, sier den erfarne investeringsdirektøren.
Brun lover også personlig oppfølging mot større kunder.
– Ja, vi vil følge større kunder opp personlig og selvsagt ha en dialog med hver enkelt om hva som er deres behov. Vi stiller gjerne opp på møter og seminarer for å gi økt innsikt til vår tilnærming til forvaltning.

Si gjerne ja takk til vårt nyhetsbrev, så forteller vi mer!

3 GRUNNER TIL Å VELGE FAKTORFOND

  1. Et globalt faktorfond dekker alle relevante aksjemarkeder. Du trenger i prinsippet kun ett fond.
  2. Faktorfond er basert på vitenskap, ikke forvalters “magefølelse”.
  3. Lave kostnader. Automatisering og bruk av moderne teknologi gjør at et faktorfond kan drives til langt lavere kostnader enn et tradisjonelt aksjefond.
  • I et faktorfond vet man eksakt hvorfor man eier hver enkelt aksje ettersom de er valgt på basis av matematiske modeller og statistiske metoder. Faktorene kan også benyttes til å forklare fondets historisk avkastning og hvilke faktorer som har bidratt til mer- eller mindreavkastning.

FRONTEER SOLUTIONS
• Uavhengig norsk forvalter som tilbyr Faktorfondet Harvest via harvest.online
• Selskapet har konsesjon fra Finanstilsynet
• Automatisert forvaltning hvor utvalg av aksjer overlates til datamaskiner og algoritmer
• Metodikken er basert på nobelprisvinnende forskning og vitenskapelige metoder
• Selskapet eies av gründere og ansatte med Investinor som største eksterne aksjonær
• Åge Korsvold (Orkla, Storebrand) er styreleder
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på https://www.harvest.online/start#information