EY søker flinke folk med erfaring! Derfor vil du i denne artikkelserien få et innblikk i hvordan det er å jobbe i EY, for å se om dette kan være din neste arbeidsplass. Vi går bak EYs fasade i Bjørvika, og blir kjent med noen av de ansatte, deres hverdag og suksessrike karrierer. Hvordan løser de egentlig den daglige kabalen? Med en krevende og utfordrende jobbhverdag og et innholdsrikt privatliv skulle en tro at dette var veldig komplisert, men er det egentlig det?

Ann-Kristin, 40 år, aktiv mamma og partner i EY

Ann-Kristin Lie Waag er utdannet sivilingeniør i elektronikk ved Heriot-Watt University i Edinburgh og jobber nå som partner i EY. Hun har store ambisjoner om å bidra til vekst og utvikling i EY og Advisory gjennom sin rolle som partner, og å bidra til at flere jenter ønsker å ha større del av sin karriere i EY og Advisory, også innen teknologi og digitalisering.

Utenom jobb går tiden til Ann-Kristin stort sett med til familien, i hovedsak mann og sønnen på 5 år, og diverse fritidsaktiviteter. Hun har alltid vært aktiv og trives spesielt med ski, både langrenn og alpint, friluftsliv og regelmessig trening. I tillegg er kvalitetstid med venner i både inn og utland viktig. Ett av årets store høydepunkt er den årlige skiferien med stor-familien (Ann-Kristin sine foreldre, bror og hans familie, i tillegg til mann og barn).

Ut på tur: Ann-Kristin på tur med familien.

Hvordan kombinerer du karriere og privatliv?
– Jeg er bevisst på hva jeg prioriterer, samtidig som jeg har en mann som stiller mye opp på hjemmebane. For meg er det viktig at vi som familie også finner tid sammen i hverdagen og én av tingene vi ble enige om da vi fikk barn, var at vi spiser felles frokost hver morgen. Vi står da opp litt tidligere enn nødvendig for å få dette til. I tillegg henter jeg sønnen min fast i barnehagen 2-3 ganger i uken. Dette står som avtale i min kalender og jeg er da offline frem til han har lagt seg. Disse ettermiddagene forsøker vi å gjøre aktiviteter sammen som klatring og ski, noe som gir et godt avbrekk i travle dager og ikke minst gode opplevelser sammen.

– Jeg jobber gjerne mye i ukedagene og fokuserer på å ha ordentlig fri i helger og ferier. Ett virkemiddel for å klare og koble av, er at jeg bevisst har valgt å ikke ha push-mail på telefonen, slik at jeg ikke blir forstyrret av x-antall uleste mail som tikker inn i innboksen. For meg er det også viktig å holde meg i god fysisk form slik at jeg får energi og overskudd til å ha et aktivt liv privat og bidra det som kreves på jobb, sier hun.

En typisk dag for Ann-Kristin består gjerne av møter og arbeid ute hos kunder sammen med teamene hennes, kombinert med intern oppfølging, både i forhold til oppdrag og medarbeidere. Ann-Kristins arbeidsdager varierer veldig i lengde, og med stor fleksibilitet kombinerer hun kontortid med å jobbe hjemmefra på kveldene.

– Noe av det jeg trives aller best med i jobben min, er å kunne være hos kundene sammen med teamene mine, sier hun. I min rolle som partner, handler mye av dagen om å snakke med team-medlemmer og prosjektledere, følge opp både i forhold til linjerolle og prosjektansvar, sikre at folk har det bra, at de får avklaringene de trenger etc. Jeg fokuserer på å være tilgjengelig for teamet og mener at det er noe av det viktigste jeg gjør som leder, ved siden av å være tilgjengelig for kundene våre. Det å bruke mye tid hos kunde er viktig for meg, for å sikre at vi bygger opp den tilliten vi trenger, at kunden blir kjent med meg slik at de kommer til meg dersom de trenger diskusjon eller avklaring på høyere nivå.

