Datamaskiner gjør forvaltning av aksjefond tryggere for kundene.

innhold_annonsor2

Investor Peter Warren er opptatt av at dagens tilgang til å prosessere store datamengder har gitt helt nye muligheter for kapitalforvaltning. Datakraften vi har idag, med bruk av enorm regnekapasitet, reduserer den menneskelige innsatsen, og dermed også muligheten for å gjøre feil. Warren peker på at tidligere var det to typer risiko: forvalteren og investoren.

– Sistnevnte utgjør egentlig den største risikoen, ved at han solgte billig og kjøpte dyrt. Når det gjelder førstnevnte har kvantitativ forvaltning tatt bort mye av usikkerhet rundt hvordan forvalterne reagerer.

Datamaskinene har ikke de samme svakheter som mennesker har; som dårlig dagsform, ute i møter, eller emosjonelle forhold som kan påvirke investeringsbeslutninger, sier den erfarne investoren.

– Utviklingen med kvantitativ forvaltning basert på enorme datamengder startet allerede på midten av nittitallet, men kun hos lukkede hedgefond. Fond som Renaissance Technologies har senere blitt verdenskjente for sin avkastning. For meningmann har kvantitativ forvaltning først dukket opp etter at sentralbankenes kvantitative lettelser begynte i slutten av 2011. Siden da har rentene gått kraftig ned og det samme har skjedd med avkastningen fra de fleste aktivaklasser. Forvaltningshonorarene har naturlig nok kommet under press og økt bruk av datakraft har bidratt til å effektivisere forvaltningen. Vi ser også at en del av de til tider utskjelte hedgefondene i langt større grad gjør bruk av kvantitativ forvaltning. Kvantitativ forvaltning har bidratt til å dempe forvalterrisikoen og gitt en investorene større forutsigbarhet.

– Mennesker har sine begrensninger, spørsmålet er hvor de kan gjøre mest nytte for seg, og det er ikke på tradisjonell forvaltning.

Nyskapning

Fronteer Solutions lanserte tidligere i år Faktorfondet Harvest. Det er et kvantitativt forvaltet aksjefond og en nyskapning i det norske markedet mot mindre investorer. Fondet er verken et indeksfond eller et aktivt forvaltet fond. Warren ser svakheter ved begge disse måtene å forvalte sparemidlene på.

– Det er ikke noe galt med indeksforvaltning, og de billigste indeksfondene i Norge er billige. Men hvis alle begynner med indeksforvaltning, blir det i mindre grad differensiert mellom gode og dårlige selskaper. Jo flere som begynner med indeksforvaltning, desto større muligheter vil det finnes for gode, aktive forvaltere, sier Warren.

– Det er imidlertid altfor få aktive forvaltere som har klart å skape merverdi for kundene, de aller færreste leverer en god risikojustert avkastning. Kvantitativ forvaltning gjør at forvalterne er blitt mer effektive, mer forutsigbare og transparente. Vet vi hva modellene baserer seg på, vet investorer også mer om hvilket resultat de kan forvente seg. Dette er en trygghet for investorene, fortsetter han.

Start din sparing nå!

Begrensninger

Et sentralt spørsmål er om databasert og kvantitativ forvaltning betyr at tiden er over for fysiske forvaltere. Warren er ikke så kategorisk, men – Mennesker har sine begrensninger, spørsmålet er hvor de kan gjøre mest nytte for seg, og det er ikke på tradisjonell forvaltning. Datamaskinen kan sope inn millioner av informasjon, analysere denne og spytte ut en ordre på under ett sekund, sier han.

Warren mener fremtiden for menneskelige forvalterne derfor ikke ligger i den kvantitative delen av forvaltningen, men den kvalitative.

– Der mennesker kan spille en rolle, er å oppdage forhold som maskinene ikke kan. Kombinasjonen av menneske og teknologi er bedre enn kun mennesket eller kun teknologi. Vi kan benytte tiden til å tenke ut nye modeller på basis av faktorer maskiner enda ikke håndterer, vi kan analysere informasjon kritisk og gjøre en vurdering av om den er troverdig og konsistent med budskapet som fremsettes.

Fronteer Solutions er via internasjonal forskning kommet frem til fem faktorer som gir meravkastning, der all utvelgelse er basert på kvantitativ og systematisk forvaltning.

– Hvilke erfaringer har du selv med faktorfond?

– Den er stadig økende. Det begynte med å programmere inn vår egen investeringsprosess for å kunne teste og eventuelt forbedre denne. Tilgangen til store datamengder gjør det mulig å beregne utfall og sannsynligheter som var utenkelig for bare få år tilbake. Finansfolk kan tradisjonelt ikke nok om koding, mens datafolk ikke kan nok om finans. Alt kan imidlertid nå programmeres, og vi kan systematisere det som tidligere var vår beste hypotese. I beste fall brukte man kanskje et regneark med 1100 celler, nå kan millioner av data krysskjøres over natten, sier Warren om utviklingen.

Spiser mye

Kostnader står også sentralt i dagens forvaltning. I Faktorfondet Harvest ligger årlig forvaltningshonorar på lave 0,59 prosent, mens et typisk honorar i såkalte aktive aksjefond er på 1,5 prosent.

– Hva vil du si om betydningen av lave honorarer i det lavrenteregimet vi er inne i nå?

– Kostnadene spiser veldig mye av avkastningen. Folk er opptatt av lave kostnader og god avkastning. Leverer du ikke det, er tiden din ute, det nytter ikke å gjemme seg bak et godt kundeforhold. Vi ser at pensjonsfondene kjøper inn tjenester fra flere leverandører, som setter press på dem, sier Warren, som ikke er i tvil om hvilken vei utviklingen går:

– Kvantitativ forvaltning er kommet for å bli, det er som internett. Dette er darwinisme, der bare de tilpasningsdyktige vinner. Alt annet er forsinkelse av det uunngåelige. Historisk er det relativt få forvaltere som har levert god avkastning til lav risiko, men gjør du ikke det fremover, vil kundene over tid forsvinne, sier investoren.

Si gjerne ja takk til vårt nyhetsbrev, så forteller vi mer!

3 GRUNNER TIL Å VELGE FAKTORFOND

  1. Et globalt faktorfond dekker alle relevante aksjemarkeder. Du trenger i prinsippet kun ett fond.
  2. Faktorfond er basert på vitenskap, ikke forvalters “magefølelse”.
  3. Lave kostnader. Automatisering og bruk av moderne teknologi gjør at et faktorfond kan drives til langt lavere kostnader enn et tradisjonelt aksjefond.
  • I et faktorfond vet man eksakt hvorfor man eier hver enkelt aksje ettersom de er valgt på basis av matematiske modeller og statistiske metoder. Faktorene kan også benyttes til å forklare fondets historisk avkastning og hvilke faktorer som har bidratt til mer- eller mindreavkastning.

Start din sparing nå!

 

FRONTEER SOLUTIONS
• Uavhengig norsk forvalter som tilbyr Faktorfondet Harvest via harvest.online
• Selskapet har konsesjon fra Finanstilsynet
• Automatisert forvaltning hvor utvalg av aksjer overlates til datamaskiner og algoritmer
• Metodikken er basert på nobelprisvinnende forskning og vitenskapelige metoder
• Selskapet eies av gründere og ansatte med Investinor som største eksterne aksjonær
• Åge Korsvold (Orkla, Storebrand) er styreleder

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på https://www.harvest.online/start#information