Lasse Sten, adm. direktør i House of Control.

Seriegründer utviklet verktøyet som alle vekstselskaper trenger for bedre kontroll over likviditeten.

 

Når dere ansetter nye mennesker og investerer for fremtidig vekst, tar bedriften økt risiko og blir mer sårbar. Jo sterkere vekst bedriften har, desto viktigere er det med god likviditetsstyring og lav arbeidskapital.

– Utfordringen til mindre vekstbedrifter er at de som oftest ikke har profesjonell økonomikompetanse på huset. Men behovet for god økonomistyring forsvinner ikke av den grunn, sier Lasse Sten, adm. direktør i House of Control og selv en seriegründer.

Nå har seriegründeren utviklet et nytt produkt som gir en helt ny oversikt!

Skapt av gründer for gründere

Sammen med kollegene i House of Control har han utviklet et verktøy som han skulle ønske han hadde hatt tilgang til for mange år siden. Verktøyet heter Complete Control – en skybasert løsning hvor bedriften har full kontroll over alle eiendeler, avtaler og andre forpliktelser.

– Med dette verktøyet får du en rask og presis oversikt over alle fremtidige utgifter knyttet til bedriftens ulike forpliktelser. For det første gir det bedriften en glimrende kontroll med likviditeten. For det andre får du muligheten til å kutte i utgifter som bedriften ikke trenger, sier Sten.

Les mer om Complete Control her!

Tips til bedre likviditetsstyring

Han har også andre tips til hvordan vekstbedrifter kan gjøre grep for bedre likviditet:

  1. Kutt lagertiden
  2. Fakturér raskere
  3. Få kundene til å betale til forfall
  4. Skaff dere bedre vilkår hos leverandørene

Utnytt avtalene bedre!

En kostnad skal alltid være til inntekts ervervelse, men virkeligheten er sjelden så god som teorien. Når bedriftens ulike avtaler ikke er kjent for hele organisasjonen, blir det vanskelig å utnytte mulighetene. Med Complete Control kan alle i utgangspunktet vite om alle bedriftens avtaler.

– Bedrifter som skal vokse må utnytte avtalene maksimalt. Hvis du ønsker utnyttelse av rammeavtaler og målrettet innsats for å øke bunnlinjen, er det ingen vei utenom etablering av et strukturert, automatisert system for kontraktshåndtering, sier Sten.

MELD DEG PÅ NYHETSBREV
House of Control sender hver måned ut interessante artikler om ledelse, økonomi og styringsverktøy gjennom sine nyhetsbrev. Meld deg på vårt nyhetsbrev HER.