Knut Dyre Haug, Pensjonsøkonom i Storebrand. Foto: CF-Wesenberg/Kolonihaven.no.

Tekst: Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom i Storebrand 

Litt merkelig overskrift, kanskje? Men det er faktisk sant. Tjener du over et visst nivå stopper pensjonsopptjeningen for det overskytende, både fra folketrygden og bedriftens pensjonsordning. Resultatet er lavere pensjon enn de andre i bedriften.

Klart de med høy lønn får høyere pensjon enn de med lavere lønn. Måler du dette isteden som andel av lønn, blir pensjonen derimot lavere. Årsaken er at opptjeningen av rettigheter i folketrygden stopper ved lønn over ca 660.000 (7.1G). Bedriftene sparer også opp pensjon for deg, og de holder på litt lenger. Her spares det for lønninger helt opp til 1.1 mill (12G), men så er det stopp. Om dette er rettferdig eller ikke får andre bedømme, men nå kommer noe som kan gjøre det enklere og billigere for arbeidsgivere å rette opp slike skjevheter.

Slik får du bedre pensjon

– Nå åpner det seg en helt ny mulighet som har fått navnet IPS. Kort fortalt, er dette en spareordning spesielt laget for pensjonssparing, fortsetter Knut Dyre Haug.
Du velger selv hvilke fond du ønsker å spare i og av pengene som settes inn får du en skattefordel på 24 prosent. Pengene er bundet til pensjonsalder, men i sparetiden er sparepengene fritatt for skatt. Sparer du 40 000 kroner i året, som er maksgrensen, vil du få en skattefordel på hele 9 600 kroner. Når du som pensjonist begynner å ta ut pengene, må du skatte 24 prosent av uttaket, altså det samme som alminnelig inntekt (24 prosent i 2017).

Les også dette om bærekraftige investeringer som lønner seg

Noen høytlønnede har i sin ansettelsesavtale at de skal ha pensjon på linje med de andre ansatte, eller de skal beholde sitt pensjonsnivå fra tidligere arbeidsgivere. Løsningen til nå har vært å få sparingen lagt til inntekten som lønn med tilhørende høy skattebelastning. Det er her IPS kommer inn i bildet. Bruk IPS til dette, reduser skattetrykket og spar til pensjon.

Mer om IPS kan du lese her!

Kan jeg få lov å være litt frekk til slutt? Vi har av og til erfart at kompensasjoner for pensjon ikke blir benyttet til pensjonssparing, men går inn i det vanlige forbruket og “blir borte”. Ikke noe galt i dette, men det var kanskje ikke slik det var tenkt, sett fra arbeidsgiverens side? Er du arbeidsgiver og utbetaler kompensasjoner for manglede pensjonsopptjening bør du vurdere å betale hele eller deler av slike kompensasjoner direkte til en IPS. Da er du sikker på at hensikten med utbetalingene faktisk blir oppfylt, og trolig blir den ansatte mer fornøyd på litt sikt.