Foto: Realitybites / Westend61 / Offset.com

Tekst: Agnes Elise Stray

Fra og med 2017 er grensen for hva du kan spare til pensjon gjennom bedriften din økt med 50 prosent. Dette er en god nyhet, 1. november 2017 kom enda en: IPS – Individuell pensjonssparing. Denne kan alle benytte seg av, men det er ekstra viktig for dere som driver selvstendig.

En av de aller beste spareordninger du som selvstendig næringsdrivende kan etablere, er pensjonsordning gjennom jobben. Denne muligheten er nå blitt enda bedre. Du kan spare inntil seks prosent av lønnsgrunnlaget ditt, mot fire prosent tidligere.

– Dette er så bra, at til og med en pensjonsøkonom gir applaus, sier Knut Dyre Haug i Storebrand.

Selvstendig næringsdrivende har ikke en arbeidsgiver i ryggen som sparer til pensjon for dem.

Knut Dyre Haug, pensjonsøkonom i Storebrand

Det er likevel en liten hake ved ordningen. Vi anbefaler den kun til næringsdrivende (enkeltmannsforetak, selvstendig eiere av aksjeselskaper og frilansere) som har et noenlunde stabilt lønnsnivå over 7,1G (665 000 kroner). Årsaken er at opp til dette nivået sparer staten til din pensjon. Bringer fradraget for egen sparing lønnen din under 665 000 kroner, blir det ikke god butikk.

Vårt råd til de med et lønnsnivå under 7,1 G, har til nå har vært å spare selv, for eksempel i fond.

Vi gir deg som selvstendig næringsdrivende, skreddersydde råd!

Knut Dyre Haug, pensjonsøkonomi i Storebrand. Foto: CF-Wesenberg/Kolonihaven.no.

Slik får du bedre pensjon

– Kort fortalt, er IPS en spareordning spesielt laget for pensjonssparing, fortsetter Knut Dyre Haug.

Du velger selv hvilke fond du ønsker å spare i og av pengene som settes inn får du en skattefordel på 24 prosent. Pengene er bundet til pensjonsalder, men i sparetiden er sparepengene fritatt for skatt. Sparer du 40 000 kroner i året, som er maksgrensen, vil du få en skattefordel på hele 9 600 kroner. Når du som pensjonist begynner å ta ut pengene, må du skatte 24 prosent av uttaket, altså det samme som alminnelig inntekt (24 prosent i 2017).

– Sparing til pensjon er viktig for oss alle, men for gruppen selvstendig næringsdrivende er det spesielt viktig, da de ikke har noen arbeidsgiver i ryggen som er lovmessig pålagt å gjøre det for deg, sier Knut Dyre Haug.

Mer om IPS finner du her

Særlig er dette aktualisert gjennom den store reformen av alderspensjonen fra folketrygden i 2011. Denne vil gi de fleste mindre pensjon enn det nivået vi ser i dag, med mindre man tilpasser seg reformen gjennom å jobbe lenger – eller spare. Det er i denne erkjennelsen at Stortinget endelig har fått på plass denne pensjonsspareordningen. Nå er det opp til deg å ta den i bruk

Les også: Nå kan du spare mer til pensjon!