Investeringsdirektør i Fronteer Solutions Bernt Brun. Foto: Stian Schioldborg.

 

Kundene i faktorfondet Harvest har hatt 14,8 prosent avkastning i oppstartsåret.

Det globale faktorfondet Harvest startet opp 26. mai 2016, med et ønske om å skape et billigere og bedre fond for folk flest. Så langt har dette vært en fin reise for Harvest-kundene.
– Avkastningen i oppstartsåret har vært rundt 14,8 prosent (avlest 29.05.17), som er «superbra», og langt mer enn man over tid kan forvente av avkastning i løpet av ett år. Mange har vært glade for denne reisen, sier investeringsdirektør Bernt Chr Brun i Fronteer Solutions. Hittil har det strømmet til godt over 600 kunder til faktorfondet, et fond basert på at aksjer med visse egenskaper – faktorer – i gjennomsnitt gir en høyere avkastning.

Start din sparing i dag du også!

– Vi velger ut aksjer som er stabile og trygge, men som gir en god avkastning over tid

Beste porteføljen

– Vi henter løpende inn relevant informasjon fra om lag 2000 aksjer. Dataprogrammer benytter denne informasjonen til å finne den til enhver tid beste porteføljen av aksjer, en jobb som hadde krevd manuelt arbeid fra flere titalls personer, forklarer Brun.
Han tror mange av de eksisterende forvalterne i Norge er redde for å konkurrere med seg selv og å sage over grenen de sitter på. De fortsetter med det de har gjort så lenge kundene ikke rømmer.
– Derfor må det en ny aktør til som henvender seg direkte til kundene, sier Brun. Budskapet om automatisert, enkel og billig forvaltning vinner gehør hos svært mange kunder.
– Det er regelstyrt forvaltning ved bruk av algoritmer, og vi er billig. Med 0,59 posent i årlige forvaltningskostnader er vi betydelig billigere enn konkurrentene, sier investeringsdirektøren.
– Hvordan vil du beskrive markedet siden oppstart?
– Det har jo vært et godt år å være investert, men flere politiske hendelser har påvirket markedet mye. I juni i fjor kom «Brexit», og i fjor høst ble Donald Trump valgt til president, som av en eller annen grunn ga en positiv effekt i markedene. Nå i vår har det franske presidentvalget gitt en stor effekt i aksje- og valutamarkedene, oppsummerer Brun.

Daglig leder Atle Christiansen og investeringsdirektør Bernt Brun er svært fornøyd med resultatene fra oppstartsåret. Foto: Stian Schioldborg.

Bedre internasjonalt

– I år har det også vært bedre å være investert internasjonalt enn i Norge. Norske investorer har etter hvert skjønt at det er smart ikke bare å være investert i Norge, men også å kaste et blikk ut over andedammen. Det har derfor vært et godt, men litt spesielt marked, fortsetter han.
Brun sier de hele tiden har vektlagt de samme tingene, ut fra hva som historisk har fungert over tid.
– Dette er en velbrukt metode med lavere risiko enn i de fleste andre aksjefond, sier investeringsdirektøren.
– Vi velger ut aksjer som er stabile og trygge, men som gir en god avkastning over tid. Det har derfor gått mer jevnt og trutt enn i markante hopp, og der vi har bygget stein på stein. Vi liker ikke de mest elleville aksjene, men er eksponert i sektorer som industri, finans og forsyningssektoren. Derimot har vi lite av bioteknologi, helse- og teknologiaksjer, sier Brun, som opplyser at for tiden er det 42 aksjer i fondet. Det gir tilstrekkelig risikospredning.

Dokumenterte effekter

– Hva skal dere legge vekt på fremover?
– Vårt mantra vil alltid være å investere på bakgrunn av vitenskaplige dokumenterte effekter i verdipapirmarkedet. Denne måten å forvalte midler på, har både hedgefond og institusjonell forvaltning hatt suksess med over lang tid. Nå er det på tide at også vanlige folk får tilgang til en slik forvaltning. Vi har et nytt fond som har utfordret det etablerte fondsmarkedet og gjort et godt inntrykk. Mange ønsker å høre vår historie, og det skal vi fortsette med, lover Brun.

Si gjerne ja takk til vårt nyhetsbrev, så forteller vi mer!

3 GRUNNER TIL Å VELGE FAKTORFOND

  1. Et globalt faktorfond dekker alle relevante aksjemarkeder. Du trenger i prinsippet kun ett fond.
  2. Faktorfond er basert på vitenskap, ikke forvalters “magefølelse”.
  3. Lave kostnader. Automatisering og bruk av moderne teknologi gjør at et faktorfond kan drives til langt lavere kostnader enn et tradisjonelt aksjefond.
  • I et faktorfond vet man eksakt hvorfor man eier hver enkelt aksje ettersom de er valgt på basis av matematiske modeller og statistiske metoder. Faktorene kan også benyttes til å forklare fondets historisk avkastning og hvilke faktorer som har bidratt til mer- eller mindreavkastning.

Start din sparing nå!

FRONTEER SOLUTIONS
• Uavhengig norsk forvalter som tilbyr Faktorfondet Harvest via harvest.online
• Selskapet har konsesjon fra Finanstilsynet
• Automatisert forvaltning hvor utvalg av aksjer overlates til datamaskiner og algoritmer
• Metodikken er basert på nobelprisvinnende forskning og vitenskapelige metoder
• Selskapet eies av gründere og ansatte med Investinor som største eksterne aksjonær
• Åge Korsvold (Orkla, Storebrand) er styreleder

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på https://www.harvest.online/start#information