Styreformann Åge Korsvold i Fronteer Solutions
Styreformann Åge Korsvold i Fronteer Solutions

Den erfarne næringslivsmannen Åge Korsvold mener mange småsparere undervurderer kostnadene når de skal investere.

– Alle har hørt historien om det kinesiske riskornet, kjent som fortellingen om rentes rente-effekten, sier han.

I løpet av sin yrkeskarriere har Åge Korsvold lagt bak seg flere lederstillinger og styreverv i norsk og internasjonalt næringsliv. Som tidligere leder for både pensjon- og forsikringsselskapet Storebrand og investeringsselskapet Kistefos har forvaltning av kapital stått sentralt.

– Effekten av rentes-rente blir veldig høy over lang tid. Derfor er det et poeng for folk å begynne å spare tidlig, mener han.

Korsvold karakteriserer tilbudet av ulike fond for norske småsparere og investorer som et marked som har utviklet seg i positiv retning, men at det fortsatt er en lang vei igjen å gå.

– Utvalget har riktignok blitt større, men fremdeles er det mange av disse fondene som er dyre. For de fleste småsparere er det dessuten veldig vanskelig å vite hvilket fond de skal velge.

– Hvilke ambisjoner mener du at fondstilbydere skal ha på vegne av kundene?

– Å levere høyest mulig avkastning, justert for risiko og kostnader, svarer 71-åringen kontant.

Ønsker du å investere i faktorfond? Her kan du lese mer om faktorfondet Harvest og hvordan du enkelt kan komme i gang.

– Et fremtidsrettet produkt

Det var i 2015 at Åge Korsvold takket ja til å bli styreleder i Fronteer Solutions, selskapet som tilbyr faktorfondet Harvest.

– Jeg fikk presentert produktet, gjorde hjemmeleksen min om teamet bak og forsto ideen, forteller han.

Faktorfondet Harvest investerer i aksjer med spesifikke egenskaper som historisk har gitt høyere avkastning enn markedet generelt. I motsetning til aktivt forvaltede fond – der ansatte har ansvaret for å velge når hvilke aksjer skal handles – er faktorfond basert på at en robot handler aksjer.

– Det er en datamaskin som gjør jobben. Det er som tusen analytikere på boks, sier Korsvold.

– Det ligger et element av aktiv forvaltning i faktorforvaltning, ved at reglene roboten må forholde seg til er basert på algoritmer. Disse algoritmene er igjen basert på hva som historisk har gitt meravkastning i forhold til indeksutviklingen, forklarer Korsvold.
Sammenlignet med mennesker har ikke roboten dager med dårlig form, den er ikke ute i møter og har ikke noen andre emosjonelle forhold som kan påvirke investeringsbeslutningene.

– Faktorfond er et fremtidsrettet produkt. Hele den akademiske forskningen gir sterkt og tydelig signal om at denne forvaltingsformen gir meravkasting over tid, poengterer Korsvold.

Les også: Dette sier kundene om Harvest

Mener mange undervurder effekten av lav forvaltningskostnad

Den tidligere investeringsdirektøren mener at mange småsparere undervurderer kostnadene når de investerer i spareprodukter.

– I en tid med rekordlave renter har kostnader stor betydning for avkastningen, sier Korsvold.

I faktorfondet Harvest ligger de årlige forvaltningskostnadene på 0,59 prosent, som er godt under aktivt forvaltede aksjefond som fort tar 1,5 prosent i årlige honorarer.

– Hvis du tar utgangspunkt i at du skal spare til pensjon i 40 år, og du halverer kostnaden på forvaltningen over hele perioden, viser enkle regnestykker at du sitter igjen med opp til 50 prosent høyere pensjon , forklarer han.

Kom i gang med sparingen!

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En hver investering innebærer en risiko for tap.

Faktorfondet Harvest
Basert på forskning og vitenskapelige metoder, ikke subjektive vurderinger eller magefølelse. Utvalget av aksjer overlates til datamaskiner og smarte algoritmer. Det er ingen gebyrer ved kjøp og salg av andeler. Du betaler kun for forvaltningen. Fondet investerer i aksjer fra hele verden og følger Norges Banks Etikkråds anbefalinger. Her kan du lese mer om fondet og hvordan du enkelt kan komme i gang med investeringene.
Åge Korsvold
Styreleder i Fronteer Solutions, som tilbyr faktorfondet Harvest. Erfaren finansmann og næringslivsleder, blant annet som konsernsjef i Storebrand fra 1994 til 2000 og administrerende direktør i Christen Sveaas ́ investeringsselskap Kistefos fra 2001 til 2011. Han var også leder for Orkla i halvannet år og har finanserfaring fra Fondsfinans og Procorp.
Artikkelen er produsert av Brand Studio i samarbeid med Harvest.
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på https://www.harvest.online/start#information