Investeringsdirektør i Harvest, Bernt Brun.

 

Før sommeren får 2,8 millioner nordmenn penger igjen på skatten. Her er syv gode grunner til å investere pengene, som staten har spart for oss det siste året, i et faktorfond.

Hva gjør du med pengene du «får igjen på skatten»? Blir det et rausere feriebudsjett, ny grill, innskudd i en båt? Eller lar du pengene bli stående på bankkontoen? Kanskje har du også feriepenger til gode, fordi ferien ble betalt mens snøen fortsatt lå tykk i hagen?

Hvis du er blant dem som ikke strengt tatt trenger skattepengene og feriepengene – du har jo klart deg uten dem helt til nå – har vi et råd: Spar pengene, og investér dem smart! Mest sannsynlig vil det gi deg større budsjetter for hva du enn kunne tenke deg å bruke penger på senere i livet.

Start investeringen nå!

Les også: Dette sier kundene om Harvest

Her er syv gode grunner til å investere skattepengene i et faktorfond:

1. Lave innskuddsrenter i banken. For mange er banksparing alternativet til forbruk på den ene siden og aksjeinvesteringer på den andre siden. Rentene i pengemarkedet tyder på at innskuddsrentene kommer til å forbli lave i lang tid. Det betyr lav avkastning på banksparing, og en relativt større sjanse for å få høyere avkastning gjennom sparing i aksjemarkedet.

2. Ingen magefølelser. Harvest velger aksjer ved hjelp av datamaskiner og smarte algoritmer. Disse analyserer store mengder selskapsdata, og bruker flere faktorer for å identifisere aksjer med gode investeringsegenskaper.

– Datamaskinene har ikke de samme svakheter som mennesker har, som for eksempel dårlig dagsform, at man er ute i møter, eller emosjonelle forhold som kan påvirke investeringsbeslutninger, sa den erfarne investoren Peter Warren da vi intervjuet ham om faktorfond.

3. Mer enn et indeksfond. Et faktorfond plasserer seg mellom tradisjonelle aktivt forvaltede fond og passive indeksfond. I et aktivt fond plukker forvaltere aksjer på basis av selskapsanalyser og møter med selskapets ledelse. Et passivt indeksfond investerer bredt i et fast antall utvalgte aksjer, og bruker én faktor for å bestemme andelen av hver aksje.

I samme artikkel som referert ovenfor, sa Warren følgende: – Det er altfor få aktive forvaltere som har klart å skape merverdi for kundene. Kvantitativ forvaltning gjør at forvalterne er blitt mer effektive, mer forutsigbare og transparente. Vet vi hva modellene baserer seg på, vet investorer også mer om hvilket resultat de kan forvente seg. Dette er en trygghet for investorene.

Høyere avkastning og lavere risiko er faktisk mulig

4. Globalt fond. Harvest er et globalt fond som investerer i aksjer fra hele verden. Vi velger aksjer som sammen gir høy sannsynlighet for langsiktig meravkastning til en gunstig risikoprofil. Et globalt faktorfond som dekker alle relevante aksjemarkeder, betyr at du i prinsippet trenger kun ett fond.

5. Etisk profil. Fondet følger Norges Banks Etikkråds anbefalinger og utelukker selskaper basert på deres vurderinger.

6. Ingen gebyr for å kjøpe og selge fondsandeler. Ja, du hørte riktig. Hos oss skal du ikke betale for å gå inn eller ut av aksjemarkedet.

7. Lavt forvaltningshonorar. Vårt honorar er på 0,59 prosent for innskudd fra 25.000 kroner til 5 millioner kroner, som er under halvparten av det som er vanlig forvaltningshonorar. For innskudd over 5 millioner kroner er honoraret nede på 0,35 prosent – og for innskudd under 25.000 kroner 0,99 prosent.

Hva bør du tenke på før du velger fond? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

– Våre lave honorarer er et direkte resultat av en smart forretningsmodell og teknologisk sofistikert forvaltning: Vi har lavere kostnader fordi vi har datamaskiner i stedet for analytikere og forvaltere. Datamaskiner har tilgang til de samme tallene som en analytiker, men gjør jobben raskere og billigere, sier investeringsdirektør Bernt Brun i Harvest.

Derfor investeres det milliarder i faktorfond

Har du skattepenger, feriepenger eller andre midler til overs? Trykk her dersom du ønsker å investere i Harvest:

Invester i dag

Faktorfondet Harvest
Basert på forskning og vitenskapelige metoder, ikke subjektive vurderinger eller magefølelse. Utvalget av aksjer overlates til datamaskiner og smarte algoritmer. Det er ingen gebyrer ved kjøp og salg av andeler. Du betaler kun for forvaltningen. Fondet investerer i aksjer fra hele verden og følger Norges Banks Etikkråds anbefalinger. Her kan du lese mer om fondet og hvordan du enkelt kan komme i gang med investeringene.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på https://www.harvest.online/start#information