Send en mail hvis du ønsker en uforpliktende samtale om dine muligheter i EY.

Koser seg på ski. Både langrenn og alpint er Ann-Kristins hobbyer.

Hva er dine tanker rundt skjermtid?
– Jeg tror vi alle opplever at vi sitter mye foran skjermen. Noen ganger kan det være forstyrrende, for eksempel i møter, der mange sitter og gjør andre ting på hver sin skjerm og dermed har fokus et annet sted. Selv fokuserer jeg en del på dette og er blitt mer bevisst på at jeg for eksempel lukker PC hvis jeg ikke trenger den for møtet og at telefonen ligger i lommen eller med skjermen ned. Jeg får da fullt fokus på samtalen. Men, når det er sagt, opplever jeg at ulike mobile løsninger gir oss en enorm frihet og mulighet til å tilpasse arbeidshverdagen på en unik måte. Når vi er flinke til å benytte dette på en god måte, opplever jeg skjerm som bare positivt.

I fremtiden håper hun arbeidsplasser klarer å utnytte teknologien bedre og bedre, slik at vi kan bruke vår arbeidstid på de gode vurderingene, diskusjonene og å finne nye løsninger, som drar både selskaper og kunder i de riktig retning – i stedet for å bruke tid på formaliteter, enkle, men tidkrevende operasjoner og lete etter informasjon, slik vi ofte gjør det i dag.

– Dette vil i tillegg til rett teknologi, forståelse og kunnskap om hvordan anvende denne, også kreve at vi samarbeider på en tettere måte, både internt og med kundene våre. At vi har kompetanse og tillit til å kunne være ærlige og åpne med hverandre, og dermed kreative sammen. Jeg opplever at dette vil kreve at vi samarbeider på tvers på en noe annen og mer dynamisk måte enn det vi gjør i dag, med mer dialog for å forstå problemene, finne de gode løsningene, inkludert de som kanskje ikke der og da synes å være det beste. Dette vil også kreve at vi setter sammen og anvender kombinasjon av kompetanse, kunnskap og erfaring på en annen måte enn vi gjør i dag, sier Waag.

Hva slags personer ønsker du deg i teamet ditt?
– Vi har behov for flere, dyktige medarbeidere til teamet vårt, både innen IT risikostyring og informasjonssikkerhet. Vi ser etter faglig dyktige folk med variert bakgrunn og erfaring som ønsker å bidra og å gjøre en forskjell, som er motiverte og tørr å utfordre. Det er viktig at medarbeidere i teamet bidrar til å bygge lagånden gjennom tillitsforhold der vi kan være ærlige med hverandre – inkludert de med meg og andre ledere – og med kundene våre, sier hun.

Vil du jobbe med Ann-Kristin?

EY trenger erfarne medarbeidere!

EYs RISK team i Norge består av mer enn 75 konsulenter som hjelper organisasjoner med å håndtere risiko i en hverdag der trusselbildet stadig endrer seg. Vi er et team av konsulenter med ulik utdannings- og erfaringsbakgrunn som jobber med risikostyring, fra teknisk informasjonssikkerhet til tillitsbygging gjennom god internkontroll og styring av både finansiell og operasjonell risiko. Vi er stolte av at hovedsetet i vårt nordiske, tekniske informasjonssikkerhetssenter ligger i Oslo.

Har du lyst til å bidra til økt tillit i dagens digitale samfunn? Våre avdelinger innen Risk og Cyber trenger flere flinke folk som ønsker å jobbe med informasjonssikkerhet, internkontroll eller risikostyring. Ta kontakt med Ann-Kristin på telefon +47 95735858 eller epost ann-Kristin.lie.waag@no.ey.com for en uforpliktende prat om mulighetene hos oss.

Send en mail hvis du ønsker en uforpliktende samtale om dine muligheter i EY.