Med utgangspunkt i Midt-Norges næringsliv har Forte Fondsforvaltning bygget opp et av Norges aller beste aksjefond. FORTE Trønder har gitt investorene en løpende avkastning på nesten 17 prosent de siste fem årene.

Våren 2010 ble Forte Fondsforvaltning etablert i Trondheim. Etableringen i Midt-Norges hovedstad, kom fordi gründerne ønsket å skape et forvaltningsmiljø i byen. Samtidig hadde de klokkertro på at de kunne tilføre Fonds-Norge noe nytt og verdifullt.

Å skape verdier, har fondsaktøren lyktes med til fulle. Selv om Forte Fondsforvaltning er en liten aktør med bare seks ulike verdipapirfond innen aksjer og renter, har flere av fondene vært i norgestoppen med hensyn på avkastning de siste årene.

Aksjefondet FORTE Norge, investerer hovedsakelig i modne og etablerte selskaper notert på Oslo Børs. Målet er å gi en høyere avkastning over tid enn det Oslo Børs’ Fondsindeks (OSEFX) har, referanseindeksen for både FORTE Norge og FORTE Trønder.

Bygger på Midt-Norges suksessbedrifter

FORTE Trønder er avkastningsvinneren i Fortes fondsportefølje. I FORTE Trønder finner vi primært i selskaper notert på Oslo Børs, med vekt på selskaper med historisk forankring, lokalisering, verdiskaping eller eierskap i Midt-Norge.

Trønder-vektingen har gitt en solid avkastning. De siste årene har FORTE Trønder vært blant Norges aller beste fond, med en løpende avkastning siste fem år, i skrivende stund på 17 prosent mot referanseindeksens 7,5 prosent.

– Tyngden av porteføljen ligger i selskaper innen sektorene olje, teknologi, sjømat og finans, starter Stein Frode Aaseng, senior porteføljeforvalter og ansvarlig for FORTE Trønder.

– Vi har truffet bra med riktig sektoreksponering til riktig tid. Et eksempel på dette er vår relativt tunge eksportnæring i sjømatsektoren de siste fem årene. Vi så tidlig at dette ville være en slags «megatrend» som ville utvikle seg positivt over tid. I tillegg har vi truffet veldig bra på noen enkeltselskaper som har utviklet seg vesentlig bedre enn fondsindeksen, fortsetter Aaseng.

Stein Frode Aaseng, Senior Porteføljeforvalter FORTE Trønder. Foto: Karoline Pettersen

Sjømat, finans og transport

Blant selskapene han viser til er Salmar, Norway Royal Salmon og NTS innen sjømat. Aker BP, Torghatten og Sparebank 1 Midt-Norge, er andre viktige bidragsytere for meravkastningen i denne perioden.

– Flere av selskapene er ledende innen sine sektorer, og er i tillegg «trønderske». Dermed har de har passet veldig godt inn. Når det er sagt, så har vi også innslag av investeringer utenfor det vi betegner som Midt-Norge. Og det er ganske viktig for å diversifisere porteføljen. Fra vårt ståsted handler det om å til enhver tid skape meravkastning for våre kunder, sier Aaseng.

Slik plukkes vinneraksjene

– Hva ser dere på når dere plukker vinneraksjene?

– Vi har en grundig investeringsprosess, men en uavhengig investeringsstil i motsetning til hva enkelte av våre konkurrenter har. Vårt markedssyn legger gjerne grunnlaget for hvorvidt porteføljen har en overvekt mot verdi- eller vekstaksjer, store eller små. Vårt markedssyn og våre investeringsvalg baserer seg på en totalvurdering av makrotall, råvarepriser, utviklingen i rente- og valutamarkedet samt prisingen av aksjemarkedet og enkeltselskaper, svarer Aaseng.

– Kort oppsummert er FORTE Trønder et aktivt forvaltet aksjefond som søker å skape meravkastning utover Oslo Børs Fondsindeks med et ekstra godt øye til det beste av Midt-Norsk næringsliv avslutter han.

Siden starten har Forte Fondsforvaltning bygd stein på stein. I dag er det 11 ansatte i selskapet og forvaltningskapitalen er på 3,5 milliarder kroner. Målet er at den skal vokse til 30 milliarder.

Privatpersoner kan kjøpe FORTE Trønder og de andre FORTEfondene på de ulike handelsplattformene rundt omkring, mens Forte Fondsforvaltning tar direkte kontakt med institusjonelle kunder. Kundene kommer fra hele landet. Noen av de største kundene holder til i Oslo-området.

Her kan du kan lese mer om FORTE Trønder.