CEO Mona Jostedt i PERX,. Foto: Marian Jade

Rentemarginene på forbrukslån er altfor høye. Med en innovativ forretningsmodell og ny teknologi kan du utkonkurrere de etablerte bankene. Her er fire grunner å investere gjennom PERX for å sikre norske privatpersoner bedre lånebetingelser, og deg en god avkastning.

 

Aktører som tilbyr forbrukslån har tjent veldig gode penger i mange år. Flere nye aktører har dukket opp, men det har ikke bidratt til å gjøre betingelsene for lånekundene bedre; bankene i dette segmentet opererer fremdeles med kunstig høye renter.

Nå har imidlertid delingsøkonomien kommet langt nok til at det er mulig for enkeltpersoner å gå sammen for å kunne gi disse finansinstitusjonene reell konkurranse.

– Selskaper som Airbnb, Uber og Nabobil har skapt nytt liv i markedene for overnatting, drosjevirksomhet og bilutleie. Nå er vi i PERX, sammen med et stort og voksende antall privatpersoner, i gang med å skape disrupsjon i markedet for forbrukslån, sier CEO Mona Jostedt i PERX.

Er du klar for å være en del av disrupsjonen i bank- og finansbransjen?

Hun trekker frem fire grunner for at PERX – og du – vil lykkes:

Team: Bak PERX står en solid gruppe dyktige mennesker, noen med erfaring fra finansvirksomhet, andre med IKT-bakgrunn fra internasjonale teknologiselskaper – og noen av dem med begge deler.

Teknologi: Fundamentet for PERX er bygget på de best fungerende elementene fra finansmarkedenes eksisterende infrastruktur, men utvidet med moderne verktøy og tankegods. For eksempel bruker vi samme metoder for kredittvurdering av låntakere som etablerte aktører. I tillegg bygger vi opp en supplerende score basert på Big Data og kunstig intelligens (AI). Resultatet er en teknologiplattform som på sikt gir PERX et trygt og effektivt verktøy.

Forretningsmodell: Det er ikke rart at denne organisasjonsformen for utlånsvirksomhet er i vekst over store deler av verden. Dette er en ny og bærekraftig forretningsmodell som er transparent, tydelig og enkel for både långivere og låntakere: PERX tar et etableringsgebyr fra låntaker for å koble denne sammen med långivere, og dessuten et termingebyr som dekker transaksjonskostnadene. Samme team og teknologi kan håndtere ubegrenset lånevolum, noe som bidrar til å holde kostnadene nede.

Timing: Rentemarginen på forbrukslån har aldri vært høyere. PERX kommer med en forretningsmodell som ikke handler om å kreve et påslag på innlånte midler. Her går dine penger ut til låntakere, og det er du som får rentene. Det er dette som ligger i navnet vårt: PERX, av det engelske ordet “perks”, som betyr “fordel” – og hos oss gjelder det for alle.

Gjennom vår løsning får du bedre avkastning på dine sparepenger samtidig som at forbrukerne får lånerenter som kan være opptil halvert i forhold til det tradisjonelle aktører tilbyr.

Er du klar for å være en del av disrupsjonen i bank- og finansbransjen?