Foto: Dag Frogner

 

Forskjellen på en god og en dårlig pensjonsordning kan utgjøre over hundre tusen kroner i årlig pensjon for deg og dine ansatte.

Av Bjørn Erik Sættem // Foto: Yara

Vi har sett nærmere på hvor mye våre bedriftskunder sparer i pensjon til sine ansatte. Undersøkelsen antas å være representativ for hele privat sektor i Norge. Analysen viser at gjennomsnittlig sparesats ligger på 4,4 prosent, men det er store forskjeller fra bransje til bransje.

Vi ser at pensjon blir viktigere og viktigere, selv for unge mennesker.

– Lene Trollnes, konserndirektør i Yara

Offshore-, finans- og industribransjen ligger på topp, mens frisør-, overnatting- og serveringsbransjen ligger på bunn. Konsekvensen er at to personer med samme startlønn og lønnsutvikling kan ende opp med helt forskjellige pensjoner – kun fordi de jobber i ulike bransjer og dermed har ulike ordninger.

Se hvilken pensjonsordning som er vanlig i din bransje!

To ytterpunkter

To av våre bedriftskunder er gjødselgiganten Yara og den lille frisørbedriften Matrix frisør i Asker. Disse to bedriftene ligger i hver sin ende av skalaen når det gjelder pensjon.

Yara har over 12 000 ansatte over hele verden, derav 1 100 ansatte i Norge. Bedriften har en meget god pensjonsordning for sine norske ansatte, med en sparesats på 7 prosent av lønn inntil 7,1 G (657 000 kr) og 20 prosent av lønn mellom 7,1 og 12 G (1,1 millioner kr).

Lene Trollnes, konserndirektør for HR og Kommunikasjon i Yara, sier i en artikkel i Aftenposten at selskapet alltid har hatt som mål å ta godt vare på sine ansatte.

– Vi har prioritert gunstige pensjonsordninger, men også forsikringsordninger. Vi ser at pensjon blir viktigere og viktigere for den enkelte, selv for unge mennesker, forteller Trollnes til avisen.

Hos Matrix frisør i Asker er ikke de ansatte spesielt opptatt av at pensjonsordningen deres er en minimumsordning, forteller daglig leder, Ali Alkhazali.

– Mine ansatte er unge. Mange frisører jobber få år sammenhengende i én salong. Mine ansatte har gitt uttrykk for at de er mer opptatt av lønn, bonus og arbeidstid enn pensjon, sier han til Aftenposten.

Kan utgjøre over 100 000 kroner i årlig pensjon

MANGE UNGE ANSATTE: Frisør Ali Alkhazali forteller at hans ansatte er mer opptatt av lønn i dag enn pensjon i morgen. Foto: Matrix Frisør

•I underkant av halvparten av alle ansatte som har innskuddspensjon i dag, har en såkalt minimumsordning, hvor innskuddet utgjør to prosent av lønnen. De beste ordningene har innskudd på syv prosent av lønn inntil 7,1 G (657 000 kr) og 25,1 prosent av lønn mellom 7,1 og 12 G (1,1 millioner kr).
•Som ung og høytlønt kan du få en meget god pensjon dersom du jobber i en bedrift med de beste innskuddsordningene. Infografikken ovenfor viser hvilken pensjon en 25-åring med en årslønn på 400 000 kroner og hhv en maksimums- og en minimumsordning kan forvente å få i pensjon. Beløpet inkluderer tjenestepensjon og folketrygd.

Gunstige skatteregler for bedrifter

Det er svært gunstige skatteregler for innskuddspensjon.
•Arbeidsgivers tilskudd til pensjonsordningen er fradragsberettiget for bedriften.
•Pensjonsbeholdningen blir ikke innberettet som skattepliktig formue for arbeidstakeren.
•Arbeidstakeren betaler først skatt av pensjonen når det en gang utbetales – ved pensjonsalder.

Dette medfører at bedriftsbetalt pensjon er langt mer skattegunstig enn om den ansatte skal spare til pensjon på egen hånd av beskattede midler.

Se hvilken pensjonsordning som er vanlig i din bransje!

Etterlyser gunstige sparemuligheter for ansatte

– Vi mener at det er urettferdig at arbeidsplassen skal avgjøre om du får en god eller dårlig pensjon. Myndighetene burde åpne for at arbeidstakere med en dårlig pensjonsordning på arbeidsplassen bør kunne spare mer av egne penger i bedriftens pensjonsordning – med de samme gunstige skatteregler som bedriftsbetalt pensjon har, oppsummerer pensjonsøkonom Knut Dyre Haug i Storebrand.