Investeringsdirektør i Fronteer Solutions Bernt Brun. Foto: Stian Schioldborg.

 

Ved hjelp av en kraftig økonomisk søkemotor og nobelprisvinnende teori hjelper faktorfondet Harvest norske småsparere å investere smartere.

– Alle våre beslutninger bestemmes av en algoritme. Du kan tenke på det som en datateknisk «oppskrift».

Investeringsdirektør i Fronteer Solutions, Bernt Brun, svarer på spørsmålet om hvordan algoritmen i et faktorfond egentlig fungerer.

Den tidligere porteføljeforvalteren i Oljefondet og sjefsstrategen i Danske Bank Markets ble i 2014 med på å etablere faktorfondet Harvest.

Her kan du lære mer om faktorfondet Harvest!

– Ved å analysere markedsdata på en systematisk og vitenskapelig måte øker vi sannsynligheten for gode investeringsbeslutninger og dermed langsiktig meravkastning, argumenterer Brun.

I 2017 leverte faktorfondet Harvest en årlig avkastning på 17,4 prosent. Den totale markedsverdien av fondet er rundt 190 millioner kroner, og kundemassen vokser for hver måned.

Målet til fondet er å levere mellom to og tre prosent årlig meravkastning sammenlignet med indeksutviklingen.

Disse fem egenskapene gjør aksjene attraktive

Fondet tar utgangspunkt i omtrent 2.500 aksjer i nesten 50 land, som analyseres etter fem egenskaper – eller faktorer – som aksjene bør inneha.

– Disse «handlereglene» er basert på både egen og veldokumentert akademisk forskning, forklarer Brun.

Verdi

– Verdifaktoren handler enkelt sagt om å finne «billige» selskaper som er lavt priset målt ved fundamentale størrelser som inntjening, kontantstrøm, bokført egenkapital eller salgsinntekter.

Brun sammenligner strategien med å handle varer på salg.

– Du kjøper den samme varen, men får en rabatt i forhold til «veiledende» pris.

Kvalitet

Ifølge Brun finnes det flere ulike kvalitetskriterier for investeringer, noen mer anerkjente enn andre:

– Høy avkastning på kapital, lav belåning og stabil inntjening er noen eksempler. Man forsøker å finne selskaper som kan skape langsiktig god vekst uten for stor risiko. Spesielt har avkastning på kapital blitt en gjenganger for såkalte kvalitetsinvestorer, som for eksempel Warren Buffet, sier han.

Størrelse

– Forskning viser at størrelsen på selskapet du kjøper, målt ved markedsverdi, kan forklare historisk avkastning. I praksis betyr det at man over tid vil høste gevinster ved å systematisk kjøpe litt mindre selskaper.

Momentum

– Denne egenskapen handler om at vinneraksjer i én periode har en tendens til å gjøre det bra i den påfølgende perioden. For eksempel liker algoritmen vår aksjer som har hatt god avkastning siste ni månedene.

Volatilitet

– Folk som spiller Lotto kan bli rike veldig fort, men mest sannsynlig vil de tape hele investeringen sin. Ny forskning tyder på at aksjer har noen av de samme egenskapene. Såkalte «lottoaksjer» som kan øke fort i verdi er i gjennomsnitt priset litt for høyt, slik at avkastningen fremover blir svakere enn mindre risikable aksjer.

– I faktorfondet Harvest velges aksjer med lav risiko eller volatilitet, altså de aksjene som svinger mindre og har en mer stabil verdiutvikling. Fordelen er langt lavere risiko, mens ulempen er at man gir avkall på de største oppsidene, sier Brun.

– Men i sum gir faktisk volatilitetsfaktoren både lavere risiko og noe høyere avkastning enn mer risikable aksjer, stikk i strid med tradisjonell finansteori, forklarer han.

Forspranget ligger i metodikken: – Svært maskinkraftkrevende

Etter at de 150 beste av de omtrent 2.500 aksjene er rangert etter de fem faktorene, kjøres de deretter inn i en optimaliseringsalgoritme.

– Man kan se på det som en kraftig økonomisk søkemotor. Optimeringsalgoritmer har tidligere måttet gjøre mange forenklinger, men nå har regnekraften blitt så stor at forenklende antagelser ikke lenger er nødvendig, forklarer Brun.

Målet er å sette sammen aksjer til en optimal portefølje, det vil si en sammensetning av aksjer som gir høyest mulig forventet avkastning for en gitt risiko. Basert på siste års historikk kjøres det simuleringer av enhver portefølje som blir vurdert.

– Dette er en metodikk som krever massiv regnekraft, som for eksempel ikke hadde vært mulig med «vanlige» datamaskiner for bare ti år siden. Testene våre tyder også på at denne metodikken gir betydelig forbedret avkastning i forhold til risiko, fremhever Brun.

Lavere forvaltningshonorar for kundene: – Roboten er billig i drift

Den stadig voksende kundemassen i faktorfondet Harvest betaler en årlig avgift på 0,59 prosent av investert kapital i forvaltningshonorar. Dette i kontrast til aktivt forvaltede fond, der flere av de populære fondene belaster sine kunder fra 1,4 til 2,0 prosent per år.

– Roboten vår er ikke bare flink til å sette sammen aksjeporteføljer, den er også mye billigere i drift enn en høyt lønnet aktiv forvalter som sitter i dyre kontorlokaler med sjøutsikt, forklarer Brun.

Han mener den automatiserte tilnærmingen er mye verdt når man investerer bredt med en så stor mengde relevant informasjon.

– Det gjør det billigere for kunden, uten å gå på akkord med målet om å skape god avkastning, avslutter Brun.

Ønsker du å investere i faktorfondet Harvest? Her kan du lese mer om hvordan du enkelt kan komme i gang.

Slik fungerer faktorfondet Harvest
• Over 2.500 selskaper verden over blir vurdert og analysert basert på fem faktorer, herunder verdi, kvalitet, størrelse, momentum og kvalitet).
• Selskapene med høyest score kjøres gjennom en optimeringsalgoritme. Ved bruk av maskinlæring analyseres utallige kombinasjoner av selskaper. Til slutt velges den sammensetningen av aksjer som gir høyest forventet risikojustert avkastning.
• Resultatet er en optimal portefølje av aksjer som investeres i markedet på en mest mulig kostnadseffektiv måte.
• Hele prosessen gjentas månedlig.

 

Investere i dag?
Det er ingen gebyrer ved kjøp og salg av andeler i faktorfondet Harvest. Du betaler kun for forvaltningen. Fondet investerer i aksjer fra hele verden og følger Norges Banks Etikkråds anbefalinger. Her kan du lese mer om fondets resultater og hvordan du enkelt kan komme i gang med investeringene.
Denne saken er produsert av: Brand Studio
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på https://www.harvest.online/start#information