Faktorfond skal krige mot dyr aktiv forvaltning

Investeringsdirektør Bernt Brun i Fronteer Solutions
Investeringsdirektør Bernt Brun i Fronteer Solutions

Smarte faktorfond skal krige mot dyre og aktive aksjefond som har flaks med avkastningen.

(ANNONSØRINNHOLD)

Du så kanskje innslaget om fond i serien «Folkeopplysningen» på NRK. En av konklusjonene var at forvaltere som har hatt hell med å plukke de beste aksjene, har klart det nettopp på grunn av – flaks. Selv den beste av dem, Bill Miller måtte gi tapt etter 15 år med meravkastning. Etter noen år med elendig avkastning ble fondet til slutt lagt ned. Et morsomt poeng i innslaget var at rosabloggerne Sophie Elise Isachsen og Erland Elias Skoglund slo ekspertene de konkurrerte med.

Og nå ligger det an til krig i fondsverdenen, ifølge Financial Times. Internasjonalt har sparere og investorer, ”callet” denne bløffen, og erkjenner at man betaler dyrt for tradisjonelle aktivt forvaltede fond hvor god avkastning stort sett skyldes flaks. I frontlinjen mot tradisjonelle aktive fond finner man både vanlige indeksfond og såkalte faktorfond. Og det er liten tvil om hvem som kommer seirende ut av denne krigen: I USA løste fondsinvestorer netto inn andeler for over 1 800 mrd. kroner i 2015. Hvert eneste år siden 2006 har det vært nettoinnløsning fra aktivt forvaltede fond i USA. Pengene går både til indeks og til såkalte faktorfond. I fjor hadde faktorfond en netto tegning på omtrent 500 mrd. NOK i USA.

Faktorforvaltning

Med Faktorfondet Harvest har denne ”krigen” kommet til Norge. Og det er på høy tid vil mange mene. Fortsatt er om lag 95% av norsk aksjesparing plassert i tradisjonelle aktivt forvaltede fond. I et faktorfond automatiseres aksjeplukkingen. Valgene baseres på egenskaper ved aksjer som det finnes sterkt vitenskapelig belegg for. Gjennom automatisk nedlasting av data, sindig utformede programmer og kraftige datamaskiner sikrer en at porteføljen til enhver tid er innrettet for å høste av disse effektene. Denne forvaltningsformen er kraftig kostnadsreduserende og gjør det mulig å selge denne type produkter til en langt lavere pris enn tradisjonelle aktive fond, en besparelse som kan komme investoren til gode. Faktorfondet Harvest er tilgjengelig via harvest.online

ENKLE OG FORNUFTIGE STRATEGIER

Et faktorfond er basert på enkle strategier som er enkle og forstå og har solid vitenskapelig belegg, sier investeringsdirektør Bernt Brun i Fronteer Solutions. Faktorfondet Harvest baserer seg på følgende 5 hovedegenskaper ved en aksje:

1. Verdi – aksjer som har lav markedsverdi sammenlignet med inntjening, omsetning, kontantstrøm og bokført egenkapital har i snitt bedre avkastning enn ”dyre” aksjer.

2. Momentum – vinneraksjer i én periode har en tendens til å gjøre det bra i den påfølgende.

3. Lav volatilitet – mindre risikable aksjer gjør det paradoksalt nok over tid bedre enn mer risikable aksjer.

4. Småselskaper – mindre selskaper har vist seg over tid å gi noe høyere avkastning enn store selskaper.

5. Kvalitet – aksjer med blant annet høy egenkapitalavkastning gir bedre resultater fremover.

 

Dette er prinsipper som mange investorer er kjent med. Mange tiår med akademisk forskning har vist at disse egenskapene faktisk er forbundet med god avkastning i fremtiden. Det kompliserte i faktorforvaltning er å implementere disse enkle og fornuftige hovedprinsippene i en investeringsprosess som tar hensyn til både porteføljerisiko, handlekostnader, valuta og andre spørsmål en må håndtere i den praktiske verden.

Faktorforvaltning har vitenskapen i ryggen. Faktorfondet Harvest har en rendyrket digital strategi og unngår fordyrende mellomledd. – Derfor kan vi tilby fondet til 0,59 prosent i årlig forvaltningshonorar. Kombinasjonen av solid metode og lav pris bør gjøre Harvest til et attraktivt tilbud for mange norske fondssparere sier Brun.

Faktorforvaltning i Norge

Tradisjonell aktiv forvaltning er på vikende front internasjonalt, men er altså fremdeles dominerende blant fondssparere i Norge. Hva er grunnen til det? En hovedårsak er nok at sparing og investering tradisjonelt har vært et lav-interesseprodukt i Norge, sier Brun. Gode pensjonsordninger, gratis utdanning og lavt prisede boliger har historisk tatt bort mye av sparebehovet. Men mye er i endring, og folk har en helt annen holdning til sparing nå. Folk flest ser et behov for å spare, og de tar ikke lenger til takke med dyre og dårlige produkter. Folk stiller nå krav til sine tilbydere, og vil ha valuta for pengene. Det tror vi er en viktig grunn til at vi har sett en stor interesse for vårt fond. Vi tror at faktorforvaltning blir fremtidens spareform for folk flest, og syns vi har et unikt godt produkt for dem som ønsker dette, avslutter Brun.

Si gjerne ja takk til vårt nyhetsbrev, så forteller vi mer!

3 GRUNNER TIL Å VELGE FAKTORFOND

  1. Et globalt faktorfond dekker alle relevante aksjemarkeder. Du trenger i prinsippet kun ett fond.
  2. Faktorfond er basert på vitenskap, ikke forvalters “magefølelse”.
  3. Lave kostnader. Automatisering og bruk av moderne teknologi gjør at et faktorfond kan drives til langt lavere kostnader enn et tradisjonelt aksjefond.
  • I et faktorfond vet man eksakt hvorfor man eier hver enkelt aksje ettersom de er valgt på basis av matematiske modeller og statistiske metoder. Faktorene kan også benyttes til å forklare fondets historisk avkastning og hvilke faktorer som har bidratt til mer- eller mindreavkastning.

Start din sparing nå!

FRONTEER SOLUTIONS
• Uavhengig norsk forvalter som tilbyr Faktorfondet Harvest via harvest.online
• Selskapet har konsesjon fra Finanstilsynet
• Automatisert forvaltning hvor utvalg av aksjer overlates til datamaskiner og algoritmer
• Metodikken er basert på nobelprisvinnende forskning og vitenskapelige metoder
• Selskapet eies av gründere og ansatte med Investinor som største eksterne aksjonær
• Åge Korsvold (Orkla, Storebrand) er styreleder

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på https://www.harvest.online/start#information