Revolusjonerende fondsprodukt fra Norge

Daglig leder i Fronteer Solutions, Atle Christiansen.
Daglig leder i Fronteer Solutions, Atle Christiansen.

50 år med vitenskapelig forskning skal gi fondskundene meravkastning til lave kostnader.

(ANNONSØRINNHOLD)

Atle Christiansen og Bernt Brun er henholdsvis daglig leder og investeringsdirektør i selskapet Fronteer Solutions. Selskapet ble etablert i 2012 for å gi et rimelig og moderne investeringstilbud til norske sparere. Etter mye forarbeid lanserte de i juni 2016 det globale faktorfondet Harvestsom er tilgjengelig via tjenesten www.harvest.online. Både Christiansen og Brun har hver sin doktorgrad. Christiansen var en av gründerne bak Point Carbon (kraft, gass, karbon), som i 2010 ble solgt til Thomson Reuters. Brun har blant annet mangeårig erfaring fra forvaltning av Oljefondet. Etter misnøye med tilbudet av norske aksjefond, ville de to lansere et eget fond, basert på anerkjent internasjonal forskning

– Vi har kvittet oss med fordyrende mellomledd, og det skal komme kundene til gode

– Faktorforvaltning innebærer kvantitativ og systematisk forvaltning. Vi mener beviselig at vi skiller oss ut på metodikken, ved å bruke matematiske metoder for å løse praktiske utfordringer. Harvest online leverer et meget godt aksjeprodukt basert på velkjente prinsipper, til en meget gunstig pris og til et bredt publikum. Vi er en moderne kapitalforvalter som har et oppriktig ønske om å være en tydelig og annerledes aktør i bransjen, forteller investeringsdirektør Bernt Brun.

– Vi har kvittet oss med fordyrende mellomledd, og det skal komme kundene til gode. All produksjon og distribusjon skjer digitalt, og vi priser oss mellom et passivt og aktivt forvaltet fond. Årlige forvaltningskostnader er 0,59 prosent, og det er de eneste kostnadene kundene må ut med

Leverer ikke

– Den vesentligste utfordringen til forvaltere er at de ikke leverer på det produktet de selger, og det gjelder også de norske forvalterne, fortsetter han.

Brun har derfor tatt med seg prinsippene som mange pensjonsfond og Oljefondet bruker for en del av forvaltningen. Det kalles altså faktorforvaltning, der man vitenskaplig har sett på hvilke faktorer som fungerer over tid i ulike sektorer. Fronteer er via internasjonal forskning kommet frem til fem faktorer som gir meravkastning.

– Den første faktoren er verdifaktoren, at selskapene er lavt priset i forhold til forventet fremtidig inntjening. Videre ser det ut til at små selskaper over tid gir en litt bedre avkastning enn store selskaper, sier Brun.

– Den tredje faktoren er momentum, aksjer som har gått bra det seneste året, ser tidvis ut til å gjøre det bedre året etter. Så legger vi vekt på selskaper med stabilitet, det vil si lav volatilitet. Den femte faktoren er kvalitet, vi har en konservativ risiko og ser på kvalitetsfaktorer som avkastning på egenkapital og kontantstrøm i inntjeningen til selskapene, sier Brun.

– Vi tar så disse faktorene og implementerer dem i en internasjonal aksjeportefølje. Først starter vi med et globalt univers på 2000 aksjer, som deretter tas ned til 150 aksjer. Ved bruk av kunstig intelligens og simulering ender vi opp med en portefølje på 40-50 aksjer, fortsetter han.

Investeringsdirektør Bernt Brun i Fronteer Solutions
Investeringsdirektør Bernt Brun i Fronteer Solutions

Fungerer på tvers

Forskning over 50 år viser at de fem ovennevnte faktorene fungerer på tvers av geografi, industrier og på tvers av tid.

– Vi gjentar øvelsen hver måned, der vi kanskje bytter ut seks aksjer i porteføljen gjennom en rebalansering. Handlekostnadene utgjør ikke en ubetydelig del, så vi kan ikke kjøpe og selge aksjer hele tiden, sier Brun om metodikken.

Lave kostnader er et viktig element i fondet.
– Vi har kvittet oss med fordyrende mellomledd, og det skal komme kundene til gode. All produksjon og distribusjon skjer digitalt, og vi priser oss mellom et passivt og aktivt forvaltet fond. Årlige forvaltningskostnader er 0,59 prosent, og det er de eneste kostnadene kundene må ut med, sier Brun. Med andre ord, ingen tegningsprovisjon eller uttaksprovisjon som mange andre fond opererer med. Minsteinnskuddet i fondet er 25 000 kroner, et fond som har har konsesjon fra Finanstilsynet.

Stor forskjell

Historisk har verdensindeksen over tid gitt en årlig avkastning på 7,5 prosent. Målet for faktorfondet Harvest er å slå verdensindeksen med 2-3 prosentpoeng. Her spiller de lave kostnadene til fondet inn.

– Forskjellen på eksempelvis 7,5 prosent og 6,5 prosent i årlig avkastning over 30 år er 200 000 kroner i meravkastning, gitt et startinnskudd på 100 000 kroner, sier Brun.

Andelseiere i faktorfondet Harvest kan hver onsdag kjøpe og selge andeler mot slutten av dagen og gjerne gi beskjed en dag i forveien ved salg.

Si gjerne ja takk til vårt nyhetsbrev, så forteller vi mer!

3 GRUNNER TIL Å VELGE FAKTORFOND

  1. Et globalt faktorfond dekker alle relevante aksjemarkeder. Du trenger i prinsippet kun ett fond.
  2. Faktorfond er basert på vitenskap, ikke forvalters “magefølelse”.
  3. Lave kostnader. Automatisering og bruk av moderne teknologi gjør at et faktorfond kan drives til langt lavere kostnader enn et tradisjonelt aksjefond.
  • I et faktorfond vet man eksakt hvorfor man eier hver enkelt aksje ettersom de er valgt på basis av matematiske modeller og statistiske metoder. Faktorene kan også benyttes til å forklare fondets historisk avkastning og hvilke faktorer som har bidratt til mer- eller mindreavkastning.

Start din sparing nå!

FRONTEER SOLUTIONS
• Uavhengig norsk forvalter som tilbyr Faktorfondet Harvest via harvest.online
• Selskapet har konsesjon fra Finanstilsynet
• Automatisert forvaltning hvor utvalg av aksjer overlates til datamaskiner og algoritmer
• Metodikken er basert på nobelprisvinnende forskning og vitenskapelige metoder
• Selskapet eies av gründere og ansatte med Investinor som største eksterne aksjonær
• Åge Korsvold (Orkla, Storebrand) er styreleder