Kaster sparepenger ut av vinduet

Investeringsdirektør Bernt Brun i Fronteer Solutions
Investeringsdirektør Bernt Brun i Fronteer Solutions

Du risikerer å tape hundretusener fordi du sparer feil.

(ANNONSØRINNHOLD)

På dagens lave rentenivåer gir de fleste bankene rundt 1 prosent rente på sparepengene. Historisk har verdensindeksen for aksjer de seneste 50 årene gitt en årlig avkastning på 7,5 prosent.

– Aksjer gir usikkerhet på kort sikt, men har historisk gitt høyere avkastning enn banksparing, slår investeringsdirektør Bernt Brun i Fronteer Solutions enkelt og greit fast.

Og det kommer godt til syne med dagens lave innskuddsrenter. En typisk norsk fondssparer har 100 000 kroner innestående. Hvis han setter pengene i banken til 1 prosent rente, og må ut med 25 prosent i årlig skatt, vil han etter 20 år ha sittet igjen med 116 000 kroner. Det gir en samlet avkastning på beskjedne 16 000 kroner og er ikke mye å skryte av. Hadde derimot pengene vært plassert til 7,5 prosent i avkastning, ville beløpet etter 20 år ha vokst til 425 000 kroner før skatt, 335 000 kroner etter dagens skatteregler (28,75 prosent gevinstbeskatning og et antatt skjermingsfradrag på 0, 6 prosent). Forskjellen er altså mer enn 200 000 kroner.

Start din sparing nå!

Kostbar inflasjon
Men det er før inflasjonen. Når man inflasjonsjusterer banksparing, gir den til dagens betingelser rett og slett tap. Investerer du 100 000 kroner i banksparing i dag, må du etter 20 år forvente å tape ca. 30 prosent av sparebeløpets kjøpekraft. Vi antar da 2,5 prosent i årlig prisstigning, som er lik inflasjonsmålet til Norges Bank.

– Etter 20 år har du altså 30 prosent mindre å rutte med enn om du bruker pengene i dag, sier Brun.

Aksjesparing, med en årlig forventet avkastning på 7,5 prosent, innebærer derimot omtrent en dobling av realverdien etter skatt etter 20 år. Det tilsvarer en årlig realavkastning etter skatt på drøyt 3,6 prosent. Selv om vi forutsetter en mer moderat forventet nominell aksjeavkastning på 5 prosent i året, vil realverdien over tid stige med 35 prosent. Det tilsvarer en årlig realavkastning på 1,5 prosent.

– Det er kanskje ikke nok til å sprette champagnen, men likevel betydelig bedre enn å se sparepengene forsvinne mellom hendene som man gjør ved banksparing, sier Brun.

Til tross for dette, har den norske befolkningen omtrent 1000 kroner i banken for hver 100 kroner de har i aksjefond. Nordmenn har 1000 milliarder innestående på bankkonti, 100 milliarder i aksjefond.

– Det er kanskje ikke nok til å sprette champagnen, men likevel betydelig bedre enn å se sparepengene forsvinne mellom hendene som man gjør ved banksparing.

Sammenheng
Mens banksparing oppfattes som sikkert, gir aksjesparing høyere risiko. Slik må det være hvis forventet avkastning skal bli høyere. Hvor mye aksjer og aksjefond du bør sitte med, avhenger av hva du tåler av verditap. Vi trenger ikke å gå lenger tilbake enn 2008 sist gang brede aksjeinvesteringer mistet omtrent halvparten av verdiene i løpet av ett års tid. Men historisk har de aller fleste tiårsperiodene gitt en betydelig bedre avkastning for aksjer enn for banksparing. Bare helt unntaksvis har det vært mulig å «bomme» på en slik tiårsperiode, slik at banksparing har gitt en bedre avkastning enn aksjesparing.

– Men da har det vært omtrent like dårlig å være i bank og aksjer, konstaterer Brun.

– For vårt fond, Faktorfondet Harvest, forventer vi en årlig avkastning på 7,5 prosent og mener at en diversifisert, global aksjeportefølje er det beste alternativet over tid, sier investeringsdirektøren.

Si gjerne ja takk til vårt nyhetsbrev, så forteller vi mer!

3 GRUNNER TIL Å VELGE FAKTORFOND

  1. Et globalt faktorfond dekker alle relevante aksjemarkeder. Du trenger i prinsippet kun ett fond.
  2. Faktorfond er basert på vitenskap, ikke forvalters “magefølelse”.
  3. Lave kostnader. Automatisering og bruk av moderne teknologi gjør at et faktorfond kan drives til langt lavere kostnader enn et tradisjonelt aksjefond.
  • I et faktorfond vet man eksakt hvorfor man eier hver enkelt aksje ettersom de er valgt på basis av matematiske modeller og statistiske metoder. Faktorene kan også benyttes til å forklare fondets historisk avkastning og hvilke faktorer som har bidratt til mer- eller mindreavkastning.

Start din sparing nå!

FRONTEER SOLUTIONS
• Uavhengig norsk forvalter som tilbyr Faktorfondet Harvest via harvest.online
• Selskapet har konsesjon fra Finanstilsynet
• Automatisert forvaltning hvor utvalg av aksjer overlates til datamaskiner og algoritmer
• Metodikken er basert på nobelprisvinnende forskning og vitenskapelige metoder
• Selskapet eies av gründere og ansatte med Investinor som største eksterne aksjonær
• Åge Korsvold (Orkla, Storebrand) er styreleder