Smartingene velger billigfond

Bernt Brun og Atle Christiansen i Fronteer Solutions
Bernt Brun og Atle Christiansen i Fronteer Solutions

Forskning viser at fondssparere med høy IQ unngår høye forvaltningshonorarer.

(ANNONSØRINNHOLD)

Altfor mange fondssparere i Norge og verden ellers taper unødvendig mye av avkastningen i form av høye forvaltningshonorarer. Det finnes flere vitenskapelige studier som viser at fondene med høyest kostnader gir lavest avkastning etter at kostnadene er betalt. Dermed får ikke den vanlige fondskunden noe igjen for den høye prisen de betaler.

– Man kan derfor spørre seg hvorfor folk fremdeles kjøper fond med høye kostnader, sier investeringsdirektør Bernt Brun i Fronteer Solutions, selskapet bak Faktorfondet Harvest.

Svaret er at ikke alle gjør det. En gruppe forskere publiserte nylig en studie hvor de påviste at en stor gruppe finske investorer med høy intelligens (IQ) unngår fond med høye forvaltningshonorarer (IQ and mutual funds choice, Greenblatt et.al, Management Science 2016).

 De smarte investorene velger tilsynelatende fordelingen mellom aksjer og obligasjoner

fronteer-solution-5To forklaringer
Forfatterne har to mulige forklaringer på dette fenomenet. Den ene er at smarte investorer ikke har bruk for kostnadsdrivende ekstratjenester. Forskerne finner støtte for denne forklaringen ved at smarte finske investorer velger vekk balanserte fond bestående av både aksjer og obligasjoner, og heller velger separate aksje- og obligasjonsfond. De smarte investorene velger tilsynelatende fordelingen mellom aksjer og obligasjoner og sparer kostnader på dette. I henhold til denne forklaringen betaler smarte investorer mindre, fordi de velger bort et annet tjenestetilbud, som de muligens ikke har behov for.

Den alternative forklaringen er at investorene med høy IQ er dyktigere til å bedømme om fondets kvalitet er verdt den høye kostnaden. Forskerne finner at de smarte finske investorene også betaler mindre for fond som gir den samme type service.

– Mye tyder derfor på at det er «late og dumme» kunder som avfinner seg med de oppblåste honorarene som deler av fondsbransjen krever. Men slik trenger det ikke være. Noen hver kan ha godt av å ta seg selv i kragen og gjøre de grepene som gir god avkastning på sparekapitalen etter kostnader, sier Brun.

Mer enn du tror
Gjennomsnittlig årlige forvaltningshonorarer i norske aksjefond ligger på ca. 1,5 prosent. I Faktorfondet Harvest er honoraret kun 0,59 prosent. Fra år til år merker du som fondssparer kanskje ikke så stor forskjell. Men det blir det mye penger av over tid.

La oss ta utgangspunkt i en lik forventet årlig nominell avkastning på 7,5 prosent for to fond før kostnader. Grunnet kostnadsforskjellene alene vil 100 000 kroner investert i «det vanlige norske fondet» vokse til om lag 320 000 kroner over 20 år, mens kundene i det billigere fondet (Faktorfondet Harvest) opplever en verdiøkning til 380 000 kroner. Forskjellen på 60 000 kroner gis unødvendig bort til forvalteren.

Øker sparebeløpet til 500 000 kroner, blir innestående etter 20 år henholdsvis 1,6 millioner kroner og 1,9 millioner, en forskjell på hele 300 000 kroner.

– Det er disse regnestykkene de smarte investorene tydeligvis har forstått, sier Brun.

Si gjerne ja takk til vårt nyhetsbrev, så forteller vi mer!

3 GRUNNER TIL Å VELGE FAKTORFOND

  1. Et globalt faktorfond dekker alle relevante aksjemarkeder. Du trenger i prinsippet kun ett fond.
  2. Faktorfond er basert på vitenskap, ikke forvalters “magefølelse”.
  3. Lave kostnader. Automatisering og bruk av moderne teknologi gjør at et faktorfond kan drives til langt lavere kostnader enn et tradisjonelt aksjefond.
  • I et faktorfond vet man eksakt hvorfor man eier hver enkelt aksje ettersom de er valgt på basis av matematiske modeller og statistiske metoder. Faktorene kan også benyttes til å forklare fondets historisk avkastning og hvilke faktorer som har bidratt til mer- eller mindreavkastning.

Start din sparing nå!

FRONTEER SOLUTIONS
• Uavhengig norsk forvalter som tilbyr Faktorfondet Harvest via harvest.online
• Selskapet har konsesjon fra Finanstilsynet
• Automatisert forvaltning hvor utvalg av aksjer overlates til datamaskiner og algoritmer
• Metodikken er basert på nobelprisvinnende forskning og vitenskapelige metoder
• Selskapet eies av gründere og ansatte med Investinor som største eksterne aksjonær
• Åge Korsvold (Orkla, Storebrand) er styreleder

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på https://www.harvest.online/start#information