Diana Peters i Fronteer Solutions. Foto: Stian Schioldborg

 

Månedlig aksjesparing kan være løsningen på at barna ikke blir boende for lenge hjemme.

Det er tøft for de unge å komme inn på boligmarkedet i de store byene, etter mange år med galopperende boligprisvekst. Nye kapitalkrav gjør det vanskelig å stille med den nødvendige egenkapitalen, i hvert fall hvis man ikke får støtte fra foreldrene. Men den beste bolighjelpen foreldrene kan gi barna, er langsiktig sparing i aksjemarkedet fra de er født. Det kan sørge for nødvendig egenkapital, og at ungene ikke må bo hjemme til de er 30 år.
– Det er viktig å spare for barna. Med de strengere kapitalkravene trenger de hjelp fra foreldrene i boligmarkedet. Vi oppfordrer derfor til langsiktig sparing, og den sikreste måten å oppnå god avkastning over tid, er å spare i et aksjefond med lave kostnader, sier markedssjef Diana Peters i Fronteer Solutions.

Start din sparing nå!

Lave kostnader

Fronteer Solutions lanserte i mai 2016 det automatiserte og globale faktorfondet Harvest. Faktorfond innebærer kvantitativ og systematisk forvaltning, der Harvest har kuttet alle fordyrende mellomledd. Kundene får også til enhver tid en oversikt over innestående på konto, som er lett tilgjengelig fra egen mobiltelefon.
– Så langt har vi oppnådd en avkastning på 16,18 prosent, opplyser Peters om historikken.
Det er nok mer enn hva du over tid kan regne med i årlig avkastning, men lave kostnader og lang tidshorisont kan gi barna en nødvendig hjelp til å kjøpe sin første leilighet. Hvis du oppretter en månedlig spareavtale på 1000 kroner i Harvest, og vi forutsetter 7,5 prosent i årlig avkastning og lave 0,59 prosent i årlige forvaltningskostnader, vil du etter 20 år sitte igjen med 505 000 kroner før skatt. I et vanlig aksjefond med årlige kostnader på 1,5 prosent, reduseres dette beløpet til 455 000 kroner, gitt den samme avkastningen.
– Forskjellen på 50 000 kroner gis unødvendig bort til forvalteren, påpeker Peters.
Øker det månedlige sparebeløpet til 2000 kroner, blir innestående etter 20 år henholdsvis 1,01 millioner kroner i Harvest og 911 000 kroner i et vanlig aksjefond, en forskjell på 100 000 kroner.
– Med andre ord gir 1 prosentpoeng lavere honorarer 11 prosent høyere sparebeløp over 20 år, sier Peters.

Daglig leder, Atle Christiansen, salgssjef Petter Davidsen, markedssjef Diana Peters, teknologisjef Håken Jevne, programmerer Terrence Lam, investeringsdirektør Bernt Brun og kvantitativ analytiker Vegard Egeland. Foto: Stian Schioldborg

Overformynderi

Et spørsmål er om man skal opprette spareavtalen i eget navn eller i barnas navn.
– Mange kunder velger å opprette en konto i eget navn for å unngå innblanding fra overformynderiet. Oppretter du en konto i barnets navn, bør du være oppmerksom på at overformynderiet i kommunen skal ivareta de økonomiske interessene til barn under 18 år. Etter loven skal de forvalte pengene til barn som har over 170 000 kroner i formue, sier Peters.
Ved å opprette en konto i foreldrenes navn, unngår også barna en reduksjon i utdanningsstipend som følge av formue. Eksisterende kunder rammes heller ikke av kravet om minimum 25 000 kroner i førstegangsinnskudd hvis de oppretter en avtale i eget navn.
– Sparer du i foreldres navn, kan du opprette en separat konto til barnet. Hos oss kan du spare til hele familien på ett sted og opprette underkonti til barna i eget navn. Du får full oversikt over hele familien og styrer alt fra egen mobil, fremhever igjen Peters.

Si gjerne ja takk til vårt nyhetsbrev, så forteller vi mer!

3 GRUNNER TIL Å VELGE FAKTORFOND

  1. Et globalt faktorfond dekker alle relevante aksjemarkeder. Du trenger i prinsippet kun ett fond.
  2. Faktorfond er basert på vitenskap, ikke forvalters “magefølelse”.
  3. Lave kostnader. Automatisering og bruk av moderne teknologi gjør at et faktorfond kan drives til langt lavere kostnader enn et tradisjonelt aksjefond.
  • I et faktorfond vet man eksakt hvorfor man eier hver enkelt aksje ettersom de er valgt på basis av matematiske modeller og statistiske metoder. Faktorene kan også benyttes til å forklare fondets historisk avkastning og hvilke faktorer som har bidratt til mer- eller mindreavkastning.

Start din sparing nå!

FRONTEER SOLUTIONS
• Uavhengig norsk forvalter som tilbyr Faktorfondet Harvest via harvest.online
• Selskapet har konsesjon fra Finanstilsynet
• Automatisert forvaltning hvor utvalg av aksjer overlates til datamaskiner og algoritmer
• Metodikken er basert på nobelprisvinnende forskning og vitenskapelige metoder
• Selskapet eies av gründere og ansatte med Investinor som største eksterne aksjonær
• Åge Korsvold (Orkla, Storebrand) er styreleder

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på https://www.harvest.online/start#information